Skip to main content

AUTORIÕIGUS JA KAUBAMÄRGID

Veebisaidi www.ferrero.com (edaspidi: sait) omanik on ettevõte FERRERO POLSKA COMMERCIAL sp. z o.o. (edaspidi: Ferrero), kes on selle loonud teabe, suhtluse ja meelelahutuse eesmärgil ning teinud selle kasutajatele kättesaadavaks üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

FERRERO kaubamärk, Ferrero toodete ja reklaamtegevuste kaubamärgid, mida on näha veebisaidi lehekülgedel (sealhulgas vastavad logotüübid), samuti kõik muud nendega seotud nimetavad, kujutavad või tunnuslausetest koosnevad eristavad märgid (edaspidi: Ferrero kaubamärgid) on Ferrero S.p.A. ja/või teiste Ferrero kontserni ettevõtete ainuomand. Eelkirjeldatud Ferrero kaubamärkide kasutamine või reprodutseerimine mis tahes põhjustel või mis tahes viisil on selgesõnaliselt ja rangelt keelatud ning selle eest võetakse vastutusele vastavalt asjakohastele seadustele.

Veebisaidil kuvatud, kolmandatele isikutele kuuluvad kaubamärgid, logod ja sümbolid on nende omanike ainuomand ning omanikud on andnud loa nende kasutamiseks – igasugune reprodutseerimine on keelatud.

Veebisaidi moodustavad veebileheküljed ja kogu asjaomane sisu (sealhulgas näiteks, kuid mitte ainult: tekst, pildid, graafika, helid) on kaitstud autoriõigusega, mis kuulub ettevõttele Ferrero või sisaldab materjali, mille kasutamine on nõuetekohaselt lubatud; seega on keelatud nende reprodutseerimine, paljundamine, avaldamine, edastamine (tervikuna või osaliselt) mis tahes kujul või mis tahes viisil.

Veebisaidi reproduktsiooni ega ühtki veebisaidi osa ei tohi müüa ega levitada kaubanduslikel eesmärkidel.

Veebisaidilt on lubatud materjali alla laadida ainult tingimusel, et see on selgesõnaliselt lubatud vastavasisulise eriteatega veebilehtedel. Luba kehtib ainult allalaaditud materjali isiklikule ja mittekaubandusliku kasutamisele: igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud. Veebisaidil sisalduvat ei tohi tõlgendada kui selgesõnalise või kaudse loa andmist Ferrero kaubamärkide, tekstide, piltide, graafika, helide ja mis tahes muu eespool nimetatud omandiõiguse elemendi kasutamiseks.

Materjali suhtes, mida veebisaidi kasutajad saidile edastavad, kohaldatakse erieeskirju, mis reguleerivad veebisaidile saadetava materjali tingimusi ja millele on siinkohal viidatud. Enne materjalide saatmist soovitame veebisaidi kasutajatel neid eeskirju hoolikalt lugeda.

Ferrero on veebisaidi sisu valikul ja ajakohastamisel võimalikult hoolikas, kuid ei võta vastutust mis tahes puuduva, puuduliku või eksliku teabe eest.

Lisaks keeldub Ferrero igasugusest vastutusest mis tahes kahju eest, mis võib tekkida kasutajatele või nende varale veebisaidile juurdepääsu, veebisaidile juurdepääsu puudumise või veebisaidilt lubatud materjali allalaadimise tagajärjel, sealhulgas viiruste põhjustatud kahju eest kasutajate infoseadmetele.

TURVALISUS

Ferrero on seda veebisaiti ja sellega seotud veebisaite väga hoolikalt kontrollinud. Seetõttu ei ole ühegi veebilehekülje sisu lastele ohtlik ega ebameeldiv. Reklaamitud tooteid ei saa osta otse veebisaidilt.

Ferrero vastutab siiski ainult oma veebisaitide sisu eest ega saa vastutada ühegi kolmanda osapoole veebisaidi sisu eest, millele on Ferrero veebisaidil olemas volitatud link, kuna Ferrerol ei ole nende üle kontrolli.