Skip to main content
Our Sourcing
Our sourcing approach

Vores tilgang til indkøb

UDFORSK INGREDIENSERNE I VORES PRODUKTER

"Hos Ferrero går vi op i de ingredienser, der indgår i hvert eneste af de brands, som du er kommet til at kende og elske. Vi indkøber ikke bare vores ingredienser – vi udvælger, håndterer og tilstræber omhyggeligt at skabe værdi for alle på tværs af vores forsyningskæder.

Når vi skal indkøbe råvarer som kakao, palmeolie, hasselnødder, sukker, mælk og æg til fremstilling af vores produkter, er det baseret på langvarige relationer med vores leverandører, så vi kan sikre, at de forstår, praktiserer og efterlever vores værdier. Sporbarhed gør det muligt for os at overvåge, hvordan vores råmaterialer produceres.

"Sacco conosciuto" – "at vide, hvad der er i posen" – har været en del af virksomhedens DNA, siden den blev grundlagt.

Ferrero har helt fra begyndelsen udviklet innovative procedurer, f.eks. den såkaldte "sacco conosciuto", til kontrol af ingredienser på hvert eneste trin i fremstillingsprocessen. "Sacco conosciuto" betyder direkte oversat "at vide, hvad der er i posen". Dette fokus på friske kvalitetsingredienser, der er dyrket af og indkøbt fra nøje udvalgte leverandører og bønder, er fortsat grundlaget for vores forpligtelse til og omhu med at kontrollere ingredienserne hvert eneste skridt på vejen. Desuden gør teknologi og tætte partnerskaber med vores leverandører det muligt for os at skalere denne forpligtelse i dagens globale forsyningskæde.

Vores rammer for sporbarhed er førende i branchen og giver os mulighed for at spore alle relevante råmaterialer tilbage til deres oprindelse. Vi kan kun påvirke forsyningskæderne positivt, når vi ved, hvor vores ingredienser kommer fra. For eksempel kan palmeolie og kakao for det meste spores tilbage til plantagen eller bonden, mens mælk og æg har en høj grad af sporbarhed, som vi fortsat arbejder på at forbedre.

Vi bruger innovativ teknologi til at understøtte vores mål. Vi samarbejder f.eks. med Sourcemap, som er en førende leverandør af løsninger til kortlægning af forsyningskæder og digital gennemsigtighed og et værktøj til at forbedre sporbarheden af råvarer som kakao, palmeolie og hasselnødder. Et højere informationsniveau, data og overvågning hjælper os også med at understøtte bæredygtige levevilkår og forebygge risici som f.eks. skovrydning eller børnearbejde.

Forpligtelse over for hver eneste vigtige ingrediens

Vi har udgivet Commodity Charters (råvarechartre) om alle vores vigtigste ingredienser, f.eks. kakao, palmeolie, hasselnødder og mejeriprodukter. Disse chartre opstiller de minimumskrav, vores leverandører skal opfylde, sammen med vores leverandørkodeks og due diligence-proces, og definerer de certificeringer og standarder, vi kræver for den pågældende kategori.

De inkluderer også det sporbarhedsniveau, der er vores mål, og specificerer den anvendte metode og teknologi. Endelig skitserer chartrene de forpligtelser, vi er parate til at indgå for yderligere at forbedre forholdene, og en treårsplan, hvor vi offentliggør vores fremskridt."

Hver kategori har et beskyttelsesniveau baseret på dens risikoniveau:

  1. Risikostyring af leverandører og due diligence. Alle vores leverandører gennemgår en risikovurdering og dermed et minimumsniveau af due diligence.
  2. Synlighed i forsyningskæden. Risikostyring af leverandører hjælper os med at måle, forbedre og vurdere leverandørernes praksis. Undersøgelsen omfatter analyse af risici og muligheder, sikring af overholdelse, forbedringsaktiviteter og kapacitetsopbygning.
  3. Standarder og certificeringer. Vi følger strenge bæredygtighedsstandarder for produkter som råvarer og emballagematerialer, f.eks. RSPO for palmeolie, uafhængigt administrerede standarder som Rainforest Alliance og Fairtrade for kakao, FSC og PEFC for jomfrueligt papir og Bonsucro for rørsukker.
  4. Arbejdsprogrammer for øget reduktion. For kategorier med højere risiko investerer vi i arbejdsprogrammer for øget reduktion for at forbedre standarderne.
Four-Step Approach:

Tilgang i fire trin:

Vores tilgang har fire trin – jo højere risiko, jo stærkere skal vores forståelses- og beskyttelsesniveau i forhold til forsyningskæden være.

Strong Values

Stærke værdier

Ferrero er en familievirksomhed med stærke værdier. Det er vores pligt at arbejde for en fair, bæredygtig og gennemsigtig forsyningskæde og støtte de lokalsamfund, vi handler med. Vi indkøber ikke bare råvarer; vi opbygger forsyningskæder, og det er vores mål at opretholde dem. Vi plejer langsigtede relationer med vores leverandører for at sikre, at de forstår, praktiserer og efterlever vores værdier.  

Støtte til EU's skovrydningsforordning

Ferrero støtter juridiske rammer til at håndtere skovrydning, der kan sættes i forbindelse med vigtige ingredienser. Det sker som en del af en fornuftig kombination af foranstaltninger for at opnå en positiv systemisk indvirkning på forsyningskæderne. Ferrero støtter især EU-forordningen om produkter uden skovrydning og dens implementering. Den udgør en harmoniseret ramme, der giver aktører i værdikæden retssikkerhed og retningslinjer for sporbarhed og ansvarlighedskrav, samtidig med at den garanterer lige vilkår baseret på passende due diligence-krav.

Nicola Somenzi

"Vores tilgang tager udgangspunkt i robust due diligence, leverandørstyring, sporbarhed og gennemsigtighed, certificering og standarder, partnerskaber og samarbejde. Opbygning af langsigtede relationer og gennemsigtighed i forsyningskæden er dybt forankret i vores kultur."

Nicola Somenzi, Head of Responsible Sourcing, Ferrero.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.