Skip to main content
Our Core Values
Our Core Values

Vores kerneværdier

Vi har fokus på vores kerneværdier i alt, hvad vi gør.

Loyalty & Trust

Loyalitet og tillid

Vores vedvarende fokus på forbrugernes behov er grundlaget for vores virksomhedspolitik, der er inspireret af maksimal gennemsigtighed og fremragende kvalitet.

Vores loyalitet over for forbrugerne og deres tillid til vores produkter i deres daglige indkøb er helt afgørende for den langvarige relation, vi har til dem.

Vores virksomhedspraksis er baseret på gensidig tillid mellem kolleger og fuldkommen dedikation og gennemsigtighed i forhold til koncernen og alle de interessenter i civilsamfundet, som vi dagligt interagerer med.

Respect & Responsibility

Respekt og ansvar

Med udgangspunkt i vores respekt for princippet om ligebehandling fremmer vi den faglige og personlige udvikling af vores menneskelige ressourcer. Det styrker også vores tætte relationer til lokalsamfundene i de områder, hvor vi opererer.

Vi er forpligtet til at undgå enhver form for diskrimination i vores ansættelsespraksis i alle koncernens virksomheder – helt fra den indledende rekrutteringsfase. Det primære mål med vores beskæftigelsesstrategi er at etablere langvarige relationer, der er inspireret af principperne om faglig udvikling og anerkendelse af merit.

Vi garanterer vores medarbejdere fagforeningsfrihed, og vi anerkender fagforeningernes rolle i kontraktlige anliggender.

Beskyttelse af menneskers sundhed og respekt for miljøet er en vigtig del af vores driftspraksis. Vi driver vores faciliteter ved hjælp af bæredygtige ressourcer, f.eks. vand, energi, råmaterialer og andre materialer, herunder vedvarende ressourcer. Vi bestræber os også på at reducere enhver form for miljøpåvirkning, primært ved at reducere emissioner, eliminere affald og håndtere affaldsprodukter korrekt.

Vi støtter beskyttelsen af den menneskelige værdighed samt den absolutte og ubetingede respekt for menneskerettigheder alle de steder, hvor Ferrero-koncernens virksomheder opererer.

Vi er fast besluttet på at afskaffe og forhindre alle former for tvangsarbejde og børnearbejde på tværs af vores forsyningskæder.

Integrity & Moderation

Integritet og mådehold

I overensstemmelse med vores moralske og etiske principper respekterer vores kommunikation med forbrugerne, herunder annoncering, værdier som menneskelig værdighed, familie og børn. Vores kommunikation informerer om hensigtsmæssig brug af vores produkter og har til formål at fremme en sund livsstil.

Vores fortalervirksomhed i forhold til internationale, nationale og lokale institutioner er baseret på solid videnskabelig viden og er til enhver tid inspireret af intellektuel og adfærdsmæssig integritet og gennemsigtighed.

Passion for Quality, Research & Innovation

Passion for kvalitet, forskning og innovation

Det er vores mål at skabe unikke produkter, udvikle innovative forsknings- og produktionsprocesser og udnytte vores teknologier. De aspekter, der gør denne rejse så tilfredsstillende for os, er passionen for forskning, ønsket om at nedbryde eksisterende paradigmer og udforskningen af nye områder, der gør op med de traditionelt opdelte discipliner.

Vi anvender konsoliderede kvalitets- og sporbarhedsprocedurer for at bevare vores råvarers organoleptiske og ernæringsmæssige egenskaber.

En helt grundlæggende del af vores succes er en omhyggelig udvælgelse af råvarer af højeste kvalitet, som indkøbes med fuld respekt for et strengt etisk kodeks angående deres oprindelse, høst og fremstilling.

Der er globalt set en stigende opmærksomhed på emner som ernæring og fysisk aktivitet, og vores forskningsstrategi og produktionsinvesteringer har fokus på at skabe produkter af høj kvalitet. Produkterne skal være omhyggeligt udviklet, når det gælder deres næringsværdi og portionstørrelser, så de kan indgå i en afbalanceret kost, særligt med henblik på børns og familiers behov.

Core

Iværksætterånd

Iværksætterånden kan forbindes med ordet "initiativ", en term, der i sig selv inkluderer begreberne foretagsomhed og iværksætterånd – denne impuls til at handle på eget initiativ for at maksimere resultaterne.

Forskellen mellem en fantastisk strategi og succes ligger i evnen til at etablere en klar vision, være proaktiv med sine investeringer, rettidig med sine forehavender og fremragende til at udføre dem.

Ferrero-koncernens succes skyldes en solid og dybt forankret "learning by doing"-kultur. Et helt afgørende element af bæredygtighed i Ferreros model er akkumuleringen af tekniske færdigheder og viden om produkter, markeder og forbrugeradfærd over tid, som guider os i at gå fra at "skabe værdi" til at styrke selve "værdien af at skabe".

En stor kollektiv enhed, der er ansporet af tilliden til fremskridt og evnen til at forestille sig en morgendag, der er bedre end i dag. Det skyldes, at verden altid vil blive erobret af dem, der ønsker succes og bekræftelse, og dem, der har viljen til hele tiden at søge det ypperste.

Ferrero Foundation

Arbejde, Skabe, Donere – Ferrero-fonden

Vi identificerer os med mottoet "Arbejde, Skabe, Donere", som Michele Ferrero formulerede og introducerede helt tilbage ved virksomhedens spæde start. Dybest set foretrækker vi det “etiske i at handle” frem for at “fremsætte tomme løfter”.

Det er den filosofi, der altid har inspireret os og stadig gør det:

  • Ferrero-fonden er dedikeret til at vedligeholde koncernens relationer med pensionerede medarbejdere gennem sociale og kulturelle programmer og styrke båndene til de lokalsamfund, vi opererer i.
  • "Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero" er et iværksætterprogram, baseret på investeringer og brug af deraf afledte ressourcer, der har til formål at forbedre levevilkårene for lokalsamfund i udviklingslande, med særlig fokus på børn.
  • Hele Ferrero-koncernen er til stadighed engageret i CSR-aktiviteter, og det har helt fra begyndelsen været en integreret del af den måde, vi er og arbejder på.
Our Purpose

I dag leder Giovanni Ferrero fortsat virksomheden med succes i rollen som bestyrelsesformand. Hos Ferrero udforsker vi hele tiden nye måder at skabe produkter på, så vi kan imødekomme forbrugernes skiftende behov. Vi ved, at detaljerne er vigtige for at kunne garantere kvaliteten af vores unikke produkter og brands.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.