Skip to main content
Cocoa
Cocoa

Kakao

VORES TILGANG TIL INDKØB AF KAKAO

Vores produkter ville ikke være det samme uden den intense smag af kakao. Ud over at opfylde vores specifikke kvalitetskrav er vores kakao indkøbt gennem en forsyningskæde, der imødekommer vores ambition om en kakaoindustri, der er god for mennesker og miljøet. Hos Ferrero er 100% af kakaoen i vores produkter indkøbt gennem uafhængigt administrerede bæredygtighedsstandarder som f.eks. Rainforest Alliance, Cocoa Horizons eller Fairtrade Foundation. Vores kakaobønner kan også spores fysisk tilbage til farmene, og sammen med forpligtelserne i vores kakao-charter hjælper det os med at give lokale bønder og samfund målrettet støtte.

Støtte til kakaobønder

Vores kraftige kakao kommer fra kakaobønder over hele kloden, men hovedsageligt fra Elfenbenskysten og Ghana, der står for 65% af den globale kakaoproduktion. Vi supplerer med kakao fra Nigeria, Cameroun, Ecuador og Colombia. Mange bønder står over for komplekse økonomiske, sociale og miljømæssige problemer. Af de to millioner kakaobønder med små bedrifter, hvoraf de fleste er baseret i Vestafrika, lever mange i fattigdom, hvilket er en af de grundlæggende årsager til andre systemiske problemer, herunder børnearbejde, tvangsarbejde og skovrydning.

Hos Ferrero hjælper vi bønderne med at forbedre deres levevilkår.

Vi støtter dem i at indføre bæredygtige landbrugsmetoder for at forbedre kakaodyrkningen. Vi hjælper dem også med at diversificere deres indtægtskilder for at forbedre levevilkårene for bønder, lokalsamfund og sårbare grupper.

Our main cocoa sourcing areas
Colombia
Ecuador
Côte d'Ivoire
Ghana
Nigeria
cocoa
Key Results

Nøgleresultater

  1. 100% af vores kakao er indkøbt gennem uafhængigt administrerede bæredygtighedsstandarder som Rainforest Alliance, Cocoa Horizons, Fairtrade og andre.
  2. Vi har bygget og renoveret 103 skoler og 49 skolekantiner.
  3. 99% af Ferrero-dedikerede grupper af kakaobønder overvåges af Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS) eller tilsvarende systemer, som identificerer og håndterer tilfælde af børnearbejde.
  4. Vi bruger teknologi til at kortlægge farme og indkøbsområder, så vi kender deres placering, størrelse og produktivitet.
  5. Vi har distribueret over fem millioner kakaotræer til bønderne.
  6. Omkring 1/3 af vores kakaobønder har modtaget en-til-en-coaching om landbrugs- og forretningsplanlægning.
  7. Vi har hjulpet over 25.000 mennesker med at opbygge andre indtægtskilder gennem sæbefremstilling, biavl eller fjerkræopdræt.

Ferrero har siden 2008 været medlem af International Cocoa Initiative (ICI), som har til formål at sikre en bedre fremtid for børn og fremme afskaffelse af børnearbejde i Elfenbenskysten og Ghana. Vi samarbejder også med Child Learning and Education Facility (CLEF), som samler den ivorianske regering, virksomheder og fonde for at give over seks millioner børn i kakaodyrkende lokalsamfund i Elfenbenskysten adgang til kvalitetsuddannelse. Vi har også været et mangeårigt medlem af World Cocoa Foundation (WCF).

Protecting children's rights
FERRERO ER FORPLIGTET TIL AT FREMME BØRNS RETTIGHEDER

Beskyttelse af børns rettigheder

Ferrero fremmer menneskerettigheder i hele vores globale forsyningskæde, og vi hjælper med at bekæmpe børnearbejde. Vi støtter børn i familier i kakaodyrkende lokalsamfund ved at give dem adgang til uddannelse, god ernæring og rent drikkevand. I et samarbejde med vigtige partnere kombinerer vores integrerede tilgang aktiviteter målrettet husstande, distrikter, regioner og lande. Til at hjælpe os med at nå vores mål har vi et langsigtet strategisk partnerskab med NGO'en Red Barnet, som vi fornyede i 2021. Dette partnerskab kommer 90.000 børn og voksne i 65 kakaosamfund i Elfenbenskysten til gode over en femårig periode.

Ibetragtning af at kvinder har en afgørende rolle, når det gælder om at skabe økonomisk, miljømæssig og social forandring og sikre beskyttelse af børn, har vores aktiviteter især fokus på at selvstændiggøre kvinder. Vi gør også bønderne opmærksomme på børns rettigheder og implementerer systemer, der er designet til at identificere og afhjælpe tilfælde af børnearbejde, også kaldet CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System).

Daniela Fatarella

"Børnearbejde er et stort problem i Vestafrika og bunder i fattigdom og mangel på grundlæggende uddannelse og opmærksomhed. Kun ved at forsøge at løse disse problemer sammen med de vigtigste relevante interessenter kan vi formå at sørge for beskyttelse af børn, adgang til kvalitetsuddannelse og selvstændiggørelse af unge samt adgang til centrale aktiver for lokalsamfundenes udvikling. Vi er glade for at arbejde sammen med Ferrero og støtte virksomhedens forpligtelse til at bidrage til en fair og bæredygtig kakaoforsyningskæde i samarbejde med de relevante aktører. Takket være alle disse bestræbelser vil tusindvis af børn opleve betydelige forbedringer i deres liv."

Daniela Fatarella, Chief Executive Officer, Red Barnet, Italien

Cocoa

Stop for skovrydning i kakaosektoren

Ferrero er fuldt forpligtet til at sikre, at vores kakao ikke kommer fra beskyttede områder og ikke bidrager til skovrydning.

Som et af de stiftende medlemmer af Cocoa & Forests Initiative (CFI) har vi forpligtet os til at samarbejde med andre førende globale kakao- og chokoladevirksomheder og regeringerne i Elfenbenskysten og Ghana for at stoppe skovrydning og skovødelæggelse i hele den globale kakaoforsyningskæde. Du kan læse om de fremskridt, vi har gjort, i vores årlige Cocoa & Forests Initiative-rapport.

Hos Ferrero har vi i årevis arbejdet på at opnå et meget højt niveau af sporbarhed og synlighed i vores forsyningskæde. Vi bruger teknologi til at kortlægge farme og indkøbsområder, så vi kender deres placering, størrelse og produktivitet, og vi sikrer os, at de ikke ligger i beskyttede områder.

Vi gennemfører også en række foranstaltninger, der bidrager væsentligt til miljøbeskyttelse og biodiversitet og begrænser klimaforandringernes indvirkning. For eksempel uddanner vi kakaobønder i god landbrugspraksis og hjælper med at distribuere og plante træer til flere formål og udvikle agroskovbrugssystemer.

For at øge gennemsigtigheden offentliggør vi hvert år listen over de leverandører og dedikerede grupper af bønder, som vi handler med.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.