Skip to main content

Diversitet, lige muligheder & inklusion hos Ferrero

Ferrero er forpligtet til at opbygge en mangfoldig og inkluderende kultur, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne og værdsatte og har de samme muligheder. Det er vores opfattelse, at alle vores medarbejdere er lige talentfulde på hver deres måde. Når vi giver næring til vores medarbejderes nysgerrighed og medfødte evner, giver vi dem – generation efter generation – ressourcerne til at lykkes personligt og professionelt, så de kan skabe deres egen rejse hos Ferrero. Det er mangfoldigheden af vores talentfulde medarbejdere, der gør vores arbejdsmiljø multikulturelt, innovativt og særdeles givende.

Vores strategi

Ferreros strategi for diversitet, lige muligheder & inklusion (DE&I) bygger på fem målsætninger, der fungerer som et kompas, når det gælder om at definere globale prioriteter og ambitioner for 2030: Køn, nationaliteter, generationer, arbejdskulturer og personer med handicap.

Disse nøglesøjler er knyttet til FN's mål for bæredygtig udvikling.

Vores team

Hos Ferrero har vi et DE&I-team, der sætter handling bag ord. Det består af:

  • En global DL&I-leder.
  • Regionale DEI-ambassadører, der fremmer, koordinerer og leder lokale DE&I-tiltag.
  • DE&I-råd, der støttes af over 150 af vores øverste ledere.

Vores målsætninger

Vi har fem målsætninger, der fungerer som et kompas til at definere globale prioriteter og ambitioner.

our_dimension2x
our_dimension
EMPOWER PEOPLE
DIVERSITET

Diversitet i vores globale arbejdsstyrke

  • 141 nationaliteter
  • 63 nationaliteter i Casa Ferreros hovedkvarter i Luxembourg
  • Kvinder i arbejdsstyrken i alt: 43%
  • Kvindelige afdelingsledere: 33%

(Aktive medarbejdere, januar 2023)

EXECULTIVE CHAIRMAN

"Det er vores opfattelse, at det er vigtigt at skabe en inkluderende virksomhedskultur, der omfavner hele spektret af vores talenter, for at kunne imødekomme vores forretningsprioriteter. Derfor arbejder vi hårdt på at skabe en kultur over hele verden, der er baseret på tillid, respekt, diversitet og muligheder for alle."

Giovanni Ferrero, Executive Chairman.

CEO

"Diversitet, lige muligheder og inklusion handler ikke kun om ansvar, det er et overordnet driftsparameter og en vigtig forudsætning for vores succes i de kommende år. Når vi styrker inklusionen, fremmer vi følelsen af at høre til og øger vores konkurrencefordel."

Lapo Civiletti, CEO.

MØD DE PARTNERE, DER HJÆLPER OS MED AT SKABE FORANDRING

Catalyst logo

Catalyst

Catalyst er en global NGO, der hjælper organisationer med at skabe arbejdspladser, der fungerer for kvinder. Ved hjælp af original, evidensbaseret forskning, erfaringsbaseret læring og et omfattende bibliotek af ressourcer i verdensklasse hjælper Catalyst organisationer med at øge opmærksomheden, opbygge inkluderende ledelseskompetencer og drive organisatorisk forandring.Ferrero er en af de stiftende organisationer i Catalyst-fællesskabet Measuring for Change og er forpligtet til at bruge de aftalte KPI‘er til at måle vores fremskridt inden for DEI.

Country Navigator Logo

Country Navigator

Country Navigator (CN) er verdens førende tværkulturelle onlineplatform , der hjælper med at forbedre den kulturelle intelligens. Ved hjælp af deres kulturelle profilvurderinger, inklusionstræning oglanderessourcer underviser de Ferreros medarbejdere i de interkulturelle kompetencer, der er afgørende for at lykkes i en international arbejdsstyrke.

Business Disability Forum logo

Business Disability Forum

Business Disability Forum (BDF) er en nonprofitmedlemsorganisation, der samarbejder med virksomheder om at skabe en verden, der tilgodeser og inkluderer handicappede.Partnerskabet hjælper Ferrero ved at dele bedste praksis fra BDF's netværk af organisationer og via adgang til deres specialistrådgivning om at rekruttere og fastholde handicappede medarbejdere og skabe en organisation uden barrierer.

Box Finale Diversity
Vores tilgang

Tilgang til DE&I

Vores tilgang til DE&I er at identificere mulighederne for at implementere handlinger i vores daglige arbejde. Det gør vi med initiativer, der favner bredt og opnår effektfulde resultater, og som engagerer Ferreros medarbejdere i alle funktioner og lande og på alle niveauer.

Vi har en nultolerancepolitik over for chikane og diskrimination. Vi gennemgår løbende vores politikker og procedurer for at reducere risikoen for fordomme og for at afspejle vores holdning til DE&I.

Vi har fokus på at fremme en inkluderende kultur med initiativer, der øger opmærksomheden, fremmer diversiteten og fjerner barrierer. Vi er forpligtet til at måle vores fremskridt, hvor det er muligt, både med hensyn til repræsentation gennem medarbejderdata og inklusion via vores medarbejderundersøgelser.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.