Skip to main content
Packaging
Packaging

Emballage

Vi samarbejder med andre om at udvikle vores produktemballage ved at finde mere bæredygtige, cirkulære løsninger.

VORES FORPLIGTELSE

Emballageaffald er en af de største udfordringer for føde- og drikkevareindustrien. Det er Ferreros holdning, at emballage aldrig bør ende som affald, og vi har påtaget os følgende forpligtelser i forhold til at løse dette problem:

  1. Designe 100% af vores emballage, så den kan genbruges, genanvendes eller komposteres
  2. Reducere brugen af jomfruelig plast med 10% sammenlignet med et 2020-udgangspunkt
  3. Øge andelen af genanvendt indhold i vores plastemballage til 12%.

Vi har fremlagt en klar køreplan for at opfylde vores forpligtelser og har gennemført en grundig kortlægning af emballagematerialer og -politik.

Vores fremskridt

Vores ambition, og den vigtigste udfordring for emballage i dag, er at øge cirkulariteten i vores proces uden at tilsidesætte andre relevante miljøpåvirkninger. I alt 88,5% af vores emballage er designet til at kunne genbruges, og vi bruger 40,2% fornybare materialer i vores emballage. Derudover arbejder vi på at reducere brugen af jomfruelig plast med 10% (ift. et 2020-udgangspunkt) og at øge brugen af post-forbruger genanvendt indhold i plastemballage hen imod et mål på 12% for den samlede plastemballage.

Packaging
VORES PARTNERSKABER

Sådan lukker vi hullerne i emballagens cirkularitet

Med det mål for øje, at vores emballage aldrig må ende som affald, samarbejder vi med partnere på tværs af værdikæden inden for følgende områder:

  1. Sikre tilgængeligheden af nye genanvendte materialeløsninger på markedet
  2. Sørge for, at forbrugerne får klare instruktioner om, hvordan de skal bortskaffe deres affald
  3. Investere i R&D-projekter for at opgradere nuværende sorterings- og genanvendelsesteknologier.

Vi samarbejder med: Ellen MacArthur Foundation, Consumer Goods Forum, Circular Plastics Alliance, Association of Plastics Recyclers, CEFLEX, RecyClass, 4evergreen, European Brands Association, Flexible Packaging Initiative, Holy Grail 2.0 project, Perfect Sorting Consortium og The Recycling Partnership.

VORES FORPLIGTELSE OMSAT TIL HANDLING

New Ferrero Rocher box
Nyt miljøvenligt design

Ny æske til Ferrero Rocher

I september 2021 lancerede Ferrero Rocher en ny miljøvenlig æske, der bruger polypropylen – et materiale, der er lettere at genbruge globalt. Lanceringen vil ske gradvist over hele verden, og vi begynder med de bedst sælgende kompakte æsker med 16 og 30 stykker, der bruger henholdsvis 40% og 38% mindre plast. Ud over at æskerne vil være lettere at genbruge, vil det nye design spare ca. 2.000 tons plast i det første år. Når det nye æskedesign er implementeret i hele Ferrero Rocher-porteføljen, anslås det, at det kan spare 10.000 tons plastik inden 2025. De nye æsker reducerer også CO2-fodaftrykket med mindst 30% sammenlignet med den foregående æske, og når de genbruges effektivt, er CO2-reduktionen 70% sammenlignet med den foregående æske.

Replacing plastic
Udskiftning af plast

Kinder Joys nye papirske

Vi har siden 2022 erstattet omkring 95% af plastikskeerne i Kinder Joy-æg med papirskeer af høj kvalitet. Den nye papirske er fremstillet af jomfrueligt papir af høj kvalitet, som kommer fra en bæredygtigt certificeret forsyningskæde. Skeen er forseglet til plastfilmen ved hjælp af en ultrasonisk forseglingsteknologi uden brug af farlige stoffer og tilsætningsstoffer. Når udrulningen er afsluttet, vil den nye papirske give en anslået reduktion på 45% af Kinder Joy-skeens CO2-fodaftryk med en plastreduktion på over 1.300 tons om året i forhold til den nuværende ske.

Reuse pilot project
Pilotprojekt om genanvendelse

Nutella går sammen med Loop og Carrefour

I 2020 gik Nutella sammen med Loop – den førende genbrugsplatform – og Carrefour om et pilotprojekt om genanvendelse i Paris i Frankrig. Den nye ordning gør det muligt for kunderne at købe et specialdesignet genanvendeligt Nutella-glas, som de betaler et depositum for, i de 10 pilotbutikker og på Carrefours hjemmeside. Carrefour vil derefter indsamle de tomme glas til vask og genanvendelse.

Ferreros interne designteam arbejdede tæt sammen med Loops eksperter om at udvikle det nye Nutella-glas, som er det første af sin slags og opfylder alle de nødvendige kriterier for genanvendelse. Resultatet af dette samarbejde er et specialdesignet glas, som er holdbart, sikkert, hygiejnisk og har en optimeret etiket og forsegling, der er nem at fjerne i vask.

packaging
HVORFOR HAR VI BRUG FOR EMBALLAGE?

Emballage spiller en afgørende rolle, når det handler om at beskytte og bevare produkter til forbrugerne.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.