Skip to main content
Human Rights
Human Rights

Menneskerettigheder

Som familievirksomhed er det at drage omsorg for de mennesker, der arbejder for og med Ferrero, dybt forankret i vores værdier.

VI RESPEKTERER OG FREMMER MENNESKERETTIGHEDERNE

Sammen med vores virksomhedsværdier udstikker vores respekt for menneskerettigheder retningslinjerne for vores strategi, politik og aktiviteter i hele vores drift og forsyningskæde. At respektere og beskytte menneskerettighederne for hver enkelt person i vores virksomhed og i de lokalsamfund, hvor vi opererer, har altid været en af vores kerneværdier.

Ferrero følger en due diligence-baseret tilgang til menneskerettigheder for at forhindre og afbøde enhver negativ indvirkning på vores aktiviteter. Vores tilgang følger FN's vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv, og den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdskonventioner.

Ferreros menneskerettighedspolitik

Spørgsmål om menneskerettigheder er et bredt og komplekst emne, som kræver en flerstrenget tilgang. Ferreros menneskerettighedspolitik redegør for vores svar på disse spørgsmål, og for hvordan vi arbejder med dem i samarbejde med vores medarbejdere, forretningspartnere og andre, der handler med Ferrero.

Ferreros menneskerettighedspolitik tager udgangspunkt i vores etiske kodeks, som redegør for vores etiske vision, principper, værdier og ansvar som virksomhed.

Vores  adfærdskodeks skitserer Ferreros vejledende principper for ansvarlig forretningspraksis, og  Ferreros leverandørkodeks fremhæver vores forventninger til alle vores leverandører i forhold til ansvarligt indkøb.

Vores menneskerettighedsrapport

For at øge gennemsigtigheden af vores initiativer og handlinger, når det handler om at fremme menneskerettigheder i vores drift og forsyningskæde, har vi udarbejdet vores første menneskerettighedsrapport. Rapporten er bygget op omkring de ti vigtigste emner, der er identificeret i vores menneskerettighedspolitik, og overholder rapporteringsrammen for FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder.

  1. Beskyttelse af børn og ikke noget børnearbejde
  2. Tvangsarbejde
  3. Fair lønninger
  4. Arbejdstid
  5. Diversitet og inklusion, ingen diskrimination eller chikane
  6. Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
  7. Sundhed og sikkerhed
  8. Privatliv
  9. Miljørelaterede menneskerettighedsspørgsmål
  10. Rettigheder relateret til forbrugersundhed og ansvarlig markedsføring
Mario Abreu

"Særligt et samarbejde på tværs af værdikæder er afgørende for at respektere og fremme menneskerettighederne. Vi køber landbrugsprodukter fra hundredtusindvis af bønder verden over. Ud over at vi har en stærk due diligence på tværs af vores forsyningskæde, arbejder vi sammen med NGO'er, regeringer, partnere og fagfæller for yderligere at fremme praksis og levevilkår."

Mario Abreu, Head of Sustainability, Ferrero.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.