Skip to main content
Climate Action
Climate Action

Klimaindsats

Det er vores mål at reducere vores CO2-fodaftryk årligt ved at måle og fremstille vores produkter, så de bliver mere energieffektive i vores globale drift, og ved at arbejde sammen med vores leverandører om at reducere emissioner og udvikle løsninger med en lavere CO2-påvirkning på tværs af vores forsyningskæder.

HVORDAN FERRERO HÅNDTERER KLIMAFORANDRINGER
Klare mål

Som en global virksomhed i føde- og drikkevareindustrien spiller vi en vigtig rolle i at bidrage med at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale gennemsnitstemperatur.

Den nuværende klimakrise kræver, at virksomheder viser deres forpligtelse til at reducere CO2-udledningen og hjælpe med at tackle klimaforandringerne. Vi har været involveret i klimaindsatsen i årtier, og vi er i gang med at fremskynde vores tiltag. I 2020 lancerede vi et nyt sæt videnskabeligt baserede forpligtelser for 2030:

  • Reducere emissioner fra vores fabrikker, lagre og kontorer samt fra den energi, vi køber (område 1 og 2)*, med 50%.
  • Reducere alle emissioner fra driften og på tværs af vores forsyningskæde (område 1, 2 og 3) pr. ton produceret produkt* med 43%.

I december 2020 blev begge mål valideret af det uafhængige Science Based Target initiative (SBTi). SBTi har bekræftet, at Ferreros mål for reduktion af emissioner er i overensstemmelse med Parisaftalens mest ambitiøse mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

*fra 2018 som basisår.

Vores metode til at reducere CO2-udledningen

For at nå vores første mål om at reducere emissioner fra vores aktiviteter investerer vi i energieffektive teknologier, øger produktionen af vedvarende energi og tilstræber at bruge alternative bæredygtige brændstoffer til at generere energi.

I forhold til at nå vores andet mål samarbejder vi med vores leverandører om at reducere emissioner og udvikle løsninger med en lavere CO2-påvirkning. Vi opstiller lokale reduktionsmål for transport og oplagring for at optimere logistikken i vores forsyningskæde. Derudover følger vi standarderne fra Global Logistic Emissions Council, en frivillig sammenslutning af over 150 organisationer, der arbejder for at reducere emissioner og forbedre effektiviteten på tværs af globale forsyningskæder. 

Vi har målt vores samlede CO2-fodaftryk hvert år i de seneste ti år for at identificere påvirkningen af vores aktiviteter – fra råmaterialer til brugen af vores produkter. Dette klare billede af vores påvirkning på tværs af værdikæden hjælper os med at identificere, hvordan vi kan reducere vores emissioner og planlægge specifikke strategiske projekter.

Energy
ENERGI

Vores mål: 100% vedvarende elektricitet til vores fabrikker

Energieffektivitet er vores vigtigste løftestang til at reducere emissioner, samtidig med at vi reducerer omkostninger og forbedrer vores driftsresultater. Vi er godt på vej til at nå vores mål og indkøber kun 100% vedvarende elektricitet til vores produktionsanlæg.

Ved udgangen af regnskabsåret 2021/22 brugte 18 fabrikker 100% vedvarende elektricitet fra nettet. Det svarer til omkring 92% af den elektricitet, vi indkøber til alle vores produktionsanlæg verden over.

Water Management
VANDFORVALTNING

En livsvigtig ressource for vores planet

Klimaforandringerne øger presset på vandressourcerne, især i områder med vandmangel, og derfor har vi forpligtet os til at bruge vand på en bæredygtig måde.

Selvom vores produkter ikke er vandintensive, kræver vores drift vand til køling og vask. Derfor har alle vores fabrikker sat mål for vandforbruget og udviklet projekter til vandbesparelse, genbrug og genanvendelse. Vi garanterer f.eks. kvaliteten af spildevandet fra vores drift gennem rensningsanlæg – kommunale eller vores egne – der bruger de bedste tilgængelige teknologier og genbruger vand, hvor det er muligt.

Mario Abreu

"Det er vores ansvar som industri at være en del af løsningen ved at begrænse vores CO2-fodaftryk og arbejde sammen med alle partnere i vores forsyningskæde om at tage konkrete skridt i forhold til at tackle klimaforandringerne."

Mario Abreu, Head of Sustainability, Ferrero.

Ferrero begyndte sin rejse i den lille by Alba i Piemonte, Italien, i 1946. I dag er virksomheden en af verdens største inden for færdigpakkede søde fødevarer med populære brands, der sælges i mere end 170 lande. Ferrero-koncernen glæder mennesker over hele verden med populære produkter som f.eks. Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Omkring 47.000 medarbejdere brænder for at hjælpe mennesker med at fejre livets særlige øjeblikke. Ferrero-koncernens familiekultur – nu tredje generation – er forankret i dedikation til kvalitet, stræben efter det ypperste, historie og en forpligtelse over for planeten og de lokalsamfund, vi opererer i.