Skip to main content
Human Rights
Human Rights

Ihmisoikeudet

Ferreron työntekijöistä ja yhteistyökumppaneista huolehtiminen on syvällä perheyrityksemme arvoissa.

IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN JA EDISTÄMINEN
Sitoumuksemme

Yrityksemme arvojen ohella ihmisoikeuksien kunnioittaminen ohjaa strategiaamme, toimintakäytäntöjämme ja toimiamme koko yritystoiminnassamme ja toimitusketjussamme. Jokaisen yksilön ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen yrityksessämme ja paikallisissa yhteisöissä on aina ollut keskeistä meille.

Ferrero noudattaa ihmisoikeuksiin liittyvää due diligence -lähestymistapaa ehkäistäkseen ja lieventääkseen toimintoihimme kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Sitä ohjaavat Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusperiaatteet.

Ferreron ihmisoikeuspolitiikkaa koskeva lausuma

Ihmisoikeuskysymykset ovat laajoja ja monimutkaisia. Niiden ratkaiseminen edellyttää monipuolista lähestymistapaa. Ferreron ihmisoikeuspolitiikkaa koskevassa lausumassa esitetään vastaukset näihin kysymyksiin ja esitellään lähestymistapa niiden käsittelyyn yhdessä työntekijöidemme, liiketoimintakumppaneidemme ja muiden Ferreron kanssa tekemisissä olevien ihmisten kanssa.

Ferreron ihmisoikeuspolitiikkaa koskeva lausuma perustuu eettisiin sääntöihimme, joissa kuvataan eettinen visiomme, periaatteemme, arvomme ja vastuumme yrityksenä.

Liiketoimintakäytännöissämme esitetään Ferreron vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä koskevat pääperiaatteet, ja Ferreron toimittajien käytännesäännöissä korostetaan vastuullista hankintaa koskevia odotuksiamme kaikkia toimittajiamme kohtaan.

Ihmisoikeusraporttimme

Laadimme ensimmäisen ihmisoikeusraporttimme lisätäksemme avoimuutta aloitteistamme ja toimistamme, joilla edistämme ihmisoikeuksia toiminnoissamme ja toimitusketjussamme. Raportti on jäsennelty ihmisoikeuspolitiikkaa koskevan lausumamme kymmenen keskeisen kysymyksen ympärille, ja se on linjassa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden raportointiviitekehyksen kanssa.

  1. Lastensuojelu ja lapsityövoiman käytön kieltäminen
  2. Pakkotyö
  3. Oikeudenmukaiset palkat
  4. Työaika
  5. Monimuotoisuus ja osallisuus, ei syrjintää tai häirintää
  6. Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut
  7. Terveys ja turvallisuus
  8. Yksityisyys
  9. Ympäristöön liittyvät ihmisoikeuskysymykset
  10. Kuluttajien terveyteen ja vastuulliseen markkinointiin liittyvät oikeudet

 

Mario Abreu

”Erityisesti arvoketjujen välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja edistämisessä. Hankimme maataloustuotteita sadoiltatuhansilta viljelijöiltä ympäri maailmaa. Sen lisäksi, että toimitusketjussamme noudatetaan vahvaa due diligence -prosessia, teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, hallitusten, kumppaneiden ja kollegoiden kanssa edistääksemme käytäntöjä ja toimeentuloa.”

Mario Abreu, Ferreron kestävän kehityksen johtaja.

Ihmisoikeuspolitiikkaa koskeva lausumamme ja raportointi

Ferrero aloitti toimintansa Italian Piemontessa sijaitsevassa Alban pikkukaupungissa vuonna 1946. Nykyään se on yksi maailman suurimmista pakattuja makeistuotteita valmistavista yrityksistä, ja sen rakastettuja tuotemerkkejä myydään yli 170 maassa. Ferrero Group tuo iloa ihmisille ympäri maailmaa rakastetuilla tuotteilla, kuten Nutella®, Kinder®, Tic Tac® ja Ferrero Rocher®. Noin 47 000 työntekijäämme auttaa ihmisiä juhlistamaan elämän erityisiä hetkiä. Ferrero Groupin perhekulttuuri jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Se perustuu omistautumiseen laadulle ja huippuosaamiselle, perinteisiin sekä sitoutumiseen ympäristöä ja paikallisyhteisöjä kohtaan.