Skip to main content
Palm Oil

Palmuöljy

PALMUÖLJYMME
Palmuöljyn vastuullinen hankinta on ratkaiseva painopiste vastuullisessa hankintamenettelyssämme.

Ihmiset ovat käyttäneet palmuöljyä jo tuhansia vuosia. Se on laadukas ainesosa, joka parantaa tuotteidemme täyteläistä makua ja koostumusta ja pidentää niiden säilyvyyttä. Palmuöljyä tuotetaan yli 40 maassa, ja Malesian ja Indonesian osuus maailman tuotannosta on noin 85 prosenttia.

Yksi palmuöljyn hankinnan haasteista on se, että jos sitä ei hankita vastuullisella tavalla, sadonkorjuumenetelmillä voi olla kielteinen vaikutus biologisen monimuotoisuuden suojeluun. Ei-vastuullisesti hankittu palmuöljy voi vaikuttaa merkittävästi maankäytön muutoksiin ja kemikaalien käyttöön trooppisissa metsissä ja muissa lajirikkaissa elinympäristöissä, mikä johtaa metsäkatoon. Siihen liittyy myös ongelmia sekä vaikeus jäljittää palmuöljyn alkuperä. Lisäksi alkuperäisyhteisöjen maaoikeuksia ei useinkaan tunnusteta, ja öljypalmuyhtiöiden suorittama maan raivaus voi syrjäyttää maaseudun viljelijöitä.

Ferrero on sitoutunut hankkimaan vastuullista palmuöljyä. Meistä tuli vuonna 2015 yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisista yrityksistä, jotka alkoivat hankkia vain 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua, eroteltua palmuöljyä. Olemme pyrkineet siitä asti varmistamaan lisääntyvissä määrin, että edistämme vastuullista palmuöljyn toimitusketjua. World Wildlife Fund (WWF)  on tunnustanut Ferreron johtavan lähestymistavan näiden haasteiden ratkaisemiseen ja palmuöljyn vastuulliseen hankintaan.

Our main palm oil map sourcing areas
Indonesia
Malaysia
Papua
New Guinea
test

Omanlainen hankintamenettelymme perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin:

 1. Hankimme 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua, eroteltua palmuöljyä Ferreron tuotteisiin rajoitetulta määrältä luotettavia toimittajia. Tämä mahdollistaa palmuöljyn jäljittämisen viljelmätasolle asti. Samalla teemme parannuksia ja ratkaisuja yhdessä toimittajiemme kanssa.
 2. Seuraamme koko palmuöljyn toimitusketjua metsäkadon osalta Starling-satelliittiteknologian avulla (kattaa yli miljoona hehtaaria maata).
 3. Palmuöljyperuskirjassa ja toimittajien käytännesäännöissä määritellään vastuullisesti hankittua palmuöljyä koskevat standardit ja vaatimukset.
 4. Palmuöljyn toimitusketjun julkistaminen vakiintuneiden Ferrero-tuotemerkkien ja hankittujen tuotteiden osalta.
 5. Palmuöljyn jäljitettävyys viljelmille: Ferreron, Thorntonsin, Fannie Mayn ja Ferreron yleinen suklaaliiketoiminta hankkii 99,6-prosenttisesti RSPO-sertifioitua, eroteltua palmuöljyä, josta 99,8 prosenttia on jäljitettävissä viljelmille asti. 

Tavoitteenamme on jatkaa hankintamenetelmiemme kehittämistä ja innovointia tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa kaikilla tasoilla. Siksi päivitimme vuoden 2013 palmuöljyperuskirjaamme ja kerromme siinä tavoitteestamme saavuttaa palmuöljyteollisuus, joka on hyväksi sekä ihmisille että luonnolle. Tämä onnistuu ylittämällä jo valmiiksi korkeat sertifiointistandardit. Pyrimme toteuttamaan tämän tavoitteen vastuullisen palmuöljyn hankinnan avulla, ja luomme arvoa, jonka ansiosta pienviljelijät ja viljelijäyhteisöt voivat kukoistaa.

Palm Oil
7 RSPO-PERIAATETTA

Saadakseen RSPO-sertifikaatin palmuöljyn tuottajien on noudatettava seuraavia seitsemää periaatetta:

(RSPO:n periaatteet ja kriteerit, 2018 päivitys)

 1. Käyttäydy eettisesti ja avoimesti
 2. Toimi laillisesti ja oikeuksia kunnioittaen
 3. Optimoi tuottavuus, tehokkuus, myönteiset vaikutukset ja joustavuus
 4. Kunnioita yhteisöjä ja ihmisoikeuksia sekä tarjoa hyötyjä
 5. Tue pienviljelijöiden osallisuutta
 6. Kunnioita työntekijöiden oikeuksia ja työoloja
 7. Suojele, säilytä ja paranna ekosysteemejä ja ympäristöä
Bastien Sachet

”Olemme tyytyväisiä Ferreron palmuöljyperuskirjaan ensinnäkin siksi, että se perustuu aiempien sitoumusten onnistuneeseen täytäntöönpanoon ja vie ne sanoista tekoihin. Toiseksi Ferrero osoittaa olevansa sitoutunut edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvää huippuosaamista, joka liittyy vahvoihin ydinarvoihin ja pitkän aikavälin muutoksiin. Lisäksi tämä peruskirja innostaa muita yrityksiä nostamaan rimaansa, sillä kollektiivinen vaikutusvalta ja toiminta ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä, jotta vaikutukset ulottuisivat yhden yrityksen toimitusketjua laajemmalle.”

Bastien Sachet, Earthworm-säätiön toimitusjohtaja.

Palmuöljyperuskirja

Ihmisoikeudet ja sosiaaliset käytännöt, ympäristönsuojelu ja tavarantoimittajien avoimuus

Palm Oil Charter
Palm Oil Charter
Palm Oil Charter

Nämä kolme pilaria perustuvat due diligence -prosessiin, joka kattaa kaikki Ferreron toimittajat:

 • Ferrero on sitoutunut työ- ja elinolojen parantamiseen ja reiluun rekrytointiin koko arvoketjussaan.
 • Ferrero valvoo ja tarkistaa aktiivisesti satelliittien avulla, että sen arvoketju ei aiheuta metsäkatoa.
 • Ferrero pyrkii täysin läpinäkyvään arvoketjuun varmistamalla täyden jäljitettävyyden viljelmille asti, julkaisemalla luettelon tehtaista ja maatiloista sekä laatimalla ajallisesti rajatun toimintasuunnitelman ja edistymisraportteja.

FERRERON PALMUÖLJY

RSPO Certified

RSPO-sertifioitu

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -sertifiointi on kehittänyt joukon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kriteerejä, joita yritysten on noudatettava tuottaakseen vastuullista palmuöljyä (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Näillä kriteereillä pyritään varmistamaan vastuulliset käytännöt palmuöljyn viljelyssä. Ferreron tuotteissa käytettävä palmuöljy on peräisin sertifioidusta ”erotellusta” toimitusketjusta. Se hankitaan useilta sertifioiduilta viljelmiltä ja pidetään erillään tavallisesta palmuöljystä koko toimitusketjun ajan. Tämän järjestelmän avulla Ferreron palmuöljy voidaan jäljittää tehtaille asti, mikä takaa, että se ei ole peräisin metsäkatoa aiheuttavilta viljelmiltä.

Our efforts acknowledged by WWF

WWF:n tunnustus ponnistuksistamme

WWF:n kaltaiset kansalaisjärjestöt ovat tunnustaneet ponnistuksemme. Ferrero on kolmannella sijalla 227:stä WWF:n vuoden 2021 Palm Oil Buyers' Scorecard -arviossa, jossa arvioidaan maailmanlaajuisia yrityksiä vastuullisen palmuöljyn tukemisen osalta. Ferrero sijoittuu pistemäärällään 21,7/24 suurten maailmanlaajuisten vähittäiskauppiaiden, kulutustavaroiden valmistajien ja ruokapalveluyritysten toimialan kärkeen. Ferrero on saanut tunnustusta erityisesti pyrkimyksistään puuttua trooppisten alueiden metsäkato-ongelmaan ja toimitusketjunsa avoimuudesta. Tämä tulos on merkittävä tunnustus ponnisteluillemme vastuullisesti hankitun palmuöljyn alalla ja rohkaisee meitä jatkamaan matkaamme.

Ferrero aloitti toimintansa Italian Piemontessa sijaitsevassa Alban pikkukaupungissa vuonna 1946. Nykyään se on yksi maailman suurimmista pakattuja makeistuotteita valmistavista yrityksistä, ja sen rakastettuja tuotemerkkejä myydään yli 170 maassa. Ferrero Group tuo iloa ihmisille ympäri maailmaa rakastetuilla tuotteilla, kuten Nutella®, Kinder®, Tic Tac® ja Ferrero Rocher®. Noin 47 000 työntekijäämme auttaa ihmisiä juhlistamaan elämän erityisiä hetkiä. Ferrero Groupin perhekulttuuri jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Se perustuu omistautumiseen laadulle ja huippuosaamiselle, perinteisiin sekä sitoutumiseen ympäristöä ja paikallisyhteisöjä kohtaan.