Skip to main content
Cocoa
Cocoa

Kaakao

LÄHESTYMISTAPAMME KAAKAON HANKINTAAN

Tuotteemme eivät olisi samanlaisia ilman kaakaon täyteläistä makua. Sen lisäksi, että täytämme erityiset laatuvaatimuksemme, hankimme kaakaon toimitusketjusta, joka tukee visiotamme ihmisten ja ympäristön kannalta hyvästä kaakaoteollisuudesta. Ferrerolla 100 prosenttia tuotteissa käytettävästä kaakaosta on hankittu riippumattomasti hallinnoitujen kestävän kehityksen standardien, kuten Rainforest Alliancen, Cocoa Horizonsin tai Fairtrade Foundationin, mukaisesti. Kaakaopavut ovat myös fyysisesti jäljitettävissä tiloille, mikä auttaa meitä tukemaan paikallisia viljelijöitä ja yhteisöjä kohdennetusti Ferreron kaakaoperuskirjan sitoumusten mukaisesti.

Kaakaonviljelijöiden tukeminen

Täyteläinen kaakaomme on peräisin kaakaonviljelijöiltä eri puolilta maailmaa, mutta pääasiassa Norsunluurannikolta ja Ghanasta. Näiden maiden osuus maailman kaakaotuotannosta on 65 prosenttia. Muita viljelymaita ovat Nigeria, Kamerun, Ecuador ja Kolumbia. Monet maanviljelijät kohtaavat työssään monimutkaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia. Kahdesta miljoonasta kaakaon pienviljelijästä, joista suurin osa asuu Länsi-Afrikassa, huomattava osa elää köyhyydessä. Se on yksi perimmäinen syy muihin systeemisiin ongelmiin, kuten lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön ja metsäkatoon.

Me Ferrerolla autamme maanviljelijöitä parantamaan toimeentuloaan.

Tuemme heitä kestävien maatalouskäytäntöjen käyttöönotossa kaakaonviljelykäytäntöjen parantamiseksi. Autamme heitä myös monipuolistamaan tulojaan ja parantamaan viljelijöiden, yhteisöjen ja haavoittuvien ryhmien toimeentuloa.

Our main cocoa sourcing areas
Colombia
Ecuador
Cameroon
Nigeria
Côte d'Ivoire
Ghana
cocoa
Key Results

Tärkeimmät tulokset

100 % kaakaostamme hankitaan riippumattomasti hallinnoitujen kestävän kehityksen standardien, kuten Rainforest Alliance, Cocoa Horizons, Fairtrade, ja muiden standardien mukaisesti.

• Olemme rakentaneet ja kunnostaneet 103 koulua ja 49 kouluruokalaa.

99 % Ferreron omista kaakaonviljelijäryhmistä kuuluu lapsityövoiman käyttöä valvoviin ja oikaiseviin CLMRS-järjestelmiin (Child Labour Monitoring and Remediation Systems) tai vastaaviin järjestelmiin, joilla tunnistetaan lapsityövoiman käyttö ja puututaan siihen.

Kartoitamme teknologian avulla maatiloja ja hankinta-alueita, jotta tiedämme niiden sijainnin, koon ja tuottavuuden.

• Olemme jakaneet viljelijöille yli viisi miljoonaa kaakaopuuta.

• Noin 1/3 kaakaonviljelijöistä on saanut henkilökohtaista valmennusta maatilan ja liiketoiminnan suunnitteluun.

• Olemme auttaneet yli 25 000 ihmistä luomaan muita tulonlähteitä saippuanvalmistuksen, mehiläisten hoidon tai kanojen kasvatuksen avulla.

Ferrero on ollut vuodesta 2008 lähtien jäsenenä International Cocoa Initiative (ICI) -aloitteessa. Sen tavoitteena on taata lapsille parempi tulevaisuus ja tukea lapsityövoiman käytön lopettamista Norsunluurannikolla ja Ghanassa. Olemme myös Child Learning and Education Facility (CLEF) -järjestön yhteistyökumppaneita. Järjestö tuo yhteen Norsunluurannikon hallituksen, yritykset ja säätiöt tarjotakseen laadukasta koulutusta yli kuudelle miljoonalle lapselle Norsunluurannikon kaakaonviljelijäyhteisöissä. Olemme myös olleet pitkään World Cocoa Foundation (WCF) -säätiön jäsen.

Protecting children's rights
FERRERO ON SITOUTUNUT EDISTÄMÄÄN LASTEN OIKEUKSIA

Lasten oikeuksien suojelu

Ferrero edistää ihmisoikeuksia koko maailmanlaajuisessa toimitusketjussa, ja autamme torjumaan lapsityövoiman käyttöä. Tuemme kaakaota viljelevien yhteisöjen lapsia tarjoamalla koulutusta, hyvää ravintoa ja puhdasta juomavettä. Integroitu lähestymistapamme sisältää kotitaloudellisia, alueellisia ja kansallisia toimia, jotka toteutetaan yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa. Meillä on tavoitteidemme saavuttamisen tukemiseksi pitkäaikainen strateginen kumppanuus Pelastakaa lapset -kansalaisjärjestön kanssa, ja uusimme sen vuonna 2021. Tämä kumppanuus hyödyttää 90 000 lasta ja aikuista 65 kaakaoyhteisössä Norsunluurannikolla viiden vuoden aikana.

Koska naisilla on ratkaiseva rooli taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten muutosten aikaansaamisessa ja lasten suojelun varmistamisessa, toimintamme keskittyy vahvasti naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Lisäksi tiedotamme maanviljelijöitä lasten oikeuksista ja sovellamme järjestelmiä, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja korjata lapsityövoiman käyttöä koskevat tapaukset. Näitä järjestelmiä kutsutaan myös CLMRS-järjestelmiksi (Child Labour Monitoring and Remediation System).

 

Daniela Fatarella

”Lapsityövoima on Länsi-Afrikassa merkittävä ongelma, ja sen juuret ovat köyhyydessä sekä peruskoulutuksen ja tietoisuuden puutteessa. Ainoastaan pyrkimällä ratkaisemaan näitä ongelmia yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa voimme tehdä lastensuojelusta, laadukkaan koulutuksen saatavuudesta sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä keskeisiä voimavaroja yhteisöjen kehitykselle. Teemme ilolla yhteistyötä Ferreron kanssa tukeaksemme yrityksen sitoutumista reiluun ja kestävään kaakaon toimitusketjuun yhteistyössä asianomaisten toimijoiden kanssa. Kaikkien näiden ponnistelujen ansiosta tuhansien lasten elämä paranee merkittävästi.”

Daniela Fatarella, Pelastakaa Lapset -järjestön Italian toimitusjohtaja

Cocoa

Metsäkadon lopettaminen kaakaoalalla 

Ferrero on täysin sitoutunut varmistamaan, että sen kaakao ei tule suojelualueilta eikä edistä metsäkatoa.

Yhtenä Cocoa & Forests Initiative (CFI) -aloitteen perustajajäsenistä olemme sitoutuneet yhteistyöhön muiden johtavien maailmanlaajuisten kaakao- ja suklaayhtiöiden sekä Norsunluurannikon ja Ghanan hallitusten kanssa metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen lopettamiseksi koko maailmanlaajuisessa kaakaon toimitusketjussa. Voit lukea edistyksestämme Cocoa & Forests Initiative - vuosiraportista.

Me Ferrerolla olemme työskennelleet vuosia saavuttaaksemme erittäin korkean jäljitettävyyden ja näkyvyyden tason toimitusketjussamme. Kartoitamme teknologian avulla maatiloja ja hankinta-alueita, jotta tiedämme niiden sijainnin, koon ja tuottavuuden, ja varmistamme, että ne eivät sijaitse suojelualueilla.

Toteutamme myös useita toimenpiteitä, jotka edistävät merkittävästi ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta ja rajoittavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Koulutamme esimerkiksi kaakaonviljelijöitä hyviin maatalouskäytäntöihin ja tuemme monikäyttöpuiden jakelua ja istuttamista sekä metsänhoitojärjestelmien kehittämistä.

Julkistamme avoimuuden lisäämiseksi vuosittain luettelon toimittajista ja omista viljelijäryhmistä, joilta hankimme tuotteita.

Ferrero aloitti toimintansa Italian Piemontessa sijaitsevassa Alban pikkukaupungissa vuonna 1946. Nykyään se on yksi maailman suurimmista pakattuja makeistuotteita valmistavista yrityksistä, ja sen rakastettuja tuotemerkkejä myydään yli 170 maassa. Ferrero Group tuo iloa ihmisille ympäri maailmaa rakastetuilla tuotteilla, kuten Nutella®, Kinder®, Tic Tac® ja Ferrero Rocher®. Noin 47 000 työntekijäämme auttaa ihmisiä juhlistamaan elämän erityisiä hetkiä. Ferrero Groupin perhekulttuuri jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Se perustuu omistautumiseen laadulle ja huippuosaamiselle, perinteisiin sekä sitoutumiseen ympäristöä ja paikallisyhteisöjä kohtaan.