Skip to main content
Our Core Values
Our Core Values

Ydinarvomme

Ydinarvomme ovat kaiken toimintamme keskiössä.

Loyalty & Trust

Uskollisuus ja luottamus

Kuluttajatarpeiden jatkuva huomiointi muodostaa perustan yrityskäytännöllemme, jonka innoittajina toimivat maksimaalinen avoimuus ja erinomainen laatu.

Uskollisuutemme kuluttajia kohtaan ja heidän luottamuksensa tuotteitamme kohtaan jokapäiväisten ostojen kautta ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisessa suhteessamme kuluttajiin.

Yrityskäytäntömme perustuvat kollegoiden keskinäiseen luottamukseen sekä täydelliseen omistautumiseen ja avoimuuteen konsernia ja kaikkia kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä kohtaan, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä.

Respect & Responsibility

Kunnioitus ja vastuu

Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kunnioittaen edistämme henkilöstömme ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. Tämä vahvistaa myös vahvoja yhteyksiämme paikallisiin yhteisöihin alueilla, joilla toimimme.

Olemme sitoutuneet välttämään syrjintää työllistämiskäytännöissämme kaikissa konsernimme yrityksissä rekrytoinnin alkuhetkestä lähtien. Työllisyysstrategiamme ensisijainen tavoite on luoda pitkäaikaisia suhteita, jotka perustuvat ammatillisen kasvun ja ansioiden tunnustamisen periaatteisiin.

Takaamme työntekijöillemme vapauden kuulua ammattiliittoihin, ja tunnustamme ammattiliittojen roolin sopimusasioissa.

Ihmisten terveyden suojelu ja ympäristön kunnioittaminen ovat toimintatapojemme ytimessä. Hallinnoimme toimitilojamme käyttämällä kestäviä luonnonvaroja, kuten vettä, energiaa sekä raaka-aineita ja muita materiaaleja, mukaan lukien uusiutuvia luonnonvaroja. Lisäksi pyrimme vähentämään ympäristövaikutustamme kaikissa muodoissaan, pääasiassa vähentämällä päästöjä, eliminoimalla jätteen ja käsittelemällä jätetuotteita oikein.

Tuemme ihmisarvon suojelua sekä ihmisoikeuksien täydellistä ja ehdotonta kunnioittamista kaikkialla, missä Ferreron konserniyritykset toimivat.

Pyrimme poistamaan ja estämään kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön toimitusketjuissamme.

Integrity & Moderation

Rehellisyys ja kohtuullisuus

Kunnioitamme kuluttajaviestinnässämme, kuten mainonnassa, ihmisarvoa sekä perhettä ja lapsia koskevia arvoja moraalisten ja eettisten periaatteidemme mukaisesti. Ne perustuvat neuvontaan tuotteidemme oikeasta käytöstä, ja niiden innoittajana on terveellisen elämäntavan edistäminen.

Kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia instituutioita koskevien käytäntöjemme edistäminen perustuu vankkaan tieteelliseen tietoon, ja niitä inspiroivat jatkuvasti älyllinen ja käyttäytymiseen liittyvä rehellisyys ja avoimuus.

Passion for Quality, Research & Innovation

Intohimo laatua, tutkimusta ja innovointia kohtaan

Tavoitteenamme on luoda ainutlaatuisia tuotteita, kehittää innovatiivisia tutkimus- ja tuotantoprosesseja sekä hyödyntää teknologioitamme. Meille tämän matkan tekee nautinnolliseksi intohimo tutkimusta kohtaan, halu murtaa jo olemassa olevia ajatusmalleja ja kiinnostus tutkia uusia paikkoja kaukana perinteisistä tieteenaloista.

Sovellamme vakiintuneita laatu- ja jäljitettävyysmenettelyjä raaka-aineiden aistinvaraisen ja ravitsemuksellisten ominaisuuksien säilyttämiseksi.

Menestyksemme perustana on laadukkaiden raaka-aineiden huolellinen valinta. Niiden hankinnassa noudatetaan tiukkaa eettistä säännöstöä koskien niiden alkuperää, keruuta ja valmistusta.

Koska ravitsemukseen ja liikuntaan kiinnitetään maailmanlaajuisesti yhä enemmän huomiota, keskitämme tutkimusstrategiamme ja tuotantoinvestointimme laadukkaiden tuotteiden suunnitteluun. Niiden ravintoarvot ja annoskoot suunnitellaan huolella siten, että ne voidaan sisällyttää tasapainoiseen ruokavalioon. Erityisesti lasten ja perheiden tarpeet otetaan huomioon.

Core

Yrittäjyys

Yrittäjyys voidaan yhdistää sanaan ”aloite”. Tämä arvo itsessään ilmentää yrityksen ja yrittäjyyden käsitteitä, eli halua toimia oma-aloitteisesti parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Älykkään strategian ja menestyksen erottaa kyky luoda selkeä visio, investoida ennakoivasti, toimia ajallaan ja toteuttaa käytännöt osaavasti.

Ferrero Group on menestynyt, koska sen vankka ja syvälle juurtunut toimintakulttuuri perustuu ”tekemällä oppimiseen”. Ferreron mallissa kestävyyden kannalta ratkaiseva tekijä on kartuttaa tuotteita, markkinoita ja kuluttajia koskevia teknisiä taitoja ja tietämystä ajan myötä. Tämä ohjaa meitä ”arvon luomisesta” kohti ”luomisen arvon” vahvistamista.

Hieno kollektiivinen kokonaisuus, jota kuvastaa luottamus edistystä kohtaan ja kyky visioida nykyistä parempi huominen. Maailmassa nimittäin pärjäävät aina ne, jotka haluavat menestystä ja tunnustusta – ja ne, jotka pyrkivät määrätietoisesti jatkuvaan huippuosaamiseen."

Ferrero Foundation

Työskentele, luo, lahjoita – Ferrero-säätiö

Tunnistamme itsemme motosta ”Työskentele, luo, lahjoita”, jonka Michele Ferrero kehitti ja otti käyttöön heti yritystoimintansa alussa. Pohjimmiltaan suosimme tekemisen etiikkaa pelkän edustamisen sijaan.

Tämä sama filosofia on toiminut ja toimii edelleen inspiraationa seuraaville:

  • Ferrero-säätiö, jonka tehtävänä on ylläpitää konsernin suhteita sen eläkeläisiin sosiaalisilla ja kulttuurisilla ohjelmilla sekä vahvistaa yhteyksiä paikallisiin yhteisöihin, joissa toimimme
  • ”Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero”, joka perustuu investointeihin ja saatujen resurssien käyttöön kehitysmaiden yhteisöjen elinolojen parantamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota lapsiin
  • Koko Ferrero Group, joka on alusta alkaen osallistunut jatkuvasti sosiaaliseen vastuuseen liittyviin toimiin ja joka näkee ne olennaisena osana omaa identiteettiään ja toimintaansa
Our Purpose

Nykyään Giovanni Ferrero johtaa yritystä hallituksen puheenjohtajana. Me Ferrerolla etsimme jatkuvasti uusia tapoja valmistaa tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien muuttuvia tarpeita. Tiedämme, että yksityiskohdilla on merkitystä ainutlaatuisten tuotteidemme ja tuotemerkkiemme laadun takaamisessa.

Ferrero aloitti toimintansa Italian Piemontessa sijaitsevassa Alban pikkukaupungissa vuonna 1946. Nykyään se on yksi maailman suurimmista pakattuja makeistuotteita valmistavista yrityksistä, ja sen rakastettuja tuotemerkkejä myydään yli 170 maassa. Ferrero Group tuo iloa ihmisille ympäri maailmaa rakastetuilla tuotteilla, kuten Nutella®, Kinder®, Tic Tac® ja Ferrero Rocher®. Noin 47 000 työntekijäämme auttaa ihmisiä juhlistamaan elämän erityisiä hetkiä. Ferrero Groupin perhekulttuuri jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Se perustuu omistautumiseen laadulle ja huippuosaamiselle, perinteisiin sekä sitoutumiseen ympäristöä ja paikallisyhteisöjä kohtaan.