Skip to main content

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus Ferrerolla

Ferrero on sitoutunut rakentamaan monimuotoisen ja osallistavan kulttuurin, jossa kaikki työntekijät tuntevat itsensä tervetulleiksi ja arvostetuiksi ja jossa heillä on samanvertaiset mahdollisuudet. Uskomme, että kaikki työntekijämme ovat yhtä lahjakkaita omalla tavallaan. Kun vaalimme työntekijöidemme uteliaisuutta ja luontaisia kykyjä, tarjoamme heille sukupolvesta toiseen keinot menestyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, jotta he voivat luoda oman matkansa Ferrerolla. Kykyjemme monimuotoisuus tekee työympäristöstämme monikulttuurisen, innovatiivisen ja erittäin palkitsevan.

Strategiamme

Ferreron monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta koskeva strategia perustuu viiteen ulottuvuuteen, jotka toimivat suunnannäyttäjinä määritellessämme maailmanlaajuisia painopisteitä ja pyrkimyksiä vuoteen 2030 mennessä: Sukupuoli, kansallisuudet, sukupolvet, työkulttuurit ja vammaiset henkilöt.

Nämä keskeiset pilarit liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tiimimme

Ferrerolla toimii DE&I-tiimi, joka toteuttaa käytännön toimia. Se koostuu seuraavista osista:

  • Maailmanlaajuinen monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden johtaja.
  • Alueelliset DEI-lähettiläät, jotka edistävät, koordinoivat ja johtavat paikallisia DE&I-toimia.
  • DE&I-neuvostoja tukee yli 150 ylempää johtajaamme.

Ulottuvuudet

Meillä on viisi ulottuvuutta, jotka toimivat suunnannäyttäjinä määriteltäessä maailmanlaajuisia painopisteitä ja pyrkimyksiä.

our_dimension2x
our_dimension
EMPOWER PEOPLE
MONIMUOTOISUUS

Maailmanlaajuisen henkilöstömme monimuotoisuus

  • 141 kansallisuutta
  • 63 kansallisuutta Casa Ferreron pääkonttorissa Luxemburgissa
  • Naisten osuus henkilöstöstä: 43 %
  • Naisia esimiestehtävissä: 33 %

(Aktiiviset työntekijät, tammikuu 2023)

EXECULTIVE CHAIRMAN

"Uskomme, että on tärkeää luoda osallistava yrityskulttuuri, joka perustuu kaikkiin kykyihimme, jotta voimme vastata liiketoimintamme ensisijaisiin tavoitteisiin. Siksi teemme kovasti töitä kaikkialla maailmassa tarjotaksemme kaikille luottamuksen, kunnioituksen, monimuotoisuuden ja mahdollisuuksien kulttuurin.”

Giovanni Ferrero, hallituksen puheenjohtaja."

CEO

”Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus eivät ole vain velvollisuus vaan myös liiketoiminnan moottori ja menestyksemme keskeinen edellytys tulevina vuosina. Osallisuuden vahvistaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kilpailuetuamme.”

Lapo Civiletti, toimitusjohtaja.

TUTUSTU KUMPPANEIHIN, JOTKA AUTTAVAT MEITÄ MUUTOKSESSA

Catalyst logo

Catalyst

Catalyst on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa organisaatioita rakentamaan naisten etujen mukaisia työpaikkoja. Catalyst auttaa organisaatioita lisäämään tietoisuutta, kehittämään osallistavia johtamistaitoja ja edistämään organisaatiomuutosta alkuperäisen, näyttöön perustuvan tutkimuksen, kokemuksellisen oppimisen ja laajojen maailmanluokan resurssien avulla.

Ferrero on yksi Catalyst-yhteisön perustajaorganisaatioista Measuring for Change -hankkeessa, ja olemme sitoutuneet käyttämään sovittuja keskeisiä suorituskykyindikaattoreita mittaamaan edistymistämme DEI:n saralla.

Country Navigator Logo

Country Navigator

Country Navigator (CN) on maailman johtava kulttuurienvälinen verkkoalusta, joka auttaa lisäämään kulttuurista älykkyyttä. Ferreron työntekijöille opetetaan kulttuuriprofiiliarviointien, osallisuuskoulutuksen ja maakohtaisten resurssien avulla kulttuurienvälisiä taitoja, jotka ovat välttämättömiä kansainvälisessä työssä menestymiselle.

Business Disability Forum logo

Business Disability Forum

Business Disability Forum (BDF) on voittoa tavoittelematon jäsenjärjestö, joka tekee yhteistyötä yritysten kanssa vammaisystävällisen maailman luomiseksi.

Kumppanuus tukee Ferreroa jakamalla parhaita käytäntöjä BDF:n organisaatioverkostosta ja tarjoamalla pääsyn sen asiantuntijaneuvoihin koskien rekrytointia, vammaisten työntekijöiden säilyttämistä ja esteettömän organisaation luomista.

Box Finale Diversity
Lähestymistapamme

DE&I-lähestymistapamme

Lähestymistapamme monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen on tunnistaa mahdollisuuksia toimien toteuttamiseen jokapäiväisessä työssämme. Aloitteet ovat laaja-alaisia ja tuloksiltaan vaikuttavia, ja niihin osallistuu Ferreron työntekijöitä kaikissa toiminnoissa ja maissa sekä kaikilla tasoilla.

Meillä on nollatoleranssi häirintää ja syrjintää kohtaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja menettelyjämme, jotta voimme vähentää puolueellisuuden riskiä ja heijastaa DE&I:tä koskevaa kantaamme.

Keskitymme edistämään osallisuuden kulttuuria aloitteilla, jotka lisäävät tietoisuutta, edistävät monimuotoisuutta ja poistavat esteitä. Olemme sitoutuneet mittaamaan edistymistämme mahdollisuuksien mukaan työntekijätietojen avulla edustuksen osalta ja työntekijätutkimusten avulla osallisuuden osalta.

Ferrero aloitti toimintansa Italian Piemontessa sijaitsevassa Alban pikkukaupungissa vuonna 1946. Nykyään se on yksi maailman suurimmista pakattuja makeistuotteita valmistavista yrityksistä, ja sen rakastettuja tuotemerkkejä myydään yli 170 maassa. Ferrero Group tuo iloa ihmisille ympäri maailmaa rakastetuilla tuotteilla, kuten Nutella®, Kinder®, Tic Tac® ja Ferrero Rocher®. Noin 47 000 työntekijäämme auttaa ihmisiä juhlistamaan elämän erityisiä hetkiä. Ferrero Groupin perhekulttuuri jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Se perustuu omistautumiseen laadulle ja huippuosaamiselle, perinteisiin sekä sitoutumiseen ympäristöä ja paikallisyhteisöjä kohtaan.