Skip to main content
Climate Action
Climate Action

Tiltak mot klimaendringene

Vi forsøker årlig å redusere karbonavtrykket vårt ved å gjennomgå produktene våre for større energieffektivitet i vår internasjonale virksomhet, og ved å samarbeide med leverandørene for å redusere utslipp og
utvikle løsninger med lavere karbonpåvirkning på tvers av leverandørkjedene våre. 

HVORDAN FERRERO HÅNDTERER KLIMAENDRINGER
Klare mål

Som et globalt selskap i mat- og drikkevareindustrien spiller vi en viktig rolle for å nå målene i Paris-avtalen for å senke den globale gjennomsnittstemperaturen.

Den pågående klimakrisen krever at bedrifter viser sitt engasjement for å redusere karbonutslipp og bidra til å håndtere klimaendringene. Vi har vært involvert i klimatiltak i flere tiår, og øker vår innsats. I 2020 lanserte vi et nytt sett med vitenskapsbaserte forpliktelser for 2030:

 

  • Redusere utslipp fra anleggene, lagrene og kontorene våre med 50 %, samt fra energien vi kjøper (område 1 og 2)*.

     
  • Redusere alle utslipp fra driften og i hele leverandørkjeden (område 1, 2 og 3) med 43 %per tonn produsert produkt*.

 

I desember 2020 ble begge målene anerkjent av det uavhengige Science Based Target-initiativet (SBTi). SBTi har bekreftet at Ferreros mål om å redusere utslippene er i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 C°, det mest ambisiøse målet i Parisavtalen.

*f.o.m. 2018.

Vår metode for å redusere karbonutslipp

For å nå vårt første mål om å redusere utslippene våre, investerer vi i energieffektive teknologier, øker produksjonen av fornybar energi ved produksjonsanleggene og tar i bruk alternativt, bærekraftig drivstoff. 

 

Som en del av vårt andre mål samarbeider vi med leverandørene våre for å redusere utslipp, og utvikler løsninger med lavere karbonpåvirkning. Vi setter lokale reduksjonsmål for transport og lager for å optimalisere logistikken i leverandørkjeden. I tillegg følger vi standardene til Global Logistic Emissions Council, en frivillig koalisjon av over 150 organisasjoner som arbeider for å redusere utslipp og forbedre effektiviteten, på tvers av internasjonale leverandørkjeder.  

Vi har målt vårt totale karbonavtrykk årlig det siste tiåret for å identifisere hvilken innvirkning aktivitetene våre har – fra råvare til selve bruken av produktene. Et klart bilde av vår innvirkning på tvers av verdikjeden hjelper oss med å identifisere hvordan vi kan redusere utslippene våre, og å planlegge målrettede strategiske prosjekter.  

Energy
ENERGI

Vårt mål: 100 % fornybar elektrisitet til anleggene våre

Energieffektivitet er vårt viktigste virkemiddel for å redusere utslipp, samtidig som vi reduserer kostnadene og forbedrer effektiviteten til driften vår. Vi gjør store fremskritt for å nå målet vårt, og kjøper bare 100 % fornybar elektrisitet til produksjonsanleggene våre.

Ved utgangen av regnskapsåret 2021/22 brukte 18 anlegg 100 % fornybar elektrisitet fra strømnettet. Dette utgjør rundt 92 % av strømmen vi kjøper til alle våre produksjonsanlegg. 

Water Management
STYRING AV VANNFORBRUK

En viktig ressurs for planeten vår

Klimaendringene øker presset på vannressurser, spesielt i områder med lite vann. Derfor har vi forpliktet oss til å bruke vann på en bærekraftig måte. 

Selv om produktene våre ikke er vannintensive, krever driften vann til kjøling og vasking. Derfor har alle våre fabrikker satt et mål for vannforbruk, og utviklet prosjekter for vannsparing, resirkulering og gjenbruk. Vi garanterer for eksempel kvaliteten på gråvannet vårt, som kommer fra egen virksomhet gjennom renseanlegg – enten kommunalt eller vårt eget, ved å bruke de beste tilgjengelige teknologiene og gjenbruke vann der det er mulig.  

Mario Abreu

«Det er vårt ansvar som bransje å være en del av løsningen, ved å begrense karbonavtrykket vårt og samarbeide med alle partnerne i leverandørkjeden vår, for å iverksette konkrete tiltak for å håndtere klimaendringene."

Mario Abreu, Leder for bærekraft hos Ferrero. 

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.