Skip to main content
Our Sourcing
Our sourcing approach

Vår metode for bærekraftige innkjøp

OPPDAG INGREDIENSENE BAK PRODUKTENE VÅRE

Hos Ferrero bryr vi oss om ingrediensene som benyttes i hvert varemerke du kjenner og elsker. Vi kjøper ikke bare ingredienser – vi velger med omhu ut ingredienser, styrer og har som mål å skape verdi for alle aktører i alle leverandørkjedene våre.

For å skaffe råvarer som kakao, palmeolje, hasselnøtter, sukker, melk og egg til produktene våre, er vi avhengige av langsiktige relasjoner med leverandører for å sikre at de forstår, praktiserer og omfavner verdiene våre. Etterrettelighet gjør det mulig for oss å overvåke hvordan råvarene våre produseres.

«Sacco conosciuto» – «å vite hva som er i posen» – har vært i selskapets DNA siden det ble grunnlagt.

Siden starten har Ferrero utviklet innovative prosedyrer, som den såkalte «sacco conosciuto», for kontroll av ingredienser på hvert trinn i produksjonsprosessen. Direkte oversatt betyr det «å vite hva som er i posen». Dette fokuset på ferske kvalitetingredienser fra nøye utvalgte leverandører og bønder fortsetter den dag i dag, og leder vårt engasjement og interesse for å sjekke ingrediensene, i hvert trinn på veien til ferdig produkt. Videre gjør teknologi, og nært samarbeid med leverandører, det mulig for oss å skalere denne forpliktelsen opp til å passe dagens internasjonale leverandørkjede.

Vårt ledende rammeverk for etterrettelighet gjør at vi kan spore alle våre relevante råvarer tilbake til deres opprinnelse. Vi kan kun ha en positiv innvirkning på leverandørkjedene dersom vi vet hvor ingrediensene våre kommer fra. For eksempel kan palmeolje og kakao stort sett spores tilbake til plantasjen eller bonden, mens melk og egg har et høyt nivå av etterrettelighet, som vi vil fortsette å forbedre.

Vi bruker innovativ teknologi for å støtte opp om målene våre. Vi samarbeider for eksempel med Sourcemap, en ledende leverandør av løsninger for kartlegging av leverandørkjeden, og digital åpenhet, og et verktøy for å forbedre etterretteligheten av råvarer som kakao, palmeolje og hasselnøtter. Mer informasjon, data og oppfølging hjelper oss også med å støtte bærekraftige levebrød og å forhindre risikoer, som avskoging eller barnearbeid.

Forpliktelser overfor hver nøkkelingrediens

Vi har publisert en Råvareplan for alle våre viktigste råvarer, som kakao, palmeolje, hasselnøtter og meieriprodukter. Disse planene fastsetter minimumskravene våre leverandører må oppfylle, sammen med våre leverandørkodeks og due diligence-prosess, og definerer sertifiseringene og standardene vi krever for den kategorien.

De inkluderer også nivået av etterrettelighet vi har som mål å oppnå, og spesifiserer den innførte metodikken og teknologien. Til slutt skisserer planene forpliktelsene vi er forberedt på å imøtekomme for å forbedre forholdene ytterligere, med en treårsplan der vi rapporterer vår fremgang offentlig.

Vi dekker alle våre kategorier med et beskyttelsesnivå basert på dets risikonivå:

  1. Administrasjon av leverandørrisiko og due diligence. Alle våre leverandører gjennomgår en risikovurdering og dermed et minimumsnivå av due diligence.

     
  2. Synlighet i leverandørkjeden. Styring av leverandørrisiko hjelper oss med å måle, forbedre og vurdere vår leverandørpraksis. Det inkluderer analyse av risiko og muligheter, sikre overholdelse, forbedringstiltak og å bygge kapasitet.

     
  3. Standarder og sertifiseringer. Vi følger strenge bærekraftstandarder for produkter som råolje og emballasje, for eksempel RSPO for palmeolje, uavhengig forvaltede standarder som Rainforest Alliance og Fairtrade for kakao, FSC og PEFC for nytt papir, eller Bonsucro for rørsukker.

     
  4. Skadebegrensende programmer. For kategorier med høyere risiko investerer vi i skadebegrensende programmer for å forbedre standardene. 
Four-Step Approach:

Firetrinns tilnærming:

Vi har en firetrinns tilnærming – jo høyere risikoen er, desto sterkere må forståelsen og beskyttelsen av leverandørkjeden være. 

Strong Values

Sterke verdier

Ferrero er et familieselskap med sterke verdier. Vår plikt er å arbeide for en rettferdig, bærekraftig og gjennomsiktig leverandørkjede, og å støtte samfunnene vi kjøper fra. Vi kjøper ikke bare varer, vi bygger leverandørkjeder og tar sikte på å opprettholde dem. Vi pleier langsiktige relasjoner med leverandører for å sikre at de forstår, praktiserer og omfavner våre verdier.

Støtte for EUs avskogingsforordning

Ferrero støtter juridiske rammeverk som adresserer avskoging, koblet til viktige ingredienser, som en del av en smart miks av tiltak for å oppnå positiv, systemisk påvirkning i leverandørkjeder. Ferrero stiller seg spesielt positiv til EUs forordning om avskogingsfrie produkter og implementeringen av den, da den utgjør et balansert rammeverk for å gi aktører i verdikjeden juridisk sikkerhet og veiledning om etterrettelighet og krav til ansvarlighet, samtidig som det garanterer like konkurransevilkår, basert på tilstrekkelige krav til due diligence.

Nicola Somenzi

«Vår tilnærming er bygget rundt en robust due diligence, leverandørstyring, etterrettelighet og åpenhet, sertifisering og standarder, partnerskap og samarbeid. Langsiktige relasjoner og åpenhet i leverandørkjeden er dypt forankret i kulturen vår.»

Nicola Somenzi, leder for bærekraftige innkjøp, Ferrero.

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.