Skip to main content
Palm Oil

Palmeolje

VÅR PALMEOLJE
Bærekraftig innkjøp av palmeolje er et avgjørende fokusområder for våre bærekraftige innkjøp.

Mennesker har konsumert palmeolje i tusenvis av år, og det er en kvalitetsingrediens som forsterker våre produkters rike smak og tekstur, samtidig som holdbarheten forlenges. Over 40 land produserer palmeolje, og Malaysia og Indonesia står for rundt 85 % av den globale produksjonen.En av utfordringene med å innkjøp av palmeolje er at når den ikke høstes inn på en bærekraftig måte, kan innhøstingsmetodene ha en negativ innvirkning på bevarelsen av det biologiske mangfoldet. Palmeolje som ikker er innhøstet på en bærekraftig måte kan bidra til betydelige endringer i arealer som benyttes, samt at det brukes kjemikalier i tropiske skoger og andre habitater med stort biologisk mangfold, noe som fører til avskoging. Samfunnsproblemer er også involvert, og det er vanskelig å spore palmeolje tilbake til kilden. I tillegg er rettigheter til land for urfolksamfunn ofte ikke anerkjent, og godkjenning av land til bruk for palmeoljeselskaper kan medføre at landsbygdas bønder forbigås.

Ferrero har forpliktet seg til å kjøpe bærekraftig palmeolje. I 2015, da vi ble et av de første internasjonale selskapene som kun kjøper 100 % RSPO-sertifisert segregert palmeolje, har vi økt innsatsen vår for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig leverandørkjede for palmeolje.

World Wildlife Fund (WWF) har anerkjent Ferreros ledende tilnærming for håndtering av disse utfordringene og bærekraftige innkjøp av palmeolje.

Our main palm oil map sourcing areas
Indonesia
Malaysia
Papua
New Guinea
test

Vår særegne tilnærming er basert på følgende
grunnleggende prinsipper:

 1. Vi kjøper 100 % RSPO-sertifisert segregert palmeolje til våre Ferrero-produkter, fra noen få pålitelige leverandører, slik at vi kan spore palmeoljen vår tilbake til plantasjenivå samtidig som vi samarbeider med leverandørene for å implementere forbedringer og løsninger.
 2. Vi overvåker hele vår leverandørkjede av palmeolje for avskoging med Starling satellitteknologi (som dekker over 1 million hektar med land).
 3. En palmeoljeplan og en leverandørkodeks beskriver våre standarder og krav til bærekraftig innkjøpt palmeolje.
 4. Offentliggjøring av vår leverandørkjede av palmeolje for våre etablerte Ferrero-merker og oppkjøpte produkter. 
 5. Evnen til å koble palmeolje til plantasjer, som medfører at Ferrero, Thorntons, Fannie May og Ferrero velkjente sjokoladevirksomhet kjøper inn 99,6% RSPO-sertifisert segregert palmeolje, hvorav 99,8% kan spores tilbake til plantasjer.  

I tråd med vårt mål om å fortsette å utvikle og fornye våre innkjøpsmetoder gjennom et nært samarbeid med våre interessenter på alle nivåer, oppdaterte vi vår Palmeoljeplan 2013. Den beskriver vår ambisjon om en palmeoljebransje som er bra for både mennesker og naturen ved å overgå de strenge sertifiseringsstandardene. Vi jobber for å realisere denne ambisjonen gjennom vår tilnærming til bærekraftig innkjøp av palmeolje, skape verdier som sørger for at småbruksbønder og landbruksamfunn overlever.

Palm Oil
DE 7 PRINSIPPENE FOR RSPO

For å bli sertifisert av RSPO, må palmeoljedyrkere handle i henhold til de følgende syv prinsippene:

(RSPOs oppdaterte prinsipper og kriterier 2018)

 1. Handle etisk og transparent
 2. Operere etter loven og respektere rettigheter
 3. Optimalisere produktivitet, effektivitet, positive innvirkninger og motstandsdyktighet
 4. Respektere samfunnet og menneskerettighetene og levere fordeler
 5. Støtte inkludering av småbruksbønder
 6. Respektere arbeidstakernes rettigheter og vilkår
 7. Beskytte, bevare og forbedre økosystemer og miljøet
Bastien Sachet

«Vi ønsker Ferreros palmeoljeplan hjertelig velkommen, først og fremst fordi det bygger på en vellykket implementering av tidligere forpliktelser og knytter ord til handling. For det andre viser Ferrero et engasjement for å fremme miljøfordelaktig og samfunnsmessig perfeksjon, knyttet til sterke kjerneverdier og langsiktig endring. Denne planen vil ikke minst inspirere andre selskaper til å heve standardene sine. Kollektivt press er fortsatt avgjørende for å skalere den positive innvirkningen utover ett enkelt selskaps leverandørkjede.»

Bastien Sachet, administrerende direktør i Earthworm Foundation.

Palmeoljeplan

Menneskerettigheter og samfunnspraksis,
miljøvern og åpenhet om leverandører

Palm Oil Charter
Palm Oil Charter
Palm Oil Charter

De tre søylene er bygget på en due diligence-prosess som omfatter alle Ferreros leverandører:

 • Ferrero har forpliktet seg til å forbedre arbeids- og levekår og rettferdig rekruttering i hele verdikjeden.
 • Ferrero overvåker og beviser via satellitter at verdikjeden er avskogingsfri.
 • Ferrero oppnår en fullstendig transparent verdikjede med full etterrettelighet av plantasjer, og offentliggjøring av fabrikker og eiendommer, med en tidsbundet Handlingsplan og Fremdriftsrapporter.

FERREROS PALMEOLJE

RSPO Certified

RSPO-sertifisert

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har utviklet et sett med kriterier for miljø og samfunn som selskaper må oppfylle for å kunne produsere bærekraftig palmeolje (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Disse kriteriene tar sikte på å overholde en bærekraftig praksis i dyrking av palmeolje. Palmeoljen i Ferreros produkter kommer fra en sertifisert «segregert» leverandørkjede. Den hentes fra forskjellige sertifiserte plantasjer og holdes adskilt fra vanlig palmeolje, gjennom hele leverandørkjeden. Gjennom dette systemet kan Ferreros palmeolje spores tilbake til fabrikkene, noe som garanterer at den ikke kommer fra plantasjer som er utsatt for avskoging.  

Our efforts acknowledged by WWF

Vår innsats anerkjennes av WWF

Vår innsats er anerkjent av frivillige organisasjoner som WWF. I sitt 2021 Palm Oil Buyers' Scorecard, som evaluerer globale selskaper som støtter bærekraftig palmeolje, lister WWF Ferrero som tredje av 227. Med en poengsum på 21,7 av 24 er Ferrero rangert som ledende i bransjen blant store, internasjonale forhandlere, produsenter av forbruksvarer og matvareselskaper. Ferrero er spesielt anerkjent for sin innsats som adresserer spørsmålet om avskoging i tropiske områder og for gjennomsiktigheten i leverandørkjeden. Dette resultatet er en betydelig anerkjennelse av vår innsats innen ansvarlig palmeolje og en stor oppmuntring til å fortsette vår reise. 

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.