Skip to main content

OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Nettstedet  www.ferrero.com (heretter kalt «nettstedet») eies av FERRERO INTERNATIONAL S.A. (heretter kalt «Ferrero») som har opprettet det for informasjons-, kommunikasjons- og underholdningsformål og gjort det tilgjengelig for personlig og ikke-kommersiell bruk.

Varemerket FERRERO, varemerkene på Ferrero-produkter og salgsfremmende aktiviteter som vises på nettstedets sider (inkludert relevante logoer) og andre karakteristiske kjennetegn, enten de er benevnende, figurative eller består av et slagord, som er knyttet til dem (heretter kalt «Ferrero-varemerker»), eies eksklusivt av Ferrero S.p.A. og/eller andre selskaper i Ferrero-konsernet. All bruk eller reproduksjon av Ferrero-varemerker av en hvilken som helst årsak eller på en hvilken som helst måte er uttrykkelig og strengt forbudt og vil bli straffeforfulgt i henhold til relevante lover.

Varemerkene, logoene og tegnene som tilhører tredjeparter, og som vises på nettstedet, eies eksklusivt av sine eiere, som har godkjent bruken av dem. All reproduksjon er forbudt.

Nettsidene som nettstedet består av, og alt relevant innhold (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, grafikk, lyder) er beskyttet av opphavsrett som innehas av Ferrero, eller inneholder materiale hvis bruk er behørig godkjent. Reproduksjon, duplisering, publisering eller overføring (helt eller delvis) på en hvilken som helst måte eller i en hvilken som helst form er forbudt.

Reproduksjon av nettstedet eller deler av det kan ikke selges eller distribueres for kommersielle formål.

Nedlasting av materiale fra nettstedet er bare tillatt dersom det er uttrykkelig godkjent i form av en spesiell merknad om dette nettsidene. Godkjenningen gjelder utelukkende personlig og ikke-kommersiell bruk av nedlastet materiale. All annen bruk er strengt forbudt. Ingenting på nettstedet kan tolkes slik at det gis en eksplisitt eller implisitt lisens til å bruke Ferrero-varemerker, tekst, bilder, grafikk, lyder eller andre eiendomsrettsbeskyttede elementer nevnt over.

Materiale som brukerne av nettstedet overfører til det, omfattes av de spesifikke reglene som fastsetter vilkårene for overføring av materiale til nettstedet, og som det vises til her. Brukerne anbefales å lese slike regler nøye før de overfører materiale.

Ferrero er svært nøye med valget og oppdateringen av innholdet på nettstedet, men påtar seg intet ansvar i tilfelle manglende, ufullstendig eller feilaktig informasjon av noe slag.

Ferrero frasier seg også ethvert ansvar for eventuelle skader på brukerne eller deres eiendom som kan oppstå som en følge av å ha aksessert nettstedet, at det ikke er mulig å aksessere nettstedet, eller nedlasting av materiale fra nettstedet, dersom det er tillatt, inkludert skade på brukernes IT-utstyr som skyldes virus.

SIKKERHET

Ferrero har kontrollert dette nettstedet og nettstedene knyttet til det nøye. Ikke noe av innholdet er farlig eller ubehagelig for barn. De annonserte produktene kan ikke kjøpes direkte på nettstedet.

Ferrero er eneansvarlig for innholdet på egne nettsteder og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på tredjeparters nettsteder som det lenkes til, ettersom Ferrero ikke kontrollerer dem.

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.