Skip to main content

Mangfold, likhet og inkludering hos Ferrero

Ferrero er forpliktet til å bygge en mangfoldig og inkluderende kultur, der alle ansatte føler seg velkommen og verdsatt og der alle har de samme mulighetene. Vi tror at alle våre ansatte er like dyktige, på sin egen måte. Ved å pleie våre ansattes nysgjerrighet og deres naturlige evner, gir vi dem, generasjon etter generasjon, muligheten til å oppnå personlig lykke og profesjonell suksess, slik at de kan skape sin egen reise i Ferrero. Mangfoldet av våre talenter er det som gjør arbeidsmiljøet vårt til noe som er flerkulturelt, innovativt og svært givende. 

Vår strategi

I Ferrero er vår strategi for mangfold, rettferdighet og inkludering (DE&I) bygget på fem dimensjoner, som fungerer som et kompass for å definere internasjonale prioriteringer og ambisjoner for 2030: Kjønn, nasjonaliteter, generasjoner, arbeidskulturer og personer med nedsatt funksjonsevne.

Disse hovedsøylene er knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Teamet vårt

Hos Ferrero har vi et DE&I-team som får ting til å skje. Det består av:

 • En internasjonal leder for mangfold, rettferdighet og inkludering.

   
 • Regionale DEI-ambassadører som fremmer, koordinerer og leder lokal DE&I-innsats.

   
 • Et DE&I-råd får støtte fra over 150 av våre seniorledere.

Våre dimensjoner

Vi har fem dimensjoner som fungerer som et kompass for å definere internasjonale prioriteringsområder og ambisjoner.

our_dimension2x
our_dimension
EMPOWER PEOPLE
MANGFOLD

Mangfold i vår internasjonale arbeidsstyrke

 • 141 nasjonaliteter

   
 • 63 nasjonaliteter ved Casa Ferreros hovedkvarter i Luxembourg

   
 • Kvinner av totalt ansatte: 43 %

   
 • Kvinner i ledernivåstillinger: 33 %

(Aktive ansatte, januar 2023)

EXECULTIVE CHAIRMAN

«Vi mener det er viktig å skape en inkluderende bedriftskultur som bygger på hele spekteret av våre talenter for å imøtekomme våre forretningsprioriteringer. Derfor jobber vi hardt, verden over, for å tilby en kultur av tillit, respekt, mangfold og muligheter for alle.»

Giovanni Ferrero, utøvende styreformann. 

CEO

«Mangfold, rettferdighet og inkludering er ikke bare et ansvar, det er en forretningsdriver, og en nøkkelfaktor for vår suksess i de kommende årene. Fokus på inkludering øker følelsen av tilhørighet og er et konkurransefortrinn.»

Lapo Civiletti, administrerende direktør. 

MØT PARTNERNE SOM HJELPER OSS MED Å SKAPE ENDRINGER   

Catalyst logo

Catalyst

Catalyst er en internasjonal ideell organisasjon som hjelper organisasjoner med å bygge arbeidsplasser som jobber for kvinner. Gjennom original og evidensbasert forskning, erfaringslæring og et omfattende bibliotek med ressurser i verdensklasse hjelper Catalyst organisasjoner med å øke bevisstheten, bygge inkluderende lederegenskaper og drive organisasjonsendring.

Ferrero er en av grunnleggerne av Catalyst-fellesskapet Measuring for Change og er forpliktet til å bruke de avtalte nøkkeltallene for å måle vår fremgang i DEI.

Country Navigator Logo

Country Navigator

Country Navigator (CN) er verdensledende nettplattform som bidrar til å forbedre kulturell intelligens. Gjennom sine kulturelle profilvurderinger, inkluderingsopplæring og internasjonale ressurser tilegner Ferrero-ansatte seg den interkulturelle kompetansen som er avgjørende for å lykkes med en internasjonal arbeidsstokk.

Business Disability Forum logo

Business Disability Forum

Business Disability Forum (BDF) er en ideell medlemsorganisasjon som jobber med bedrifter for å skape en verden som er tilpasset funksjonshemmede.

Partnerskapet støtter Ferrero ved å dele best practice fra BDFs nettverk av organisasjoner og gjennom tilgang til deres ekspertråd om rekruttering, tilrettelegging for funksjonshemmede ansatte og en tilgjengelig organisasjon. 

Box Finale Diversity
Vår tilnærming

Tilnærming til DE&I

Vår tilnærming til DE&I er å identifisere muligheter for å implementere tiltak i vårt daglige arbeid, med virkningsfulle initiativer som favner bredt og som engasjerer Ferrero-ansatte i alle stillinger, land og på alle nivåer.

Vi har nulltoleranse for trakassering og diskriminering. Vi fortsetter å gjennomgå våre retningslinjer og prosedyrer for å redusere risikoen for partiskhet, og for å reflektere vår holdning til DE&I.

Vi fokuserer på å fremme en inkluderende kultur gjennom initiativer som øker bevisstheten, fremmer mangfold og fjerner barrierer. Vi er opptatt av å måle fremgang der det er mulig, både gjennom medarbeiderdata og inkludering via våre medarbeiderundersøkelser.

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.