Skip to main content
Our Core Values
Our Core Values

Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier er kjernen i alt vi gjør. 

Loyalty & Trust

Lojalitet og tillit

Vår vedvarende oppmerksomhet overfor forbrukeres ønsker og behov er grunnlaget

for selskapets policy, inspirert av maks åpenhet og utsøkt kvalitet.

Kjernen i vår relasjon med kundene er vår lojalitet overfor dem, og deres tillit til våre produkter i hverdagen.

Vår selskappraksis er basert på gjensidig tillit mellom kolleger og fullt engasjement og åpenhet overfor konsernet og alle interessenter i samfunnene vi samhandler med på daglig basis. 

Respect & Responsibility

Respekt og ansvar

Basert på vår respekt for prinsippet om likebehandling, har vi som mål å øke den faglige og personlige utviklingen blant våre menneskelige ressurser. Dette styrker også de sterke båndene vi har til lokalsamfunnene i de områdene vi operer i.

Vi har forpliktet oss til å unngå diskriminering når vi ansetter, i alle selskapene i organisasjonen vår, helt fra starten av rekrutteringen. Hovedmålet med vår ansettelsestrategi

er å etablere langvarige relasjoner, basert på prinsippene om profesjonell utvikling og anerkjennelse av erfaring.

Vi garanterer at våre ansatte har friheten til å tilhøre fagforeninger,

og vi anerkjenner fagforeningenes rolle for avtalemessige forhold.

Beskyttelse av menneskers helse og respekt for miljøet er kjernen i vår driftspraksis. Vi drifter anleggene våre ved bruk av bærekraftige ressurser, slik som vann, energi og råvarer, samt andre materialer, inkludert fornybare ressurser. I tillegg streber vi etter å redusere vår miljøpåvirkning på alle måter, hovedsakelig ved å redusere utslipp, eliminere avfall og å håndtere avfallsprodukter på riktig måte.

Vi støtter opp under menneskeverd, og har i tillegg en absolutt og ubetinget respekt for menneskerettighetene, uansett hvor Ferrero-gruppens selskaper måtte operere.

Vi har forpliktet oss til å eliminere og forhindre alle former for tvangsarbeid og barnearbeid i våre leverandørkjeder.

Integrity & Moderation

Integritet og moderering

All vår kommunikasjon med forbrukere, inkludert via reklame, tar hensyn til verdiene menneskeverd, familie og barn, helt i tråd med våre moralske og etiske prinsipper. De er basert på å gi veiledning for riktig bruk av våre produkter og er basert på å fremme en sunn livsstil.

Som talsmenn overfor internasjonale, nasjonale og lokale institusjoner har vi en praksis som er basert på solid vitenskapelig kunnskap, intellektuell og personlig integritet samt åpenhet. 

Passion for Quality, Research & Innovation

Med en lidenskap for kvalitet, forskning og innovasjon

Vi har som mål å skape unike produkter, utvikle innovative forsknings- og produksjonsprosesser og å bruke våre egne teknologier. Det som gjør reisen verdt det, er for oss lidenskapen for forskning, vårt ønske om å bryte ned eksisterende paradigmer og om å utforske nye steder som ligger langt fra de tradisjonelle, rigide disiplinene.

Vi bruker velutprøvde kvalitets- og etterrettelighetsprosedyrer for å bevare råvarenes smaksegenskaper og næringsinnhold.

Et grunnleggende element i vår suksess er å være nøye ved å velge råvarer av høyeste kvalitet, utvunnet med full respekt for en streng etisk kode i forhold til opprinnelse, høsting og produksjon.

Innenfor den internasjonale konteksten, med økende oppmerksomhet rundt temaer som ernæring og fysisk aktivitet, fokuserer vi vår forskningsstrategi og våre investeringer i produksjon, for å skape produkter av høy kvalitet, utviklet med hensyn til næringsverdi og porsjonering, slik at de kan være en del av et balansert kosthold, med særlig oppmerksomhet på barns og familiers behov. 

Core

Entreprenørskap

Vårt entreprenørskap kan knyttes til ordet «initiativ», en verdi som i seg minner om konsepter som virke og entreprenørskap, med andre ord, impulsen til å handle på eget initiativ for best mulige resultater.

Forskjellen mellom en genial strategi og suksess ligger i evnen til å etablere en klar visjon, til å være proaktiv med investeringene dine, til å utføre forpliktelsene dine i god tid og med god samvittighet.

Ferrero-gruppen har opplevd stor suksess fra sin veletablerte og dypt forankrede prøve-og-feile-kultur. Et avgjørende element Ferreros bærekraftmodell er erverv av tekniske ferdigheter og kunnskap om produkter, markeder og forbrukere som veileder oss gjennom all verdiskaping.

Et stort kollektiv som tror på fremskritt og en morgendag som er bedre enn gårsdagen. Dette er fordi verden alltid vil erobres av dem som drømmer, dem som har vilje til å arbeide kontinuerlig mot perfeksjon.

Ferrero Foundation

Jobb, skap, doner – Ferrero-stiftelsen

Vi identifiserer oss med mottoet «Jobb, skap, doner», skapt og introdusert av Michele Ferrero i virksomhetens spede begynnelse. I hovedsak foretrekker vi å «handle» fremfor å «fremstå».

Den samme filosofien har inspirert, og inspirerer fortsatt:

  • Ferrero-stiftelsen er opptatt av å opprettholde gruppens forhold til sine pensjonister via samfunnsprogram og kulturelle program, og den arbeider for å styrke båndene til lokalsamfunnene vi opererer i
  • «Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero» arbeider for å forbedre levevilkårene til samfunnene i utviklingsland vi investerer i og henter ressurser fra, med et spesielt fokus på barn
  • Ferrero-gruppen har helt fra start vært kontinuerlig engasjert i samfunnsansvar som en integrert del av vår egen opptreden og måte å operere på.
Our Purpose

Giovanni Ferrero leder fortsatt selskapet i rollen som utøvende styreformann. Hos Ferrero utforsker vi stadig nye måter å skape produkter på, for å imøtekomme forbrukeres endrede ønsker. Vi vet at det er de små detaljene som betyr noe for å garantere kvaliteten til våre unike produkter og varemerker.

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.