Skip to main content

PRIVACY POLICY

Ferrero International (heretter kalt «Ferrero») forplikter seg til å beskytte personopplysningene til brukerne av dette nettstedet (heretter kalt «nettstedet») og vil gjøre alt som ligger i selskapets makt for å sikre at brukernes personopplysninger behandles på en måte som respekterer deres grunnleggende rettigheter og friheter og personlige verdighet, særlig når det gjelder konfidensialitet. 

 

Ferrero har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen som inneholder en kort innføring i hvordan vi samler inn, bruker, utveksler og beskytter personopplysninger. Den inneholder også en beskrivelse av valgene du har når det gjelder bruk av, innsyn i og retting av egne personopplysninger. 

 

For å kunne tilby våre tjenester ber vi noen ganger brukerne om å oppgi visse personopplysninger, og vi ønsker derfor å forklare hvordan vi håndterer disse opplysningene. 

Personvernerklæringen gir forhåpentlig også all den informasjonen du trenger for å kunne gi et eksplisitt og informert samtykke til behandling av dine personopplysninger. 

 

Som en generell regel vil Ferrero bruke eventuelle opplysninger og data som du gir oss, eller som vi samler inn i forbindelse med dette nettstedet, i samsvar med forordning (EU) 2016/679 (EUs generelle personvernforordning, heretter kalt «GDPR»). 

Det betyr at en eventuell behandling av personopplysninger som gjøres av Ferrero, vil overholde prinsippene om lovlighet, rettferdighet, åpenhet, formålsbegrensning, begrenset lagring, dataminimering, korrekthet, integritet og konfidensialitet. 

 

Behandlingsansvarlig 

 

Den behandlingsansvarlige for all behandling av personopplysninger som utføres i forbindelse med dette nettstedet, er Ferrero, som har sitt forretningskontor i 16, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. 

Ferrero har utnevnt et personvernombud (Data Protection Officer, DPO). For å kontakte personvernombudet for å få informasjon om Ferreros behandling av personopplysninger, inkludert en liste over selskapets databehandlere, kan du skrive til privacy@ferrero.com

 

Hvilke opplysninger om deg samles inn? 

 

Når du bruker nettstedet, og spesielt når du legger inn informasjon på og laster opp filer til nettstedet for å få tilgang til tjenestene der, kan Ferrero samle inn og behandle opplysninger som er knyttet til deg som person, og som gjør det mulig å identifisere deg, enten direkte eller sammen med andre opplysninger (heretter kalt «personopplysninger»). Ferrero kan samle inn disse opplysningene både når du velger å gi dem (f.eks. når du ber om tjenester som leveres av Ferrero via nettstedet), eller ved å analysere din atferd på nettstedet. 

 

 

Opplysninger som brukere oppgir frivillig 

 

Når du oppretter en konto på nettstedet, blir du bedt om å oppgi visse personopplysninger, f.eks. kontaktopplysninger (bl.a. navn, e-postadresse, telefonnummer, bostedsland og fysisk adresse), og markedsføringspreferanser for formålene angitt nedenfor. 

 

Dersom nettstedet tillater registrering via din personlige profil i sosiale medier (innlogging via sosiale medier) med forhåndssamtykke fra deg (som du også kan trekke tilbake), kan vi få tilgang til de samme begrensede opplysningene i en slik profil, f.eks. navn, alder, sted, hva du liker (liker-klikk), interesser, kontakter og bilder. 

Nyhetsbrev 

Brukere som ønsker å motta nyheter om konsernet, kan abonnere på vårt nyhetsbrev. Dette er en tjeneste som leveres av Ferreros presseavdeling, og målet er å dele pressemeldinger og siste nytt om Ferrero og konsernets produkter. Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet, behandler Ferrero personopplysninger som fornavn, etternavn, e-postadresse, land og selskap. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger for å kunne motta nyhetsbrevet er samtykke, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Brukerne kan til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke ved å klikke på knappen for å avslutte abonnementet nederst i alle slike utsendelser eller ved å skrive til vår personvernavdeling på privacy@ferrero.com

 

Nettleserdata 

 

Som med alle nettsteder innebærer bruken av nettstedet bruk av datasystemer og programvare som rutinemessig samler inn opplysninger om de som bruker nettstedet, og som overføres automatisk ved bruk av nettbaserte kommunikasjonsprotokoller. 

Selv om Ferrero ikke samler inn disse opplysningene for å knytte dem til spesifikke brukere, er det likevel mulig at de, på grunn av opplysningenes art og gjennom behandling og tilknytning til andre opplysninger som innehas av tredjeparter, gjør det mulig å identifisere brukeren, enten direkte via disse opplysningene eller ved å bruke andre innsamlede opplysninger. Disse opplysningene må derfor også anses som personopplysninger. 

 

Disse opplysningene omfatter flere parametrer som er knyttet til ditt operativsystem og IT-miljø, bl.a. IP-adresse, sted (land), datamaskinens domenenavn, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) til ressurser du sender forespørsler om på nettstedet, tidspunktet for forespørselen, opplysninger om dine aktiviteter på nettstedet (f.eks. sidene du besøker, varene du ser på), metodene som brukes for å sende forespørsler til serveren, dimensjonene på filen som oppnås som svar på en forespørsel, tallkoden som angir status for responsen sendt av serveren (vellykket, feil osv.), opplysninger om enheten (f.eks. datamaskin, nettbrett eller smarttelefon) du bruker for å få tilgang til nettstedet, osv., ved hjelp av informasjonskapsler og andre teknologier som muliggjør slik sporing. Klikk her for å administrere flash-informasjonskapsler. Du kan styre bruken av informasjonskapsler i nettleseren du bruker, men velger du å deaktivere dem, kan det begrense bruken av visse funksjoner på nettstedet (se forklaring nedenfor). 

 

Ferrero vil bare bruke slike opplysninger for aggregerte statistiske formål knyttet til bruken av nettstedet, uten at de knyttes til noe som kan identifisere brukerne, for å sikre at nettstedet fungerer som det skal, og for å identifisere eventuelle feil på og/eller misbruk av det. Disse opplysningene kan også brukes for å undersøke ansvar ved informasjonsrelaterte lovbrudd begått mot nettstedet

 

Behandlingsaktiviteter 

 

Behandlingen av opplysninger vil skje ved hjelp av prosedyrer og tekniske og elektroniske hjelpemidler som sikrer dataenes konfidensialitet og sikkerhet, og omfatter innsamling, registrering, organisering, lagring, konsultering, utarbeiding, endring, valg, gjenfinning, tilpasning, bruk, kombinering, blokkering, kommunisering, spredning, sletting og tilintetgjøring av opplysninger, inkludert en kombinasjon av to eller flere av disse aktivitetene. 

 

Hvorfor behandler vi disse opplysningene? Formål med behandlingen og rettslig grunnlag 

 

Ferrero har til hensikt å bruke dine personopplysninger samlet inn via nettstedet for følgende formål: 

 

• For å svare på forespørsler eller levere tjenester, inkludert å gjøre det mulig å opprette en konto, motta informasjon fra Ferrero og sende deg push-varsler; kontrollere din identitet og hjelpe deg dersom du skulle miste eller glemme innloggingsinformasjonen/passordet til noen av Ferreros registreringstjenester; gjøre det mulig å opprette en brukerprofil og oppdatere den; behandle transaksjoner og inn-/påmeldinger; kontakte deg ved behov og svare på henvendelser og forespørsler, inkludert e-poster; behandle kortbetalinger og levere andre tjenester du eventuelt ber om; sende nyhetsbrev du abonnerer på (med kun informativt innhold); sluttføre innkjøpsordre og levere produkter kjøpt på nettstedet og levere eventuelle andre tjenester du ber om (heretter kalt «levering av tjenester»). 

Det kreves ikke samtykke til behandling av opplysninger for disse formålene, ettersom slik behandling er nødvendig for å kunne levere tjenestene det bes om, og derfor for å gjennomføre en avtale som du er part i eller tiltak på anmodning fra deg før det inngås en avtale (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR). Du plikter ikke å oppgi personopplysninger til Ferrero for disse formålene, men gjør du ikke det, vil Ferrero ikke kunne levere tjenester til deg. 

• For markedsførings- og reklameformål, inkludert direktereklame, og for å gjennomføre undersøkelser, research, markedsstatistikk eller -undersøkelser, via e-post, SMS, push-varslinger, popup-bannere, direktemeldinger, telefonoppringninger, Ferreros offisielle sider i sosiale medier, som gjelder Ferreros produkter og tjenester (hetter kalt «markedsføring»), og sende deg tilbud, reklame eller annen informasjon om våre varer og tjenester. Behandling for disse formålene er basert på samtykke fra deg. Du plikter aldri å gi Ferrero samtykke til bruken av dine personopplysninger for disse formålene, og det har ingen konsekvenser for deg hvis du ikke gjør det (bortsett fra at du ikke vil kunne motta mer markedsføringsinformasjon fra Ferrero). Et samtykke kan også trekkes tilbake på et senere tidspunkt. 

• For fremtidige markedsførings- og reklameformål ved å sende deg direktemarkedsføring via e-post om produkter og tjenester som leveres av Ferrero, og som er identiske eller som ligner på dem du tidligere har sett på gjennom bruken av nettstedet (såkalt «myk spam»). Behandling for disse formålene er basert på Ferreros berettigede interesse av å sende deg direktemarkedsføring via e-post om produkter og tjenester som leveres av Ferrero, og som er identiske eller som ligner på dem du tidligere har kjøpt via nettstedet. Du kan blokkere mottak av slike meldinger (gjør du det, får det ingen konsekvenser for deg, bortsett fra at du ikke vil få flere meldinger fra Ferrero), ved å klikke på lenken for å avslutte abonnementet nederst i alle slike meldinger. 

• For å opprette en brukerprofil (individuell profil og/eller aggregerte profiler) på nettstedet ved å samle inn og analysere informasjon om dine preferanser og valgene du gjør på nettstedet, og om dine generelle aktiviteter på nettstedet ved hjelp av profileringsinformasjonskapsler (såkalt «profilering»). Når det er mulig, vil denne informasjonen bli brukt til å tilpasse tjenestene som tilbys via nettstedet, til dine preferanser og valg, gi deg informasjon og reklamemateriell som kan være relevant, tilby skreddersydde tilbud som kan være av interesse, eller gi deg informasjon om andre nettsteder/tjenester som Ferrero tror du kan være interessert i. Alle algoritmene som er involvert i denne behandlingen, testes jevnlig for å sikre at behandlingen er rettferdig, og for å kontrollere for feil. Behandling for dette formålet er basert på samtykke fra deg som innhentes via popup-banneret om informasjonskapsler og/eller en avmerkingsboks om dette. Du plikter aldri å gi samtykke til Ferrero for bruken av dine personopplysninger for dette formålet, og det har ingen konsekvenser for deg hvis du velger å ikke gjøre det (bortsett fra at du ikke vil få en mer tilpasset brukeropplevelse på nettstedet). Et samtykke kan trekkes tilbake på et senere stadium, enten ved å endre innstillingene på enheten du bruker, eller ved å kontakte Ferrero på adressen oppgitt over. 

• For å overholde lover og forskrifter som pålegger Ferrero å samle inn og/eller viderebehandle visse typer personopplysninger, bl.a. konkurranseregler når brukere deltar i konkurranser eller kåringer på nettstedet (heretter kalt «overholdelse av lover og forskrifter»). Når du gir personopplysninger til Ferrero, må Ferrero behandle dem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, som kan omfatte å lagre og rapportere dine personopplysninger til offentlige myndigheter for å overholde skatte- og tollforpliktelser eller andre rettslige forpliktelser. Det kreves ikke samtykke til behandling av opplysninger for dette formålet, ettersom en slik behandling er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR). 

• For å hindre og oppdage et eventuelt misbruk av nettstedet eller eventuelle bedragerske aktiviteter som utføres gjennom nettstedet (heretter kalt «misbruk/svindel»). Behandling for dette formålet er nødvendig for å oppfylle Ferreros berettigede interesse når det gjelder å hindre og oppdage bedragerske aktiviteter på eller misbruk av nettstedet (for potensielt kriminelle formål). 

• For å analysere og forbedre vår levering av tjenester, utvide nettstedet, evaluere hvor effektive Ferreros markedsføringsaktiviteter og -tjenester er, og foreta statistiske og demografiske analyser av Ferreros bedriftskunder og registrerte brukere (heretter kalt «analyser»). 

Behandling for dette formålet er nødvendig for å oppfylle Ferreros berettigede interesse når det gjelder utvikling og administrering av nettstedet, og for å forbedre tjenestene som tilbys på nettstedet

 

Brukerne trenger ikke å oppgi personopplysninger for å besøke offentlige sider på nettstedet. Det er valgfritt å oppgi personopplysninger for formålene nevnt over, men oppgir man ikke opplysningene som kreves (dette er angitt i registreringsskjemaet), kan det hindre fullføringen av registreringen eller at tjenestene fungerer som de skal. 

 

Hvem kan få innsyn i dine personopplysninger? 

 

Innenfor rammen av konsernets virksomhet og for formålene nevnt over kan dine personopplysninger bli utvekslet med følgende enheter («mottakere»): 

 

• Andre selskaper i Ferrero-konsernet for interne administrative formål. 

• Behørig utpekte databehandlere som leverer spesifikke behandlings- eller tilleggstjenester (f.eks. datalagring, utsending av meldinger for oss, webhosting, administrering av konkurranser, kundetjeneste, IT-tjenester med tanke på nettstedets funksjon, e-post) på instruks fra og på vegne av Ferrero, og hvis modenhet med tanke på personvern er blitt kontrollert av Ferrero før inngåelse av den påkrevde avtalen om databehandling. Den fullstendige oppdaterte listen over utpekte databehandlere, som kan inneholde andre selskaper i Ferrero-konsernet, kan fås fra vårt personvernombud. 

• Utvalgte personer som Ferrero har godkjent til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å utføre aktiviteter som er strengt knyttet til leveringen av tjenestene gjennom nettstedet (f.eks. teknisk vedlikehold av nettverksutstyr og elektroniske kommunikasjonsnettverk), som er underlagt taushetsplikt eller en egnet rettslig konfidensialitetsplikt (f.eks. ansatte i Ferrero). 

• Offentlige enheter, organer eller myndigheter i samsvar med gjeldende rett og bindende pålegg for disse enhetene, organene eller myndighetene. Vi kan også videreformidle dine personopplysninger når vi i god tro mener at det er nødvendig for å beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en henstilling fra myndighetene. 

 

Personopplysninger skal ikke videreformidles eller overføres til tredjeparter, bortsett fra ved ekstraordinære konserntransaksjoner – da kan personopplysninger tildeles eller gis til tredjepartsinnkjøpere/-leiere eller -rettighetshavere. 

 

Overføring av personopplysninger 

 

Personopplysninger kan overføres til andre land i Den europeiske union der lokalene eller serverne til Ferrero eller konsernets leverandører befinner seg. 

Personopplysninger skal ikke overføres til land/enheter utenfor Den europeiske union. 

 

Barn 

 

For å overholde lover og forskrifter som gjelder barns personvern på nettet, foretar Ferrero ikke noen bevisst innsamling av personopplysninger fra barn under 16 år. Ferrero tar barns personvern på alvor. Vi anbefaler at en forelder eller foresatt bistår og veileder alle barn under 16 år som kan tenkes å bruke nettstedet eller aksessere tjenestene Ferrero tilbyr. Barn under 16 år bør ikke bruke Ferreros nettsted eller tjenester. Dersom Ferrero får vite at vi utilsiktet har samlet inn personopplysninger fra et barn under 16 år, vil Ferrero slette slike opplysninger omgående. 

 

Dersom foreldre/foresatte ønsker å hindre at en mindreårig får tilgang til nettstedet, finnes det lett tilgjengelige programmer som gjør det mulig å styre tilgangen til internett eller spesifikke nettsteder. 

 

Personopplysningssikkerhet 

 

Alle personopplysninger som samles inn og behandles via nettstedet, lagres og behandles på en måte som minimerer risikoen for tilintetgjøring, tap (inkludert utilsiktet tap), uautorisert tilgang/bruk eller bruk som ikke er i samsvar med det opprinnelige formålet for innsamlingen. Dette oppnås ved hjelp av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som Ferrero har truffet. Du finner en detaljert liste over Ferreros sikkerhetstiltak her

 

Lagring av personopplysninger 

 

Som en generell regel lagrer Ferrero dine personopplysninger ikke lenger enn det som er strengt nødvendig, og i henhold til formålet de samles inn for: 

Ferrero lagrer personopplysninger som behandles i forbindelse med levering av tjenester, i et tidsrom som anses som strengt nødvendig for å oppfylle slike formål. Opplysningene vil imidlertid bli lagret lenger dersom vi har behov for å behandle eventuelle klager på tjenestene eller beskytte Ferreros interesser knyttet til et potensielt ansvar i forbindelse med levering av tjenestene. 

Ferrero lagrer personopplysninger som behandles i forbindelse med markedsføring og profilering, fra du samtykker til det til du eventuelt trekker samtykket tilbake. Dersom et samtykke ikke trekkes tilbake, blir du bedt om å fornye det hver 24. måned. Dersom et samtykke trekkes tilbake (eller ikke gis når du blir bedt om å fornye det), vil personopplysningene ikke lenger bli brukt for disse formålene, selv om de fremdeles kan bli lagret av Ferrero, særlig fordi de kan være nødvendige for å beskytte Ferreros interesser knyttet til et potensielt ansvar i forbindelse med behandlingen. Ferrero lagrer personopplysninger som behandles i forbindelse med myk spam, fra det øyeblikket du gir dem til Ferrero og frem til du protesterer mot behandlingen. Dersom du protesterer, vil personopplysningene ikke lenger bli brukt for disse formålene, selv om de fremdeles kan bli lagret av Ferrero, særlig fordi de kan være nødvendige for å beskytte Ferreros interesser knyttet til et potensielt ansvar i forbindelse med behandlingen. 

Ferrero lagrer personopplysninger som behandles med henblikk på overholdelse av lover og forskrifter, så lenge de spesifikke rettslige forpliktelsene som personopplysningene behandles for, krever det. 

Ferrero lagrer personopplysninger som behandles for å hindre misbruk/svindel og analyser, så lenge det anses som strengt nødvendig for å oppfylle formålene de samles inn for. 

 

Etter slike perioder skal alle opplysningene slettes, bortsett fra opplysninger som loven krever at vi lagrer i lengre tid. 

 

Hvilke rettigheter har du? Hvordan kan du utøve dine rettigheter? 

 

Som registrert har du til enhver tid rett til å utøve følgende rettigheter: 

 

– Få informasjon om hvorvidt Ferrero behandler noen av dine personopplysninger, få innsyn i dem og motta en kopi av slike opplysninger. 

– Oppdatere, endre og/eller rette personopplysningene dersom de er uriktige eller ufullstendige. 

– Få personopplysningene slettet dersom du mener at behandlingen er unødvendig eller ulovlig, blokkere opplysninger som behandles ulovlig, eller fastsette begrensninger for behandlingen. 

– Protestere mot behandlingen av personopplysningene basert på relevante årsaker knyttet til din bestemte situasjon som du mener utgjør et hinder for at Ferrero kan behandle dine personopplysninger for et gitt formål. 

– Protestere mot behandling av personopplysninger som har som formål å sende reklamemateriell, direktesalg, markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon. 

– Trekke tilbake samtykket til behandlingen (for markedsførings- og profileringsformål) dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke – dette påvirker ikke lovligheten av en behandling som er utført før du trekker tilbake samtykket. 

– Be om at behandlingen av personopplysningene begrenses dersom du mener at de behandlede personopplysningene er uriktige, eller at behandlingen er unødvendig eller ulovlig, samt når du har protestert mot behandlingen. 

– Portabilitet – du har rett til å få en kopi av personopplysningene du har gitt Ferrero, i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format og å be om at disse personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig. 

– Velge å ikke motta interessebasert reklame. Vi samarbeider med en tredjepart om håndtering av vår markedsføring på andre nettsteder. Vår tredjepartspartner kan bruke informasjonskapsler eller tilsvarende teknologi for å vise reklame basert på dine nettleseraktiviteter og interesser. Ønsker du ikke å motta interessebasert reklame, kan du klikke her eller her. Vi gjør oppmerksom på at du fortsatt vil motta generisk reklame. 

 

Husk at de fleste av personopplysningene du gir Ferrero, inkludert e-postinnstillingene, kan endres når som helst ved å gå til din brukerprofil på nettstedet

 

Når du ber om tjenester via nettstedet, velger du som regel en eller flere kommunikasjonsmåter som behandlingen av personopplysninger for markedsføringsformål kan skje på (f.eks. telefon, SMS, e-post, post, sosiale medier). Du kan trekke tilbake samtykket til en slik behandling for alle valgte kommunikasjonsmåter, eller du kan velge å blokkere spesifikke kommunikasjonsmåter (dersom du f.eks. bare trekker tilbake samtykket til markedsføring via SMS, vil du ikke motta flere meldinger via SMS, men kan fortsette å få dem via e-post) via din brukerprofil på nettstedet

Du kan også trekke tilbake samtykket til markedsføring (som mottas via e-post) ved å klikke på den relevante lenken nederst i hver markedsføringsmelding. 

 

Et samtykke til profilering som skjer via informasjonskapsler, kan trekkes tilbake når som helst. Dersom du har samtykket til profilering ved å krysse av i en bestemt boks, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å endre innstillingene i din brukerprofil på nettstedet

 

Du har når som helst rett til å utøve rettighetene fastsatt i gjeldende rett ved å skrive til vår personvernavdeling på privacy@ferrero.com

Har du et uløst problem knyttet til personvern eller databruk som du mener vi ikke har behandlet tilfredsstillende, kan du kontakte vårt USA-baserte tvisteløsningsorgan (tredjepart) kostnadsfritt på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Du har også rett til å klage til ditt lokale datatilsyn eller til datatilsynet i landet til Ferrero-enheten (CNPD på https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html) dersom du mener at vi har håndtert dine opplysninger på en ulovlig måte. 

 

Endringer 

 

Denne personvernerklæringen trådte i kraft 1. mai 2018. Sist endret: 2. juli 2018 

 

Ferrero forbeholder seg retten til helt eller delvis å endre denne personvernerklæringen eller til å oppdatere innholdet i den, f.eks. som følge av endringer i gjeldende rett. Foretar Ferrero vesentlige endringer, vil du bli varslet via e-post (sendt til e-postadressen du har angitt) eller via en melding på dette nettstedet før endringen trer i kraft. Ferrero oppfordrer deg derfor til å lese denne personvernerklæringen jevnlig for å gjøre deg kjent med den seneste oppdaterte versjonen av den, slik at du til enhver tid vet hvordan Ferrero samler inn og bruker personopplysninger. 

Ferrero begynte sin reise i 1946 i den lille byen Alba i Piemonte i Italia. I dag er det et av verdens største matselskaper innen emballerte søtsaker, med høyt elskede merker som selges i mer enn 170 land. Ferrero Group bringer glede til mennesker over hele verden med høyt elskede produkter, inkludert Nutella®, Kinder®, Tic Tac® og Ferrero Rocher®. Rundt 47 000 ansatte er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker med å feire livets spesielle øyeblikk. Ferrero Groups familiekultur, nå i sin tredje generasjon, er basert på dedikasjon til kvalitet og fortreffelighet, arv og en forpliktelse til planeten og samfunnene vi driver forretninger i.