Skip to main content

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

De website www.ferrero.be is het eigendom van FERRERO N.V., die deze site heeft gemaakt voor informatie-, communicatie- en amusementdoeleinden en stelt deze site beschikbaar aan gebruikers uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  
  
Het handelsmerk FERRERO, de handelsmerken op Ferrero-producten en promotieactiviteiten die worden weergegeven op de pagina's van de website (met inbegrip van de relevante logotypes) evenals andere onderscheidende kenmerken, hetzij benoemend, symbolisch of in een slogan, die hierop betrekking hebben (hierna de “Ferrero-handelsmerken”) zijn het exclusieve eigendom van FERRERO N.V. en/of andere bedrijven/entiteiten van Ferrero Groep. Ieder gebruik of reproductie van deze Ferrero-handelsmerken ongeacht de reden of de manier waarop is uitdrukkelijk en streng verboden en wordt gerechtelijk vervolgd conform de relevante wetgeving.  
  
De handelsmerken, logo's en symbolen van derden die op de website worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaren, die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan: reproductie is verboden.  
De webpagina's die de website vormen en alle inhoud ervan (met inbegrip van, onder meer, tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden) zijn beschermd door auteursrechten in eigendom van FERRERO N.V. of bevatten materiaal waarvoor toestemming is ontvangen voor het gebruik ervan; reproduceren, kopiëren, publiceren, overdragen (geheel of gedeeltelijk) ongeacht de vorm of de manier is dus verboden.  
  
Reproducties van de website of een gedeelte ervan mogen niet worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden.  
  
Downloaden van materiaal van de website is uitsluitend toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door een specifieke melding voor dit doel in de webpagina's. Deze toestemming heeft uitsluitend betrekking op het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van gedownload materiaal: alle andere vormen van gebruik zijn streng verboden. Niets op de website mag worden opgevat als het verlenen van een expliciete of impliciete toestemming voor het gebruik van handelsmerken, tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden of andere beschermde elementen van Ferrero die hierboven worden genoemd.  
  
Materiaal dat wordt overgedragen naar de website door de gebruikers valt onder de specifieke wettelijke voorschriften voor de voorwaarden waaronder materiaal naar de website wordt verzonden en waarnaar hierbij wordt verwezen. Gebruikers wordt aanbevolen deze wettelijke voorschriften zorgvuldig te lezen alvorens materiaal te verzenden.  
  
FERRERO N.V. besteedt de allergrootste zorg aan de selectie en het bijwerken van de inhoud van de website; FERRERO N.V. aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid in geval van ontbrekende, onvolledige of foutieve informatie van welke aard dan ook.  
  
Bovendien wijst FERRERO N.V. iedere aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het bezoeken van de website voor de gebruikers of hun eigendom, het niet kunnen bezoeken van de website of niet kunnen downloaden van materiaal van de website waar dat is toegestaan, met inbegrip van schade aan de informatieapparaten van de gebruikers die wordt veroorzaakt door virussen.  
  
ACCOUNTREGISTRATIE  
  
De gegevens die bij registratie worden verstrekt aan een initiatief dat wordt gepromoot door FERRERO N.V. kunnen ook worden gebruikt voor de deelname van dezelfde gebruiker aan toekomstige initiatieven van FERRERO N.V.. De gegevens die bij registratie door de gebruiker worden verstrekt, moeten waar en nauwkeurig zijn. De gebruiker zal ervoor zorgen dat hij/zij Ferrero direct op de hoogte stelt van wijzigingen in de gegevens die werden verstrekt bij deze registratie.  
  
De gebruiker zal ervoor zorgen dat hij/zij zijn registratiegegevens strikt vertrouwelijk houdt.  
  
VEILIGHEID  
  
Deze website en de links naar websites zijn zeer zorgvuldig gecontroleerd door FERRERO N.V.. Daarom staat er geen gevaarlijke of onaangename inhoud voor kinderen op de website. De geadverteerde producten kunnen niet rechtstreeks via de website worden aangekocht.  
  
Echter, FERRERO N.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden waarmee een opgenomen link bestaat, aangezien Ferrero daar geen controle over uitoefent.  

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.