Skip to main content
Human Rights
Human Rights

Mensenrechten

Zorg dragen voor de mensen die bij en met Ferrero werken, zit diep geworteld in onze waarden als familiebedrijf.

HET RESPECTEREN EN BEVORDEREN VAN DE MENSENRECHTEN
Ons engagement

Naast onze bedrijfswaarden is ons respect voor mensenrechten de leidraad voor onze strategie, ons beleid en onze werking in al onze activiteiten en toeleveringsketens. De mensenrechten van elke persoon in onze onderneming en de gemeenschappen waar we actief zijn, respecteren en beschermen, heeft bij ons altijd centraal gestaan.

Ferrero volgt een op due diligence gebaseerde aanpak voor mensenrechten, om elk nadelig gevolg voor onze activiteiten te voorkomen en te beperken. Het bestaat uit de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de Fundamentele arbeidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Ferrero's beleidsverklaring inzake mensenrechten

Mensenrechtenkwesties zijn ruim en complex. Ze vereisen een veelzijdige benadering.  Ferrero's beleidsverklaring inzake mensenrechten beschrijft onze reactie op deze kwesties en onze aanpak om samen te werken met onze werknemers, zakenpartners en derden.

Ferrero's beleidsverklaring inzake mensenrechten steunt op onze Ethische code, waarin onze ethische visie, principes, waarden en verantwoordelijkheden als bedrijf worden uiteengezet.

Onze Gedragscode omvat Ferrero’s grondbeginselen voor verantwoorde bedrijfspraktijken, en de Ferrero Leverancierscode benadrukt onze verwachtingen inzake verantwoord inkopen voor al onze leveranciers.

Ons jaarverslag over mensenrechten

Voor meer transparantie inzake onze initiatieven en acties om mensenrechten te bevorderen in onze activiteiten en toeleveringsketens, werkten wij aan ons eerste mensenrechtenverslag. Het verslag is opgebouwd rond de tien belangrijkste kwesties uit onze beleidsverklaring over mensenrechten en is afgestemd op het UNGPs Reporting Framework.

  1. Kinderbescherming en geen kinderarbeid
  2. Gedwongen arbeid
  3. Eerlijke lonen
  4. Werkuren
  5. Diversiteit en inclusie, geen discriminatie of pesterijen
  6. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten
  7. Gezondheid en veiligheid
  8. Privacy
  9. Milieugerelateerde mensenrechtenkwesties
  10. Rechten met betrekking tot de gezondheid van de consument en verantwoorde marketing

"Vooral binnen waardeketens is samenwerking van kritiek belang om mensenrechten te respecteren en bevorderen. Wij kopen landbouwproducten in bij honderdduizenden landbouwers wereldwijd. Wij hebben niet enkel een sterke due diligence in onze toeleveringsketen, wij werken ook samen met ngo’s, regeringen, partners en peers om de praktijken en het levensonderhoud nog verder te verbeteren."
Mario Abreu, hoofd duurzaamheid bij Ferrero

Onze beleidsverklaring en ons verslag inzake mensenrechten

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.