Skip to main content
Palm Oil

Palmolie

ONZE PALMOLIE
Palmolie duurzaam inkopen is een cruciaal onderdeel van onze aanpak voor verantwoord inkopen.

Palmolie maakt al duizenden jaren deel uit van menselijke consumptie en is een kwaliteitsingrediënt dat de rijke smaak en textuur van onze producten verbetert, terwijl het de houdbaarheid verlengt. Meer dan 40 landen produceren palmolie, waarbij Maleisië en Indonesië samen goed zijn voor ongeveer 85% van de wereldwijde productie.

Een van de uitdagingen bij het sourcen van palmolie is dat onduurzame oogstmethoden een negatieve impact kunnen hebben op de bescherming van biodiversiteit. Onduurzaam gewonnen palmolie kan aanzienlijk bijdragen aan veranderingen in landgebruik, samen met het gebruik van chemicaliën in tropische bossen en andere rijke leefgebieden, wat kan leiden tot ontbossing. Er zijn ook sociale kwesties betrokken, samen met de moeilijkheid om palmolie terug te traceren naar de bron. Bovendien worden de landrechten van inheemse gemeenschappen vaak niet erkend, en het vrijmaken van land door oliepalmbedrijven kan plattelandsboeren verdrijven.

Ferrero zet zich in voor het sourcen van duurzame palmolie. Sinds 2015, toen we een van de eerste wereldwijde bedrijven werden die uitsluitend 100% RSPO-gecertificeerde gescheiden palmolie begonnen te sourcen, hebben we onze inspanningen verhoogd om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan een duurzame palmolietoevoerketen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft Ferrero's leidende aanpak erkend bij het aanpakken van deze uitdagingen en het verantwoord sourcen van palmolie.

Our main palm oil map sourcing areas
Indonesia
Malaysia
Papua
New Guinea
test

Onze kenmerkende inkoop is gebaseerd op de volgende
fundamentele principes:

 1. Het sourcen van 100% RSPO-gecertificeerde gesegregeerde palmolie voor Ferrero-producten van een beperkt aantal betrouwbare leveranciers, waardoor we onze palmolie kunnen traceren tot op het plantageniveau, terwijl we samenwerken met onze leveranciers om verbeteringen en oplossingen te implementeren.
 2. Het monitoren van onze volledige palmolie-toeleveringsketen op ontbossing met behulp van Starling satelliettechnologie (die meer dan 1 miljoen hectare land beslaat).
 3. Een Palmoliehandvest en een Leverancierscode schetsen onze normen en eisen voor verantwoord gesourcete palmolie.
 4. Het openbaar maken van onze palmolie-toeleveringsketen voor gevestigde Ferrero-merken en verworven producten.
 5. Traceerbaarheid van palmolie tot plantages, waarbij Ferrero, Thorntons, Fannie May en Ferrero mainstream chocoladebedrijf 99,6% RSPO-gecertificeerde gesegregeerde palmolie sourcen, waarvan 99,8% traceerbaar is tot plantages.

In lijn met ons streven om onze sourcingsmethoden voortdurend te ontwikkelen en innoveren door nauwe samenwerking met belanghebbenden op elk niveau, hebben we ons Palmoliehandvest uit 2013 bijgewerkt. Hierin schetsen we onze ambitie om een palmolie-industrie te realiseren die goed is voor zowel mens als natuur, verdergaand dan reeds hoge certificeringsnormen. We werken eraan om deze ambitie te verwezenlijken via onze benadering van verantwoorde palmolie-sourcing, waarbij waarde wordt gecreëerd die kleine boeren en gemeenschappen ten goede komt.

Palm Oil
DE 7 PRINCIPES VAN RSPO

Om gecertificeerd te worden door RSPO, moeten palmolieproducenten voldoen aan de volgende zeven principes:

(RSPO Principes en Criteria 2018 update)

 1. Gedraag je ethisch en transparant
 2. Handel legaal en respecteer rechten
 3. Optimaliseer productiviteit, efficiëntie, positieve impact en veerkracht
 4. Respecteer gemeenschaps- en mensenrechten en lever voordelen
 5. Ondersteun de inclusie van kleine boeren
 6. Respecteer de rechten en arbeidsomstandigheden van werknemers
 7. Bescherm, behoud en verbeter ecosystemen en het milieu

"We verwelkomen het Palmoliehandvest van Ferrero, ten eerste omdat het voortbouwt op een succesvolle implementatie van eerdere toezeggingen en woorden aan actie koppelt; ten tweede laat Ferrero zien dat het zich inzet voor het bevorderen van milieuen sociale uitmuntendheid gekoppeld aan sterke kernwaarden en langetermijnverandering. Ten slotte zal dit Handvest andere bedrijven inspireren om hun lat hoger te leggen, aangezien collectieve invloed en actie essentieel blijven om impact te vergroten buiten de toeleveringsketen van slechts één bedrijf."
Bastien Sachet, CEO van Earthworm Foundation.

Palmoliehandvest

Mensenrechten en sociale praktijken, milieubescherming en
transparantie van leveranciers

Palm Oil Charter
Palm Oil Charter
Palm Oil Charter

De drie pijlers zijn gebouwd op een due diligence proces dat alle leveranciers van Ferrero omvat:

 • Ferrero zet zich in voor verbeterde werkomstandigheden en leefomstandigheden, en eerlijke werving in zijn gehele waardeketen.
 • Ferrero houdt actief toezicht en verifieert via satellieten dat zijn waardeketen vrij is van ontbossing.
 • Ferrero bereikt een volledig transparante waardeketen met volledige traceerbaarheid tot aan de plantages, publicatie van een lijst met molens en landgoederen, een tijdgebonden Actieplan en Voortgangsrapporten.

Palmolie van Ferrero

RSPO-gecertificeerd

De ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO) heeft een reeks milieu- en sociale criteria ontwikkeld waaraan bedrijven moeten voldoen om duurzame palmolie te produceren (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Deze criteria willen duurzame praktijken in de palmolieteelt afdwingen. De palmolie die wordt gebruikt in Ferrero-producten komt van een gecertificeerde ‘gescheiden’ productieketen. Ze wordt ingekocht bij verschillende gecertificeerde plantages en wordt gescheiden gehouden van gewone palmolie doorheen de hele toeleveringsketen. Dankzij dit systeem kan 100% van Ferrero's palmolie worden getraceerd tot aan de fabrieken, wat garandeert dat ze niet afkomstig is van plantages waar ontbossing plaatsvindt.

Inspanningen erkend door het WWF

De WWF Palm Oil Buyers Scorecard 2024, die de inspanningen van wereldwijde bedrijven op het gebied van duurzame palmolie evalueert, heeft Ferrero's langdurige toewijding aan het sourcen en promoten van duurzame palmolie erkend. Ferrero wordt beschouwd als een voortrekker op het gebied van duurzame palmolie en staat op de 2e plaats van 285 bedrijven, met een score van 22,9/24.
Ferrero wordt met name erkend vanwege de toewijding aan traceerbaarheid en transparantie in de toeleveringsketen, en investeringen in lokale projecten in palmolieproducerende landschappen. Deze erkenning is een grote aanmoediging om onze reis voort te zetten en te blijven pleiten voor duurzame palmolie.

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.