Skip to main content

Diversiteit, gelijkheid en inclusie bij Ferrero

Ferrero streeft naar een diverse, billijke en inclusieve cultuur waarin alle werknemers zich welkom en gewaardeerd voelen en dezelfde kansen krijgen. 

Onze strategie

De strategie inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie (DG&I) is bij Ferrero gebouwd op vijf pijlers die dienen als een kompas voor het definiëren van wereldwijde prioriteiten en ambities voor 2030: Gender, Nationaliteiten, Generaties, Werkculturen en Personen met een handicap.

Deze belangrijke pijlers zijn gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Ons team

Ferrero beschikt over een DG&I-team dat actie onderneemt. Het bestaat uit:

 • Een wereldwijde manager voor diversiteit, gelijkheid en inclusie.
 • Regionale DGI-ambassadeurs die lokale DGI-inspanningen bevorderen, coördineren en leiden.
 • DGI-raden, die worden ondersteund door meer dan 150 van onze senior leidinggevenden.

Onze doelstellingen
Voor de 5 pijlers

 

 1. Gender: De vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsfuncties opvoeren.
 2. Nationaliteiten: Het leiderschap in de hoofdkantoren moet onze wereldwijde aanwezigheid weerspiegelen.
 3. Generaties: Het niveau van inclusie voor verschillende generaties verhogen.
 4. Werkcultuur: Verschillende werkculturen omarmen en uiteenlopende talenten vasthouden.
 5. Personen met een handicap: Barrières wegwerken om een inclusieve omgeving te creëren voor personen met een handicap.

 

our_dimension2x
our_dimension
EMPOWER PEOPLE
Diversiteit

Diversiteit in ons wereldwijde personeelsbestand 

 • 141 nationaliteiten
 • 63 nationaliteiten bij de hoofdzetel Casa Ferrero in Luxemburg
 • Totaal aantal vrouwen in het personeelsbestand: 43%
 • Vrouwen in lijnmanagerfuncties: 33%

“Wij vinden het van essentieel belang om een inclusieve bedrijfscultuur te creëren die voortbouwt op de volledige waaier van talenten, om in te spelen op onze zakelijke prioriteiten. Daarom werken wij wereldwijd hard aan het bieden van een cultuur van vertrouwen, respect, diversiteit en kansen voor iedereen.”
Giovanni Ferrero, uitvoerend voorzitter 

“Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn niet enkel een verantwoordelijkheid, ze zijn een drijvende kracht voor een onderneming en een belangrijke factor voor ons succes in de komende jaren. Het versterken van inclusie vergroot het gevoel erbij te horen en ons concurrentievoordeel.”
Lapo Civiletti, CEO 

MAAK KENNIS MET DE PARTNERS DIE MEEWERKEN AAN VERANDERING

Catalyst logo

Catalyst

Catalyst is een wereldwijde non-profitorganisatie die organisaties helpt bij het creëren van werkomgevingen die voor vrouwen werken. Door origineel, op bewijs gebaseerd onderzoek, ervaringsleren en een uitgebreide bibliotheek met hoogwaardige middelen, helpt Catalyst organisaties het bewustzijn te vergroten, inclusief leiderschapsvaardigheden op te bouwen en organisatieverandering te stimuleren.

Ferrero is een oprichtende organisatie in de Catalyst-gemeenschap "Measuring for Change" en is toegewijd aan het gebruik van de overeengekomen Key Performance Indicators om onze voortgang op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie te meten.

Country Navigator Logo

Country Navigator

Country Navigator (CN) is ‘s werelds grootste multiculturele onlineplatform dat culturele intelligentie helpt bevorderen. Door middel van hun cultuurprofielbeoordelingen, inclusieopleidingen en hulpbronnen leren Ferrero-medewerkers de interculturele competenties die cruciaal zijn voor succesvol samenwerken met een internationaal personeelsbestand.

Business Disability Forum logo

Business Disability Forum

Business Disability Forum (BDF) is een non-profit ledenorganisatie die samenwerkt met bedrijven aan een wereld waarin de talenten van personen met een handicap benut worden.

Het partnerschap steunt Ferrero in het delen van beste praktijken van de organisaties die aangesloten zijn bij het BDF, door toegang tot gespecialiseerd advies over het werven en behouden van werknemers met een handicap, en het creëren van een organisatie zonder drempels.

Box Finale Diversity
Onze benadering

Aanpak van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DE&I)

Onze aanpak van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DE&I) is gericht op het identificeren van kansen om acties in ons dagelijkse werk te implementeren, met initiatieven die breed zijn in hun reikwijdte en impactvol zijn in hun resultaten, waarbij Ferrero-medewerkers van alle functies, landen en niveaus worden betrokken.

We hanteren een zero-tolerance beleid ten aanzien van intimidatie of discriminatie. We blijven onze beleidslijnen en procedures herzien om het risico op vooroordelen te verminderen en ons standpunt over DE&I te weerspiegelen.

We richten ons op het bevorderen van een cultuur van inclusie door initiatieven die het bewustzijn vergroten, diversiteit bevorderen en barrières wegnemen. We zijn toegewijd aan het meten van onze vooruitgang waar mogelijk, zowel wat betreft vertegenwoordiging aan de hand van medewerkersgegevens als inclusie via onze medewerker enquêtes.

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.