Skip to main content
Our Core Values
Our Core Values

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden staan centraal in alles wat we doen.

Loyalty & Trust

Loyaliteit en vertrouwen

Onze voortdurende aandacht voor de behoeften van de consument is de basis van ons bedrijfsbeleid, waarin transparantie en uitmuntende kwaliteit centraal staan.

Onze loyaliteit tegenover onze consumenten en het vertrouwen dat zij stellen in onze producten door hun dagelijkse aankopen, zijn de kern van een langdurige relatie die we koesteren.

Onze bedrijfspraktijken zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen collega’s, toewijding en transparantie naar de Groep toe, maar ook naar alle maatschappelijke stakeholders toe, waarmee we dagelijks in contact staan.

Respect & Responsibility

Respect en verantwoordelijkheid

Wij respecteren het principe van een gelijke behandeling en moedigen daarom de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers aan. Dit verstevigt ook onze sterke banden met de lokale gemeenschappen in de gebieden waar we actief zijn.

Wij doen er alles aan om elke vorm van discriminatie te vermijden in ons werkgeverschap in alle bedrijven van onze Groep, te beginnen bij de aanwerving. Wij streven naar duurzame relaties die steunen op de principes professionele groei en het erkennen van verdienste.

Wij garanderen onze werknemers de vrijheid om lid te zijn van vakbonden en wij erkennen de rol van vakbonden in contractuele aangelegenheden.

De bescherming van de menselijke gezondheid en respect voor het milieu staan centraal in onze bedrijfsvoering. Wij maken in onze faciliteiten gebruik van duurzame bronnen, zoals water, energie, grondstoffen en andere materialen, waaronder ook hernieuwbare bronnen. Bovendien streven wij ernaar om alle vormen van milieu-impact te verminderen, vooral door het verminderen van uitstoot, het elimineren van afval en door afvalproducten correct te verwerken.

Wij steunen de bescherming van de menselijke waardigheid en de absolute en onvoorwaardelijke naleving van de mensenrechten, overal waar de bedrijven van de Ferrero Groep actief zijn.

Wij steunen de afschaffing van de uitbuiting van kinderarbeid en dwangarbeid binnen onze invloedssfeer en in de hele productieketen, door middel van specifieke wettelijke middelen en nauwe relaties met de lokale gemeenschappen.

Integrity & Moderation

Integriteit en gematigdheid

Onze communicatie met consumenten, waaronder reclame, respecteert de menselijke waardigheid en de waarden van het gezin en kinderen, in lijn met onze morele en ethische principes. Ze adviseert het juiste gebruik van onze producten en wil een gezonde levensstijl promoten.

Onze belangenbehartiging voor internationale, nationale en lokale instellingen is gebaseerd op gefundeerde wetenschappelijke kennis en wordt steeds geïnspireerd door intellectuele en gedragsmatige integriteit en transparantie.

Passion for Quality, Research & Innovation

Passie voor kwaliteit, onderzoek en innovatie

Wij willen unieke producten maken, innovatief onderzoek en productieprocessen ontwikkelen, en onze technologieën benutten. De aspecten die dit traject aangenaam maken, zijn de passie voor onderzoek, het verlangen om bestaande paradigma’s omver te werpen, en het verkennen van nieuwe plekken ver van traditioneel afgebakende disciplines.

Wij passen geconsolideerde kwaliteits- en traceerbaarheidsprocedures toe om de organoleptische en voedingseigenschappen van onze grondstoffen te vrijwaren.

Een belangrijk element van ons succes is het zorgvuldig selecteren van grondstoffen van de hoogste kwaliteit, ingekocht met het grootste respect voor een strikte ethische code wat betreft hun oorsprong, manier van oogsten en productie.

Binnen de wereldwijde context van toenemende aandacht voor thema’s zoals voeding en lichaamsbeweging, focussen wij onze onderzoeksstrategieën en productie-investeringen op het creëren van hoogkwalitatieve producten, die zorgvuldig worden ontwikkeld wat betreft hun voedingswaarde en portiegrootte. Zo kunnen ze deel uitmaken van een evenwichtige voeding en wordt er bijzondere aandacht besteed aan de behoeften van kinderen en gezinnen.

Core

Ondernemerschap

Ondernemerschap kan worden gelinkt aan het woord ‘initiatief’, een waarde die de concepten ondernemen en ondernemerschap belichaamt. Het gaat om de impuls om op eigen initiatief te handelen met het oog op maximale resultaten.

Het verschil tussen een briljante strategie en succes ligt in het vermogen om een duidelijke visie te bepalen, in proactief investeren, in een goede zakelijke timing en een uitmuntende uitvoering.

De Ferrero Groep is zo succesvol dankzij zijn stevige en goed gewortelde cultuur van ‘leren door te doen’. Een cruciaal element voor de duurzaamheid van Ferrero's model is het door de jaren heen opbouwen van technische vaardigheden en kennis van producten, markten en consumenten. Dit brengt ons van ‘het creëren van waarde’ tot het versterken van de ‘waarde van creatie’.

Een groot collectief dat bezield wordt door vertrouwen in vooruitgang en door het vermogen om zich een toekomst voor te stellen die mooier is dan vandaag. De wereld zal immers altijd worden veroverd door wie streeft naar succes en bevestiging, en door wie de vastberadenheid heeft om voortdurend te streven naar uitmuntendheid.

Ferrero Foundation

Werken, creëren, doneren – De Stichting Ferrero

Wij identificeren ons met het motto: ‘Werken, creëren, doneren’ dat werd bedacht en geïntroduceerd door Michele Ferrero, bij de prille start van zijn onderneming. Wij geven kortom de voorkeur aan de ‘ethiek van het doen’ ten opzichte van de ‘praktijk van de schijn ophouden’.

Deze filosofie was de inspiratie voor, en inspireert nog steeds:

  • de Stichting Ferrero die zich inspant voor het onderhouden van de contacten tussen de Groep en zijn gepensioneerden, aan de hand van sociale en culturele programma’s, naast het versterken van de banden met de lokale gemeenschappen waar we actief zijn;
  • het ‘Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero’ (of het ondernemersproject van Michele Ferrero) is gebaseerd op het investeren in en het gebruiken van de afgeleide hulpbronnen, om de leefomstandigheden van de gemeenschappen in ontwikkelingslanden te verbeteren, en besteedt een bijzondere aandacht aan kinderen;
  • heel de Ferrero Groep is voortdurend betrokken bij activiteiten rond maatschappelijke betrokkenheid.

Dit is sinds het prille begin een integraal deel van onze manier van zijn en werken.

Ferrero is opgebouwd door generaties mensen die ditzelfde engagement delen. Een engagement dat wordt vertaald in het nastreven van onze zakelijke doelstellingen, zonder onze basisprincipes uit het oog te verliezen. Giovanni Ferrero, uitvoerend voorzitter.

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.