Skip to main content
Climate Action
Climate Action

Klimaatactie

Wij trachten onze koolstofvoetafdruk jaarlijks te verminderen door onze producten af te meten en ze op een meer energiezuinige manier te produceren binnen onze wereldwijde activiteiten. Daarnaast werken we met onze leveranciers aan lagere emissies en oplossingen voor een lagere koolstofuitstoot in al onze toeleveringsketens.

HOE FERRERO OMGAAT MET KLIMAATVERANDERING
Duidelijke doelstellingen

Als wereldwijde onderneming in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie spelen wij een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken.

De huidige klimaatnoodtoestand vereist dat bedrijven zich echt engageren voor lagere koolstofemissies en het aanpakken van klimaatverandering. Wij zijn al jaren betrokken in klimaatactie en versnellen nu onze inspanningen. In 2020 lanceerden we een nieuwe reeks wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor 2030:

  • De uitstoot van onze fabrieken, magazijnen en kantoren verminderen met 50%, en die van de energie die we inkopen (scope 1 en 2)*.
  • De volledige uitstoot van de activiteiten in heel de toeleveringsketen (scope 1, 2 en 3) verminderen met 43% per ton geproduceerd product*.

In december 2020 zullen deze beide doelstellingen worden gevalideerd door het onafhankelijke Science Based Target initiative (SBTi). Het SBTi heeft bevestigd dat Ferrero’s doelstellingen voor de uitstootvermindering in lijn liggen met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, de meest ambitieuze doelstelling van het Akkoord van Parijs.

Onze methode om koolstofuitstoot te verminderen

Om onze eerste doelstelling voor het verminderen van de uitstoot van onze activiteiten te bereiken, investeren we in energie-efficiënte technologieën, voeren we de on-site hernieuwbare energieproductie op, en streven we naar het gebruik van alternatieve duurzame brandstoffen om energie op te wekken.

Als onderdeel van onze tweede doelstelling werken we samen met onze leveranciers om de uitstoot te verminderen en oplossingen te ontwikkelen met een lagere CO2-impact. We bepalen lokale reductiedoelstellingen voor transport en magazijnen, om de logistiek van onze toeleveringsketen te optimaliseren. Bovendien volgen wij de norm van de Global Logistic Emissions Council, een vrijwillige coalitie van meer dan 150 organisaties die werken aan het verminderen van emissies en het verbeteren van de efficiëntie in wereldwijde toeleveringsketens. 

De afgelopen tien jaar hebben we jaarlijks onze koolstofvoetafdruk gemeten om de impact van onze activiteiten in kaart te brengen, van de grondstoffen tot het gebruik van onze producten. Een duidelijk beeld van onze impact in de hele waardeketen helpt ons te bepalen hoe we onze uitstoot kunnen verminderen en specifieke strategische projecten kunnen plannen.

Energy
Energie

Onze doelstelling: 100% hernieuwbare stroom voor onze fabrieken

Energie-efficiëntie is onze belangrijkste hefboom om uitstoot te verminderen en tegelijkertijd kosten te besparen en de prestaties van onze activiteiten te verbeteren. We komen dichter in de buurt van ons doel om enkel 100% hernieuwbare stroom in te kopen voor onze productielocaties.

Tegen het einde van boekjaar 2021/22 gebruikten 18 fabrieken 100% hernieuwbare stroom van het net. Dit staat voor ongeveer 92% van de stroom die we kopen voor al onze productielocaties wereldwijd.

Water Management
Waterbeheer

Een vitale hulpbron voor onze planeet

Klimaatverandering verhoogt de druk op de waterreserves, vooral in gebieden met watertekorten. Daarom zetten wij ons in voor een duurzaam waterverbruik.

Onze producten zijn niet waterintensief, maar onze activiteiten vereisen wel water voor het afkoelen en wassen. Daarom hebben al onze fabrieken doelen gesteld op vlak van waterverbruik en projecten ontwikkeld voor het besparen, recycleren en hergebruiken van water. Zo garanderen wij de kwaliteit van het afvalwater afkomstig van onze activiteiten, door middel van zuiveringsinstallaties - gemeentelijk of via onze eigen zuiveringsinstallaties die gebruikmaken van de best beschikbare technologieën - en het hergebruik van water waar mogelijk.

“Het is onze verantwoordelijkheid als sector om deel uit te maken van de oplossing, door onze koolstofvoetafdruk te beperken en samen te werken met alle partners in onze toeleveringsketen om concrete stappen te nemen in het aanpakken van de klimaatverandering."

Mario Abreu, hoofd duurzaamheid bij Ferrero

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.