Skip to main content

FERRERO PRIVACYBELEID

Wij bij Ferrero streven ernaar u de best mogelijke browse-ervaring te bieden en zijn toegewijd aan het beschermen van uw recht op privacy. In lijn met deze toewijding hebben we deze informatie kennisgeving ("Privacybeleid") gepubliceerd en updaten we deze regelmatig, waarin we uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u deze website (de "Website") bekijkt, in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ("Wetgeving inzake gegevensbescherming"). Dit Privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer:

 • U navigeert door de pagina's van deze Website (Browsergegevens);
 • U zich abonneert op onze zakelijke nieuwsbrief (nieuwsbriefgegevens); of
 • U neemt deel aan een wedstrijd of promotie-evenement georganiseerd door Ferrero op deze Website (Evenementsgegevens).

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op de manier waarop Ferrero uw Persoonsgegevens verzamelt of verwerkt in het kader van andere activiteiten zoals consumentenzorg of aanwerving. Raadpleeg voor deze andere activiteiten de andere links aan het einde van deze Kennisgeving (8. Algemene informatie) .

 1. Wie zijn we en hoe kun je contact met ons opnemen?

Ferrero heeft haar wereldwijde hoofdkantoor gevestigd te 16 Route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg (hierna "Ferrero" of "wij"). Bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens via deze Website, treedt Ferrero op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@ferrero.com].

 1. Welke Persoonsgegevens verzamelen we, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Deze Website stelt Ferrero in staat om te communiceren met de wereld en om in contact te komen met u. In deze context kunnen we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende rechtsgrondslagen, zoals hieronder beschreven.

Wanneer u deze Website bezoekt

De beheerder van deze Website omvat het gebruik van computersystemen en softwareprocedures die informatie verzamelen over de gebruikers van de Website als onderdeel van hun routinewerkzaamheden, zoals gebruikelijk is op het internet.

Wanneer u op deze Website bezoekt en navigeert, worden automatisch de volgende Browsergegevens van uw apparaat verzameld: locatie (land), type apparaat (bijvoorbeeld een computer of een smartphone) en noodzakelijke technische informatie voor verbinding en navigatie (IP-adres, domeinnaam, Uniform Resource Identifier, enz.). Deze informatie wordt onder andere verkregen door het plaatsen van zogenaamde 'functionele' cookies op uw apparaat.

Het doel achter het verzamelen van deze gegevens is om u een goede browse-ervaring te bieden op deze Website (onder andere door het uiterlijk, de inhoud en de taal van deze Website aan te passen aan uw apparaat en regio). Daarnaast verzamelt en verwerkt Ferrero deze gegevens om fraude of misbruik op de Website op te sporen, te identificeren en te voorkomen. De wettelijke basis voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is, in eerste instantie, het uitvoeren van de diensten in verband met deze Website en, in tweede instantie, het legitieme belang van Ferrero om de integriteit van de Website te beheren en te beschermen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor andere cookies dan puur functionele cookies, kunnen we ook aanvullende gegevens verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag (bijvoorbeeld de tijd die u op de Website doorbrengt, de pagina's die u hebt bezocht, enz. Cookies cookiebeleid.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

Als u nieuws van ons wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Ferrero's persbureau met als doel het delen van persberichten en het laatste nieuws en verhalen over onze activiteiten, merken en producten.

Als u beslist om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, verzamelen we uw e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw locatie en optioneel uw bedrijf en als u lid bent van de pers om gecontacteerd te worden door ons persbureau (uw Nieuwsbriefgegevens). Het doel van de verwerking van uw nieuwsbriefgegevens is om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en om Ferrero's producten en diensten te promoten. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw nieuwsbriefgegevens is uw toestemming. U kunt deze toestemming natuurlijk op elk moment intrekken door te klikken op de knop "uitschrijven" onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of een ander promotie-evenement

Als u wilt deelnemen aan een van onze wedstrijden of promotie-evenementen die via deze Website worden georganiseerd, moeten wij mogelijk Persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam en e-mailadres (Evenementgegevens). Afhankelijk van het evenement in kwestie kunnen ook andere gegevens nodig zijn voor uw registratie en deelname. Alle gegevens die van u worden gevraagd om aan deze evenementen te kunnen deelnemen, worden als zodanig aangegeven op het moment dat u zich registreert.

Het doel van deze verwerking is het promoten van onze merken, producten of activiteiten. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van evenementgegevens is uw toestemming. U kunt deze toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen (1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen? ). In het kader van promotie-evenementen moeten we mogelijk ook voldoen aan bepaalde contractuele verplichtingen in overeenstemming met de voorwaarden van die evenementen. In dat geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van het toepasselijke contract (als u bijvoorbeeld deelneemt aan een wedstrijd en een van de winnaars bent, verwerken we uw adres om u de prijs toe te sturen).

Sommige browsegegevens, nieuwsbriefgegevens of evenementgegevens zijn verplicht om de Website te laten functioneren of om de vereiste diensten te kunnen leveren. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u niet surfen op deze Website of gebruikmaken van deze diensten (als u bijvoorbeeld uw e-mailadres niet verstrekt, kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toesturen). Als het gaat om nieuwsbriefgegevens of evenementgegevens, worden verplichte gegevens als zodanig gemarkeerd wanneer u zich voor het eerst registreert. Natuurlijk is het altijd aan jou om te beslissen of je überhaupt contact met ons wilt opnemen.

 1. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden. In het bijzonder gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Browsergegevens: 3 maanden na je laatste bezoek.
 • Nieuwsbriefgegevens: maximaal één maand nadat u hebt besloten om u af te melden voor de nieuwsbrief (toestemming intrekken).
 • Evenementgegevens: 6 maanden na afloop van het promotie-evenement om verificatieactiviteiten of marktonderzoek uit te voeren en om Ferrero's belangen te beschermen met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het evenement. Deze bewaartermijn kan worden aangepast zoals aangegeven in een specifieke privacyverklaring bij het evenement.

Na deze perioden worden uw Persoonsgegevens verwijderd, behalve wanneer we een wettelijke verplichting hebben om ze langer te bewaren (bijvoorbeeld voor naleving van de belastingwetgeving) of wanneer zich een probleem heeft voorgedaan en we een legitiem belang hebben om ze langer te bewaren om onze belangen te beschermen, inclusief voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering (bijvoorbeeld in geval van fraude of misbruik van de Website).

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

Ferrero doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Ferrero deelt uw Persoonsgegevens standaard nooit met derden buiten de Ferrero Group. Bovendien zijn al onze medewerkers verplicht tot geheimhouding.

In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat we uw Persoonsgegevens delen met een beperkt aantal personen (de "Ontvangers") wier betrokkenheid noodzakelijk is om een van de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Uw Persoonsgegevens kunnen met name worden gedeeld met de volgende ontvangers:

 • Andere bedrijven binnen de Ferrero Group om u te voorzien van landspecifieke inhoud, voor evenementbeheer of interne administratieve doeleinden.
 • Naar behoren aangewezen dienstverleners en zakelijke partners, zoals externe IT- of marketingbureaus, die betrokken zijn bij de activiteiten met betrekking tot de Website (bijv. technisch onderhoud, webhosting, beheer van mailinglijsten, beheer van prijsvragen, enz.)
 • Openbare entiteiten, organen of autoriteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of bindende bevelen van deze entiteiten, organen of autoriteiten. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.
 • Aan een ander bedrijf, een advocatenkantoor of een accountantskantoor voor buitengewone zakelijke transacties voor het uitvoeren van audits, of voor het vaststellen of verdedigen van een rechtsvordering.

Waar mogelijk of redelijk worden uw Persoonsgegevens niet gedeeld met externe ontvangers of worden ze alleen gedeeld nadat ze anoniem of pseudoniem zijn gemaakt om uw privacy verder te beschermen.

U kunt meer informatie inwinnen over de identiteit van de ontvangers van uw Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via [privacy@ferrero.com].

 1. Geven we uw Persoonsgegevens door aan een ander land?

In de regel worden uw Persoonsgegevens alleen verwerkt in de Europese Economische Ruimte. Het kan echter voorkomen dat een van de bovengenoemde Ontvangers met wie bepaalde gegevens moeten worden gedeeld, zich in een ander rechtsgebied bevindt (bijvoorbeeld een ander bedrijf van de Ferrero Group dat het promotie-evenement organiseert waaraan u deelneemt, een webhostingprovider die zich in het buitenland bevindt, etc.). In dat geval zal Ferrero uw Persoonsgegevens alleen doorgeven in overeenstemming met en wanneer toegestaan door de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

In het bijzonder als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte (EER) en een van de ontvangers van uw Persoonsgegevens zich buiten de EER bevindt in een land dat geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt, verplicht Ferrero zich tot het vaststellen van een overdrachtsinstrument en aanvullende maatregelen om een gelijkwaardig beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te garanderen. U kunt een kopie opvragen van het van toepassing zijnde overdrachtsinstrument (indien van toepassing) door contact met ons op te nemen via [privacy@ferrero.com].

 1. Verwerken we persoonsgegevens van kinderen?

Om te voldoen aan de wetgeving ter bescherming van de online privacy van kinderen, verzamelt Ferrero niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Ferrero neemt de privacy van kinderen serieus. Daarom raden we aan dat een ouder of voogd kinderen jonger dan 16 jaar begeleidt bij het surfen op de Website of bij het gebruik van de diensten van Ferrero. Kinderen jonger dan 16 mogen geen gebruik maken van de Website of diensten van Ferrero. Als Ferrero ontdekt dat zij per ongeluk Persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zal Ferrero dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen.

 1. Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • Het recht om aanvullende informatie of verduidelijking te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen.
 • Het recht op correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie wanneer de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen (bijv. verwerking voor externe communicatiedoeleinden).
 • Het recht om van ons een beperking van de verwerking te verkrijgen (d.w.z. een tijdelijke opschorting van de verwerking) terwijl wij de geldigheid van een ander verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens beoordelen.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid wanneer u ons persoonsgegevens hebt verstrekt (d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens in een veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke).
 • Het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen ('recht om vergeten te worden').
 • Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer uw persoonsgegevens zijn verzameld of worden verwerkt op basis van uw toestemming (u kunt zich bijvoorbeeld op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief).

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via [privacy@ferrero.com]. Wij zullen uw verzoek analyseren en u zo snel mogelijk een antwoord geven.

In het geval u van mening bent dat Ferrero uw verzoek niet correct heeft behandeld of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse autoriteit voor gegevensbescherming (de Commission Nationale pour la Protection des Données), in haar hoedanigheid van leidende toezichthoudende autoriteit, of bij uw nationale of lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 1. Algemene informatie

Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt in november 2023. Van tijd tot tijd zal Ferrero deze kennisgeving wijzigen. Ferrero  zal u op de hoogte brengen van elke substantiële of materiële wijziging in deze Kennisgeving en nodigt u daarom uit om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Afhankelijk van de aard van onze relatie met u, kunt u ook de volgende privacyverklaringen raadplegen:

 • Als u een consument bent en beter wilt begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze klantendiensten, raadpleeg dan onze Privacybeleid - klantendienst .
 • Als u geïnteresseerd bent in een carrière bij Ferrero en beter wilt begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van werving, raadpleeg dan onze Ferrero Carrière Privacy beleid .

 Wij wensen u een veilige en aangename browse-ervaring op onze Website!

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.