Skip to main content
21 Jan 2021
3 min read

FERRERO'S HAZELNOOTHANDVEST ZET DOEL UITEEN VOOR EEN HAZELNOOTINDUSTRIE DIE WAARDE CREËERT VOOR IEDEREEN

THE FERRERO GROUP

In lijn met onze leverancierscode heeft Ferrero een handvest over hazelnoten gepubliceerd. Het Ferrero Hazelnoothandvest zet onze toezeggingen en vereisten uiteen op basis van onze prioriteiten op drie gebieden: mensenrechten en sociale praktijken, milieubescherming en duurzaamheid, en transparantie van leveranciers. Hiermee zetten we stappen richting ons doel om een drijvende kracht te zijn achter een hazelnootindustrie die waarde creëert voor iedereen.

Ferrero werkt samen met Earthworm Foundation, een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van waardeketens, om een verantwoorde inkoopaanpak voor hazelnoten te ontwikkelen. Het handvest is gebaseerd op deze samenwerking, evenals op ons werk om de specifieke uitdagingen in de hazelnootsector beter te begrijpen en aan te pakken in samenwerking met onze leveranciers en andere actoren in de waardeketen. Hiermee geeft Ferrero invulling aan de belofte een duurzame en ethische waardeketen te realiseren.

De uitdagingen in de hazelnootsector zijn complex en in sommige landen diepgeworteld. Deze uitdagingen omvatten de noodzaak om de arbeidsomstandigheden voor landarbeiders te verbeteren en om sociale kwesties, waaronder kinderarbeid, te adresseren. Onze visie, zoals uiteengezet in ons handvest voor een duurzame hazelnootproductie, streeft ernaar dat boerengemeenschappen floreren, de rechten van arbeiders en kinderen worden gerespecteerd en dat milieuwaarden worden versterkt door regeneratieve landbouwpraktijken.

Het handvest is van toepassing op onze gehele hazelnootinkoop. De aanpak is gebaseerd op het waarborgen van de naleving van ons eigen beleid, waaraan al onze leveranciers geacht worden zich te houden. Aan de basis ligt ook onze overtuiging dat we verder moeten gaan dan naleving alleen. Dit doen we door specifieke verplichtingen te identificeren op basis van geselecteerde prioriteiten en initiatieven, om de complexe uitdagingen aan te pakken. Het handvest is opgebouwd rond drie pijlers, gebaseerd op een due diligence-proces voor al onze leveranciers:

• Mensenrechten en sociale praktijken - onze inzet binnen deze pijler is gericht op vreugdevol opgroeien en het beschermen van kinderen in onze productiegebieden, op het verbeteren van het levensonderhoud van de mensen in de hazelnootgemeenschappen, en op het vergroten van de veerkracht van boeren. Voor Ferrero betekent kinderbescherming dat we vastbesloten zijn om kinderarbeid in onze hele waardeketen te voorkomen en uit te bannen, door middel van een multi-stakeholderbenadering. Vanuit de overtuiging dat elk kind moet worden beschermd en in vreugde kan opgroeien, met recht op onderwijs en een veilige omgeving.

• Milieubescherming en duurzaamheid - we maken ons sterk voor het toepassen van de principes van regeneratieve landbouw. Dit doen we op onze eigen Agrifarms en door het ondersteunen van de acceptatie van deze principes door de landbouwgemeenschap in geselecteerde gebieden in onze belangrijkste inkooplanden.

• Transparantie van leveranciers - we zijn toegewijd aan het bereiken van volledige traceerbaarheid tot op boerderijniveau van onze ingekochte hazelnoten.

We zullen op transparante wijze onze vooruitgang en de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden delen. Dit doen we door jaarlijkse actieplannen en updates over de implementatie van ons handvest te publiceren. Centraal in de implementatie van het handvest staat ons duurzaamheidsprogramma Ferrero Farming Values (FFV) voor hazelnoten.

“We zijn verheugd om samen te werken met Ferrero in het streven naar blijvende verandering in de toeleveringsketen van hazelnoten. Ferrero erkent dat een holistische en langetermijnaanpak vereist is om de uitdagingen aan te pakken. We kijken ernaar uit om met Ferrero samen te werken om de verbintenissen die in het handvest uiteengezet zijn na te komen voor de aankoop van hazelnoten." aldus Boris Saraber, operationeel directeur van Earthworm Foundation.

“Hazelnoten vormen de kern van Ferrero. We zijn actief betrokken bij een duurzame waardeketen, via ons duurzaamheidsprogramma, Ferrero Farming Values, en via collectieve betrokkenheid. Het doel van ons nieuwe handvest is om op dit werk voort te bouwen, om een drijvende kracht te zijn achter een hazelnootindustrie die waarde creëert voor iedereen. We zullen onze voortgang gaandeweg delen, om transparantie te bevorderen." aldus Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer van Ferrero.

Lees hier meer over ons Ferrero Hazelnoothandvest

Share on

DE FERRERO GROEP

Ferrero begon haar parcours in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het één van ‘s werelds grootste bedrijven in zoete voedingsmiddelen, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt mensen over de hele wereld plezier met geliefde lekkernijen en snacks, zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen de speciale momenten van het leven te helpen vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en een betrokkenheid bij de planeet en de gemeenschappen waarin we actief zijn.