Skip to main content
Leadership Team
Leadership Team

Ledningsgrupp

Vår globala ledning och ledningsgrupp styr Ferreros strategi och affärsverksamhet med utgångspunkt i vårt arv.

MÖT FERREROS LEDNINGSGRUPP

Ferrero-koncernen är ett av världens största företag inom förpackad konfektyr med över 35 populära varumärken, Kinder®, Nutella®, Ferrero Rocher® och Tic Tac®, som säljs i mer än 170 länder.

Sedan Ferrero grundades i Alba i Italien 1946 har det varit ett familjeägt företag, nu i tredje generationen. Det leds av Giovanni Ferrero som styrelseordförande och Lapo Civiletti som verkställande direktör (VD).

Bolagsstämman, styrelsen, styrelseordföranden och vd:n leder projekt och initiativ i linje med koncernens långsiktiga strategiska mål.

Vår ledningsgrupp på Ferrero driver vår utveckling av policyer och program som styr hur vi agerar och hanterar påverkan på de platser i världen där vi är verksamma. Att jobba för hållbarhet, nå våra affärsmål och säkerställa transparens inom hela Ferrero-koncernen är centralt för vår ledningsgrupp. Upptäck hur vårt samarbete med innovativa tankesätt och användningen av bolagsstyrningsmodellen hjälper oss att sträva efter excellens i allt vi gör.

EXECULTIVE CHAIRMAN
STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelseordförande Giovanni Ferrero och hans roll fokuserar på:

  • granska och godkänna koncernens långsiktiga inriktning och strategi i linje med vår kultur och våra värderingar.
  • definiera nya affärsinriktningar och banbrytande innovationer.
CEO
VD

VD Lapo Civiletti och hans ledningsgrupp fokuserar på att:

  • uppnå resultat på kort och medellång sikt enligt styrelseordförandens långsiktiga inriktning
  • maximera vår ledningskapacitet för att bidra till definitionen av affärsmål i linje med de långsiktiga riktlinjerna.
Organizational
organizational

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.