Skip to main content
Human Rights
Human Rights

Mänskliga rättigheter

Omtanken om de människor som arbetar för och med Ferrero är djupt rotad i våra värderingar som familjeföretag.

RESPEKTERA OCH FRÄMJA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vårt åtagande

Tillsammans med företagets värderingar är det vår respekt för mänskliga rättigheter som är vägledande för vår strategi, vår policy och vårt agerande i hela verksamheten och leveranskedjan. Respekten för de mänskliga rättigheterna för varje enskild person i vårt företag och i de samhällen där vi är verksamma är och har alltid varit central för oss.

Ferrero följer en due diligence-baserad strategi för mänskliga rättigheter för att förhindra och mildra eventuella negativa konsekvenser för vår verksamhet. Denna styrs av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande arbetskonventioner.

Ferreros policy för mänskliga rättigheter

Frågorna om mänskliga rättigheter är breda och komplexa. För att ta sig an dem krävs ett mångsidigt angreppssätt. Ferreros policy för mänskliga rättigheter visar hur vi tar oss an frågorna och våra metoder för att arbeta med dessa tillsammans med våra anställda, affärspartners och andra personer med en relation till Ferrero.

Ferreros policy för mänskliga rättigheter bygger på vår etiska kod som beskriver vår etiska vision, våra principer, värderingar och vårt ansvar som företag.

Ferreros uppförandekod för affärsverksamhet beskriver Ferreros vägledande principer för ansvarsfulla affärsmetoder, och Ferreros leverantörskod visar våra förväntningar på ansvarsfulla inköp för alla våra leverantörer.

Vår rapport om mänskliga rättigheter

För att öka transparensen hos våra initiativ och åtgärder för att främja mänskliga rättigheter i vår verksamhet och leveranskedja har vi sammanställt vår första rapport om mänskliga rättigheter. Rapporten är strukturerad kring de tio viktigaste frågorna i vår policy för mänskliga rättigheter och är anpassad efter reglerna för rapportering i FN:s vägledande principer.

  1. Skydd av barn och förbud mot barnarbete
  2. Tvångsarbete
  3. Rättvisa löner
  4. Arbetstid
  5. Mångfald och inkludering, ingen diskriminering eller trakasserier
  6. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
  7. Hälsa och säkerhet
  8. Integritet
  9. Miljörelaterade frågor om mänskliga rättigheter
  10. Rättigheter beträffande konsumenternas hälsa och ansvarsfull marknadsföring
Mario Abreu

”Särskilt i värdekedjor är samarbete avgörande för att respektera och främja mänskliga rättigheter. Vi köper in jordbruksprodukter från hundratusentals bönder över hela världen. Förutom att vi tillämpar due diligence i hela vår leveranskedja samarbetar vi med frivilligorganisationer, regeringar, affärspartner och kollegor för att förbättra metoder och försörjningsmöjligheter ännu mer.”

Mario Abreu, Head of Sustainability på Ferrero.

Vår policy för mänskliga rättigheter – redovisningar och rapporter

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.