Skip to main content
Responsible Marketing
Responsible Marketing

Ansvarsfull marknadsföring

Vi vill säkerställa att vår marknadskommunikation hjälper kunderna att göra lämpliga val när det gäller de livsmedelsprodukter de köper och konsumerar.

ANSVARSFULL MARKNADSFÖRING OCH ANNONSERING
Vårt åtagande

På Ferrero strävar vi efter att hjälpa konsumenterna att fatta ansvarsfulla beslut om de livsmedelsprodukter de äter och dricker genom att följa strikta normer för marknadskommunikation som ofta går längre än de rättsliga kraven.

När det gäller marknadsföring som riktar sig till barn är Ferreros annonserings- och marknadsföringsprinciper extra tydliga: vi riktar inte vår annonserings- och marknadsföringskommunikation till barn under 13 år. Dessutom arbetar vi för att säkerställa högsta möjliga nivå av efterlevnad och ger våra medarbetare intern vägledning och utbildning.

Vår strategi

Vi tror att en effektiv självreglering som tillhandahåller sanningsenlig och korrekt information ligger i konsumenternas intresse. Därför följer vi flera frivilliga åtaganden utöver lokala standarder och bestämmelser.

I all vår marknadskommunikation tillämpar vi regelverket för ansvarsfull kommunikation om livsmedel och drycker som antagits av Internationella handelskammaren, världens främsta näringslivsorganisation som verkar för ansvarsfull reklam och marknadskommunikation. Vi följer också den globala policy för ansvarsfull marknadsföring som fastställts av International Food & Beverage Alliance (IFBA), där vi är en av grundarna. Ferrero är även medlemmar i World Federation of Advertisers (WFA), en internationell organisation som lyfter fram effektiva metoder för ansvarsfull reklam.

Vi ser behovet av att genomföra dessa frivilliga åtaganden. Därför deltar vi i den externa kontrollen av våra åtaganden för att bedöma efterlevnaden av nationella, regionala eller globala branschlöften. Vid bristande efterlevnad ändrar vi vår annonsering.

Ansvarsfull marknadsföring till barn

Vi tror att föräldrarna är viktigast när det gäller att utbilda sina barn om vikten av en balanserad kost och en hälsosam och aktiv livsstil. All vår reklam och marknadskommunikation riktar sig endast till vuxna som fattar köpbeslut och till ungdomar som är 13 år eller äldre när det gäller innehåll och medieköp, såvida tillämpliga lokala normer eller bestämmelser inte kräver en högre ålder.

Mätning av efterlevnad

Oberoende organisationer kontrollerar årligen vår efterlevnad av branschinitiativ om ansvarsfull marknadsföring till barn. Dessa är exempelvis Ebiquity för TV-reklam och European Advertising Standards Alliance (EASA) för varumärkeswebbplatser, profiler på sociala medier och marknadsföring med influencers. Du kan läsa om vår efterlevnadsgrad i vår senaste hållbarhetsrapport.

Vår princip om ansvarsfull marknadsföring

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.