Skip to main content

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Webbplatsen www.ferrero.com(”Webbplatsen”) är FERRERO INTERNATIONAL S.A.:s (”Ferrero”) egendom. Ferrero har skapat den för informations-, kommunikations- och underhållningssyften och ställt den till användarnas förfogande enbart för personlig och icke-kommersiell användning. 

Varumärket FERRERO, varumärkena för Ferreros produkter och marknadsföringsaktiviteter som visas på webbplatsens sidor (inklusive relevanta logotyper) och alla andra särskiljande märken – benämnande, figurativa eller bestående av en slogan – som refererar till dem (i fortsättningen: ”Ferreros varumärken”) tillhör endast Ferrero S.p.A. och/eller andra företag i Ferrero-koncernen. All användning av Ferreros varumärken oavsett skäl eller genom vilka medel är uttryckligen strängt förbjuden och kommer att beivras enligt tillämplig lag. 

Varumärken, logotyper och särskiljande märken tillhörande tredje part som visas på webbplatsen tillhör endast den ägare till märket som har gett tillstånd till användningen – all reproducering är förbjuden. 

De sidor som utgör webbplatsen och allt relevant innehåll (inklusive, men inte begränsat till, exempelvis: texter, bilder, grafer, ljud) är skyddade av upphovsrätt som tillhör Ferrero eller innehåller material som vi har tillstånd att använda och som därför är förbjudet att reproducera, duplicera, publicera eller överföra (helt eller delvis), oavsett form eller sätt. 

Ingen reproduktion av webbplatsen eller någon del av den får säljas eller distribueras för kommersiella syften. 

Nedladdning av material från webbplatsen är bara tillåten om detta uttryckligen tillåts i ett speciellt meddelande på webbsidan. Detta tillstånd gäller bara personlig och icke-kommersiell användning av nedladdat material. All annan användning är förbjuden. Ingenting som finns på webbplatsen kan tolkas som en uttrycklig eller underförstådd licens att använda Ferreros varumärken, texter, bilder, grafik, ljud eller något annat ovannämnt upphovsrättsskyddat material. 

För allt material som läggs upp på webbplatsen av användarna gäller de speciella bestämmelser som reglerar vad som gäller för material som läggs upp på webbplatsen och som redovisas här. Användare rekommenderas att noga läsa dessa bestämmelser innan de lägger upp material. 

Vi på Ferrero är väldigt noggranna vid urvalet och uppdateringen av innehållet på webbplatsen, men vi tar inget ansvar för om information saknas, är inkomplett eller felaktig. 

Ferrero friskriver sig dessutom från ansvar för alla skador som kan drabba användarna eller deras egendom på grund av att de har gått in på webbplatsen, omöjlighet att gå in på webbplatsen eller nedladdning av material från webbplatsen i den mån detta är tillåtet, inklusive skada på användarnas dataenheter förorsakat av virus. 

SÄKERHET 

Denna webbplats och webbplatser som är länkade till den har noggrant kontrollerats av Ferrero. Därför är inget innehåll farligt eller obehagligt för barn. De utannonserade produkterna kan inte köpas direkt på webbplatsen. 

Ferrero är dock endast ansvarigt för innehållet på Ferreros egna webbplatser och kan inte hållas ansvarigt för innehållet på tredjepartswebbplatser som det finns en godkänd länk till eftersom Ferrero inte har någon kontroll över dessa. 

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.