Skip to main content
MobQuality&Safety
ProductQuality&Safety

Produktkvalitet och -säkerhet

Vårt engagemang för kvaliteten, säkerheten och integriteten för våra produkter ligger till grund för allt vi gör.

KVALITET LIGGER TILL GRUND FÖR ALLT VI GÖR

Ferrero Farming Values
Våra ingredienser

”Sacco conosciuto” – ”att veta vad som finns i säcken” – har varit en del av företagets DNA sedan det grundades.

På Ferrero strävar vi efter att känna till varje detalj om våra ingredienser – från kvalitet och egenskaper till ursprung och samhällena de odlas i. Ferrero har utvecklat innovativa förfaranden, exempelvis den så kallade ”sacco conosciuto”, för att kontrollera ingredienserna i varje steg. Det är en serie processer som involverar våra livsmedelsexperter i regelbundna kontroller och analyser av säkerhet, smak och konsistens, leverantörskontroller och förfaranden för livsmedelssäkerhet för att säkerställa en hög nivå av kvalitetskontroll av råvaror.

Åtagandet om att känna till varje detalj om råvarorna har funnits i företagets DNA sedan det grundades 1946. Att bokstavligt översatt ”veta vad som finns i säcken” är liktydigt med vårt fokus på färska kvalitetsingredienser som odlas och köps in från noggrant utvalda leverantörer och odlare. Detta fokus ligger till grund för vårt åtagande om att kontrollera ingredienserna i varje steg på vägen.

MANUFACTURING
Tillverkning

Omfattande policy för kvalitet och livsmedelssäkerhet

På Ferrero flyttar vi på produktionsgränserna för att säkerställa att de högsta standarderna för livsmedelssäkerhet och kvalitet tillämpas och för att bevara färskheten och smaken hos varje produkt. Vi lägger ständigt till ny, innovativ teknik i våra processer och finjusterar hur våra team och maskiner interagerar.

Våra 36 produktionsanläggningar runt om i världen har som mål att bevara färskheten och leverera en hantverkskänsla från början till slut. En rad standarder för hantering och bearbetning av varje produkt fastställs centralt och följs i alla Ferreros anläggningar över hela världen för att säkerställa att produkterna uppfyller höga kvalitets- och säkerhetsstandarder, från produktion till försäljning.

Vi har infört en omfattande policy för kvalitet och livsmedelssäkerhet som beskriver våra strategier, kompetenser och teamsamarbeten för att uppnå detta mål. Våra experter arbetar intensivt med hela Ferrero-teamet för att säkerställa säkra, ansvarsfulla och högkvalitativa produkter som erbjuder unika konsumentupplevelser.

CENTRALIZED AND LOCAL QUALITY PROCESS
Centraliserad och lokal kvalitetsprocess

Kvalificerad personal i alla våra fabriker

Våra produkter tillverkas i 36 fabriker runt om i världen, men den centrala kvalitetsorganisationen övervakar hela värdekedjan, från råmaterial till marknad, i nära samarbete med lokala team och i samarbete med andra avdelningar som FoU-avdelningar, marknadsavdelningar, juridiska och tekniska avdelningar med flera.

Dessutom har vi ett strukturerat kvalitetskontrollsystem som omfattar alla processer i värdekedjan. Detta system omfattar standardiserade kontroller utförda av kvalificerad personal i alla våra fabriker, lager och underleverantörers lokaler för att säkerställa att våra standarder tillämpas korrekt och för att identifiera möjligheter till förbättringar.

Quality & Safety
Regelbundna smak- och kvalitetstester

1,5 miljoner tester av råmaterial per år

  1. En panel med över 2 000 expertprovsmakare runt om i världen arbetar för att säkerställa att endast produkter av högsta kvalitet når våra kunder.
  2. Vi testar varje parti råmaterial som tas emot, varje parti halvfabrikat och varje parti färdig produkt i alla våra fabriker. Detta motsvarar 1,5 miljoner tester av råmaterial per år.
  3. Vi mäter upplevd produktkvalitet på flera olika nivåer, inklusive i butik. Under räkenskapsåret 2021/22 genomförde vi t.ex. nästan 880 000 butiksbesök över hela världen för att kontrollera färskheten hos färdiga produkter och deras temperatur i butiken.
Internationally recognised quality certifications
KONTROLL OCH CERTIFIERING AV LIVSMEDELSSÄKERHET

Internationellt erkända kvalitetscertifieringar

Verifieringsinsatser har definierats i hela värdekedjan för att garantera våra produkters säkerhet.

Alla våra produktionsanläggningar omfattas av internationellt erkända kvalitetscertifieringssystem, ISO 9001 och FSSC 22000 (erkänt av GFSI) för livsmedelssäkerhet.

Kinder
SÄKERHETSORIENTERAD DESIGN AV VÅRA BARNLEKSAKER

Etiska, sociala och miljömässiga krav för leverantörer av KINDER® Surprise-leksaker

Inom ramen för Ferrero-leksakernas testprotokoll utför vi frivilliga tester utöver de som krävs enligt internationella regler. Vi utförde 75 tester jämfört med de 48 som krävs. Dessutom väljer vi endast högkvalitativa material för att undvika att de går sönder, och följer strikta designstandarder. Dessutom analyserar vi noggrant alla KINDER® Surprise-leksaker i de olika stadierna av designutvecklingen.

Vi har infört en uppförandekod, ”Etiska, sociala och miljömässiga krav för leverantörer av KINDER® Surprise-leksaker”. Denna uppförandekod säkerställer att leverantörer av KINDER® Surprise-leksaker uppfyller våra krav på arbetsvillkor.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.