Skip to main content
Hazelnuts
Hazelnuts

Hasselnötter

Ferrero är mycket engagerade i att säkerställa en ansvarsfull leveranskedja för hasselnötter som skapar värde för alla.

SIGNATURINGREDIENSEN I VÅRA PRODUKTER

Hasselnötter står för den unika smaken hos många av Ferreros produkter.

Hasselnötter kommer från hasselbuskar som odlas i medelhavsklimat. Vår expertis och historia med denna nöt går tillbaka till vårt ursprung i Alba och Langhe-regionen i Piemonte, där Ferrero grundades 1946.

Vårt fotavtryck

Våra hasselnötter kommer från olika delar av världen. Som en del av vårt åtagande att säkerställa att leveransen av hasselnötter är färsk och av hög kvalitet under hela året är vi involverade i hasselnötsodling på både norra och södra halvklotet. De viktigaste ursprungsländerna är Turkiet, Italien, Chile och USA.

Our main hazelnuts map sourcing areas
Chile
USA
Italy
Türkiye
Hazelnut


Vår väg till hållbarhet: Ferreros deklaration för hasselnötter

Ferreros deklaration för hasselnötter anger våra tre främsta fokusområden i arbetet för att uppnå en ansvarsfull och hållbar leveranskedja för hasselnötter:

  1. Mänskliga rättigheter och social praxis, med särskild inriktning på stöd till bönder, skydd av barn och respekt för arbetarnas rättigheter
  2. Miljöskydd och hållbarhet, främjande av hållbara jordbruksmetoder och biologisk mångfald
  3. Transparens gällande leverantörer, ett åtagande om att arbeta för fullständig spårbarhet i vår leveranskedja för hasselnötter Vi rapporterar årligen om våra framsteg när det gäller dessa åtaganden i vår lägesrapport för hasselnötter.

Vi fokuserar på människorna i vår leveranskedja

Ferrero är mycket engagerade i att säkerställa en ansvarsfull leveranskedja för hasselnötter som skapar värde för alla. Vår ambition är att hjälpa hasselnötsindustrin att utvecklas så att odlare och lokalsamhällen utvecklas och arbetarnas och barnens rättigheter respekteras på ett entydigt sätt.

I leverantörskedjan för hasselnötter i Turkiet finns det komplexa och systemrelaterade utmaningar, särskilt när det gäller arbetsvillkor och risken för barnarbete.

Vårt team för Ferrero Farming Values (FFV) är på plats i Turkiet och samarbetar med jordbrukare för att öka medvetenheten och förbättra social praktik. Genom vårt FFV-program ger vi barn till migrantarbetare tillgång till utbildning och skapar medvetenhet hos jordbrukare och familjer om barns rättigheter och vikten av utbildning. Vi samarbetar också med betrodda tredje parter som Internationella arbetsorganisationen (ILO) för att främja tillgången till utbildning och barnomsorg i områden där hasselnötter skördas.

Vi utvecklar och delar kunskap om jordbruk

I Chile, Argentina, Georgien, Australien och Serbien har vi startat ”odlingsgårdar” för hasselnötter. Dessa odlingsgårdar hjälper oss att förstå hasselnötsodling i nya geografiska områden och hjälper oss att utveckla och dela med oss av hållbara odlingsmetoder och god social praxis till hasselnötsodlare, vilket stöder hållbar utveckling. Våra odlingsgårdar i Chile, Serbien och Australien har certifierats enligt standarden Sustainably Grown och vi arbetar för att fler av våra odlingsgårdar ska certifieras i framtiden.Vi samarbetar också med ledande universitet och internationella experter för att förbättra hasselnötternas kvalitet och produktivitet och för att öka hållbarheten, bland annat med teknik för att optimera vattenanvändningen. Framöver kommer vi att fokusera på att visa fördelarna med hållbara metoder inom hasselnötsodling.

Transparens och spårbarhet för våra hasselnötter 

Vi strävar efter att uppnå fullständig spårbarhet i vår leveranskedja för hasselnötter. För detta har vi startat ett samarbete med Sourcemap, en ledande leverantör av lösningar för kartläggning av leveranskedjan och digital transparens. Tillsammans har vi utvecklat en global spårbarhetsplattform för att spåra hasselnötter från odling till fabrik.

Inhouse expertise

Expertis inom företaget

Ferrero Hazelnut Company är Ferreros speciella avdelning med över 3000 medarbetare som arbetar med alla våra åtgärder som främjar kvalitet, hållbarhet och innovation gällande hasselnötter. Här kan du läsa mer om Ferrero Hazelnut Company

Leonardo Bonanni

"Vi är glada över att kunna bidra till spårbarheten i Ferreros värdekedja för hasselnötter för att öka synligheten, säkerställa att sociala standarder följs och att hasselnötterna uppfyller stränga kvalitetsspecifikationer.”

Leonardo Bonanni, VD och grundare av Sourcemap.

FERREROS VÄRDEGRUNDSPROGRAM FÖR HASSELNÖTSODLING

Ferrero Farming Values

Ferrero Farming Values (FFV)

Vårt värdegrundsprogram för hasselnötsodling, Ferrero Farming Values (FFV), är inriktat på att utveckla hållbara leveranskedjor för våra främsta råvaror, bland annat hasselnötter. Vårt FFV-program för hasselnötter består av fyra verksamhetsområden, anpassade efter olika länder, som sammanför den globala expertisen hos Ferrero Hazelnut Company.

Agri Competence Centre

Kompetenscentrum för jordbruk och odling

Våra experter och samarbetspartner utvecklar och delar vetenskaplig kunskap om hasselnötsodling för att förbättra kvalitet och produktivitet och öka hållbarheten.

Agrifarms

Odlingsgårdar

På våra odlingsgårdar visar vi upp hållbara metoder för jordbruk och god social praxis, vilket stöder en hållbar utveckling i branschen.  

Agribusiness Development

Utveckling av odlingsverksamhet

Tillsammans med samarbetspartner som jordbruksorganisationer och institutionella organ stöder vi utvecklingen av hasselnötsodling över hela världen. Vi fokuserar på att förbättra kvalitet och avkastning och att öka hållbarheten.  

Traceability and sustainability

Spårbarhet och hållbarhet

Vi strävar efter att uppnå fullständig spårbarhet för våra hasselnötter till gårdsnivå. Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsvillkor och social praxis.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.