Skip to main content

Vanliga frågor

All
Vårt företag
Våra varumärken
Människor och miljö
Kvalitet

Ferrero-koncernens historia sträcker sig över tre generationer. Från 1946 arbetade bröderna Pietro och Giovanni Ferrero tillsammans på familjens lilla konditori i italienska Alba för att skapa produkter som skulle komma att definiera namnet Ferrero.

Idag är Ferrero-koncernen ett av världens största företag inom förpackad konfektyr med över 35 populära varumärken som Kinder, Nutella, Ferrero Rocher och Tic Tac.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Ferrero är och förblir ett familjeföretag som leds av vår styrelseordförande Giovanni Ferrero, tillsammans med vår VD Lapo Civiletti.  

Ferrero och dess närstående företag sysselsätter över 46 000 anställda av mer än 120 olika nationaliteter.
Vår verksamhet finns i 55 länder på fem kontinenter och våra produkter säljs i mer än 170 länder.  
Vi driver 32 produktionsanläggningar runt om i världen. 

Du kan hitta information om kundtjänst för din region på denna sida.

Du kan köpa läckerbitarna från Ferrero i nästan hela världen, på stormarknader, i närbutiker, på nätet och många andra ställen.

För den senaste informationen är du välkommen att kontakta din lokala kundtjänst som du hittar på den här sidan.

Ferrero-koncernen omfattar några av världens mest populära och klassiska sötsaker, bland annat Nutella, Ferrero Rocher, Kinder och Tic Tac.

Du kan se en fullständig lista över våra varumärken här.

Våra produkter säljs i mer än 170 länder över hela världen.  

Vår marknadsföring och annonsering riktar sig endast till vuxna. Vi annonserar aldrig till barn under 13 år, eller högre åldersgränser om det krävs enligt lokala standarder eller bestämmelser.

Som medlemmar i International Food and Beverage Alliance följer vi Världshälsoorganisationens rekommendationer om marknadsföring till barn. Du kan få mer information genom att klicka här.

Våra produkter är små godsaker och kan precis som all mat avnjutas med måtta som en del av en varierad och balanserad kost.

Vifokuserar på att tillverka separat förpackade godbitar så att våra portionsstorlekar är tydliga och alla kan njuta av dem på ett ansvarsfullt sätt.

Initiativ som Kinder Joy of Moving hjälper också barn och deras familjer att upprätthålla en aktiv livsstil och att se fysisk aktivitet som en naturlig del av ett hälsosamt liv.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Vårt familjeföretag har byggts upp av flera generationer med en gemensam strävan efter ständig förbättring – och detsamma gäller vår syn på hållbarhet. Vi följer FN:s mål för hållbar utveckling och rapporterar varje år om våra åtgärder och framsteg inom hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete kan delas in i fyra strategiska grundpelare: skydda miljön, hållbara inköp av råvaror, främja ansvarsfull konsumtion öka människors inflytande.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Vi har åtagit ossatt inte bidra till avskogning. När det gäller inköp av palmolja använder vi till exempel satellitövervakning, Starling, i hela vår leveranskedja, i samarbete med den ideella organisationen Earthworm Foundation. Starling övervakar markanvändningen och skogstäcket nästan i realtid för att se till att det inte sker någon avskogning. Det gör att vi snabbt kan identifiera utmaningar och driva positiv förändring tillsammans med sakkunniga på plats.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Vi är erkänt ledande i branschen när det gäller att stödja produktionen av hållbar palmolja, och vi strävar efter att vår olja endast ska komma från källor som är fria från avskogning och exploatering.

Vi är stolta över att vara tillverkare nummer 1 på WWF:s Palm Oil Buyers Scorecard 2021.

Läs mer i denna artikel.

Kakao är en viktig ingrediens i våra produkter, och vi garanterar att den anskaffas genom tillförlitliga certifieringar och andra oberoende standarder för hållbarhet och ansvarsfulla inköp.

Vår deklaration för kakao beskriver vårt åtagande om excellens i hela värdekedjan och vår strävan att skapa en kakaobransch som är bra för både människor och natur.

Vi är aktivt engagerade i att göra hasselnötsproduktionen mer socialt och miljömässigt hållbar. Vi köper endast hasselnötter från leverantörer som har undertecknat och följer vår strikta leverantörskod, vilken beskriver våra standarder när det gäller mänskliga rättigheter och social praxis, miljöskydd och hållbarhet samt insyn i leverantörsledet.

Vår särskilda division, Ferrero Hazelnut Company samlar alla våra hasselnötsåtgärder under ett tak för att främja kvalitet och innovation.

Se vår deklaration om hasselnötter för mer information.

Vår respekt för mänskliga rättigheter är vägledande för vår strategi, vår policy och vårt agerande i hela verksamheten och leveranskedjan.

Våra metoder för att främja mänskliga rättigheter metoder går i linje med FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, den internationella konventionen om mänskliga rättigheter och den Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Vi arbetar för att eliminera alla former av modernt slaveri, människohandel, tvångsarbete, fängelsearbete samt barnarbete oavsett vardetta förekommer.

Du hittar mer information i vår.

År 2020 definierade vi en rad koldioxidmål för 2030. Vi åtar oss att:

Minska direkta Scope 1- och Scope 2-utsläpp med 50 % med 2018 som referensår

Minska utsläppsmängden i Scope 1, 2 och 3 med 43 % utifrån samma referens genom att samarbeta med våra leverantörer för att hitta lösningar.

Vi har redan ökat andelen förnybar el till över 80 % globalt och 100 % i Europa, och vi arbetar med alla våra produktionsanläggningar för att ta fram anpassade planer för minskade utsläpp.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Vi har åtagit oss att ta fram mer hållbara lösningar för alla våra förpackningar. Faktum är att över 83 % av våra förpackningar redan är återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara, och vi arbetar för att nå 100 %.

Vi jobbar för att:

Utforma 100 % av våra förpackningar så att de kan återanvändas, återvinnas eller komposteras

Minska användningen av nytillverkad plast med 10 % med år 2020 som referensår

Öka andelen återvunnet material i våra plastförpackningar till 12%.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Vi arbetar ständigt för att skapa en mångsidig och inkluderande kultur, där alla medarbetare känner sig välkomna, uppskattade och har lika möjligheter. Vi tror att det är nyckeln till fortsatta framgångar.

Vi har undertecknat Gender and Diversity Alliance (GDKA), och därmed åtagit oss att följa tre nyckelindikatorer:

- Procentuell representation på alla nivåer i vår organisation

- Procentuell representation per personalkategori

- Jämställda löner

Du kan få mer information genom att klicka här.

Livsmedelssäkerhet är inget vi kompromissar med. Sedan starten har vi utvecklat och implementerat innovativa metoder för att övervaka kvaliteten och säkerheten hos varje ingrediens, i varje steg på vägen. Vi strävar efter ständiga förbättringar och ser regelbundet över och förbättrar våra processer för livsmedelssäkerhet i syfte att garantera att de är aktuella och effektiva.

Du kan få mer information genom att klicka här.

Det är väldigt tråkigt om du inte är nöjd. Vi arbetar hårt för att endast leverera produkter av bästa möjliga kvalitet till våra kunder. För mer information är du välkommen att kontakta din lokala kundtjänst som du hittar på den här sidan.

Vi beklagar detta och ber dig kontakta din lokala kundtjänst som du hittar på den här sidan.

För den senaste informationen är du välkommen att kontakta din lokala kundtjänst som du hittar på den här sidan.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.