Skip to main content
visual_other_ingredients_mobile
visual_other_ingredients

Andra viktiga ingredienser

Vi köper in de finaste råvarorna samtidigt som vi värnar om människor och vår planet.

Våra produkter tillverkas med största omsorg från början till slut. Vi strävar efter högsta kvalitet längs hela leveranskedjan och fokuserar på de sociala, miljömässiga och djurskyddsrelaterade aspekterna av ingredienserna vi använder i våra produkter.

Mejeriprodukter

I Ferreros deklaration för mejeriprodukter definierar vi hur vi arbetar med våra leverantörer för att stödja en mejeriindustri som värnar om människor, djur och miljö.

Våra åtaganden omfattar följande:

  • Genom Ferrero Farming Values-programmet för mejeriprodukter utvecklar och vårdar vi långsiktiga relationer med noggrant utvalda mejerileverantörer som följer våra strikta standarder för kvalitet och livsmedelssäkerhet.
  • Vi går längre än vad lagstiftningen kräver när det gäller ansvarsfulla inköp av mejeriprodukter och beskriver våra ambitioner att stödja mejeriindustrin i Ferreros deklaration för mejeriprodukter.
  • Vi arbetar med FAI-gårdar (Food Animal Initiative) och mejerileverantörer.

Ägg

Vi strävar efter att köpa in ägg från burfria anläggningar för vår globala leveranskedja.

  • Vårt åtagande 2025: 100 % ägg från frigående höns inomhus: Vi nådde vårt mål att använda 100 % ägg från frigående höns inom EU under 2014. Våra europeiska äggleveranskedjor står för 93 % av alla ägg som vi använder globalt. Vårt åtagande globalt är att senast 2025 endast köpa in ägg och äggingredienser från frigående höns.
  • Vår leveranskedja för ägg är fullständigt integrerad, vilket innebär att leverantörerna har kontroll över hönornas hela livscykel, inklusive fodersammansättningen.

 

Socker

Ferrero köper in ca 22 % raffinerat rörsocker och 78 % betsocker. De flesta av våra sockerbetor kommer från europeiska producenter, och våra sockerrör kommer främst från Brasilien, Indien, Mexiko och Australien.

Ferrero använder 100 % Bonsucro-certifierat rörsocker, och vi har byggt upp stabila och tillförlitliga relationer med jordbrukskooperativ och producenter.

Sedan 2010 har Ferrero varit medlemmar i Bonsucro, en global ideell organisation som främjar hållbar produktion, förädling och handel med sockerrör i hela världen. Organisationens produktionsstandard minskar miljömässiga och sociala konsekvenser och värnar om biologisk mångfald, ekosystem, mänskliga rättigheter och arbetsnormer.

Nicola Somenzi

”Detta är jag mest stolt över – vi har 400 inköpare som alla arbetar i samma riktning, med samma efterlevnadsregler, för att höja standarden i våra leveranskedjor.”

Nicola Somenzi, Head of Responsible Sourcing på Ferrero

FRAMSTEG FÖR ANDRA RÅVAROR

Our coconut

Kokosnöt

Ferrero arbetar för en mer ansvarsfull värdekedja för kokosnötter på branschnivå. Vi har börjat följa regelverket Coconut Charter och har anslutit oss till Sustainable Coconut Partnership, ett branschinitiativ som introducerades i april 2023. Tillsammans arbetar vi för att hitta lösningar för en ansvarsfull och motståndskraftig kokosnötsbransch som har en positiv inverkan på odlarnas försörjning, klimatet och miljön.

Shea Butter

Sheasmör

Sheasmör framställs av sheanötter och används för att förfina smaken och konsistensen hos våra produkter. Sheaträdet växer vilt och finns bara i Sahelområdet i Västafrika. Trädet är mycket viktigt för länderna i regionen, eftersom dess frukt ger näring och inkomster till befolkningen på landsbygden, och barken, bladen, saven och rötterna används för traditionella medicinska ändamål. Träden bidrar också till att förhindra ökenutbredning.

Som medlemmar i Global Shea Alliance hjälper vi till att bygga upp en konkurrenskraftig och hållbar sheaindustri globalt samt att förbättra försörjningsmöjligheterna för de afrikanska kvinnor på landsbygden som traditionellt samlar in sheafrukterna, och deras familjer.

Shea Kernels

Sheakärnor: Kolo Nafoso-projektet

Vi stöder Kolo Nafaso, ett program för direktinköp som ökar kvinnors inflytande och främjar ansvarsfulla inköp av sheakärnor. Programmet för direkthandel ger stöd, räntefria mikrolån och utbildning till nästan 300 000 kvinnor i Burkina Faso, Ghana och Elfenbenskusten.

Läs mer om våra råvaruinköp i vår hållbarhetsrapport

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.