Skip to main content
Climate Action
Climate Action

Klimatåtgärder

Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck varje år genom att mäta och göra tillverkningen av våra produkter mer energieffektiv i vår globala verksamhet och arbeta med våra leverantörer för att minska utsläppen och utveckla lösningar med lägre koldioxidpåverkan i våra leveranskedjor.

SÅ HANTERAR FERRERO KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Tydliga mål

Som globalt företag inom livsmedels- och dryckesbranschen spelar vi en viktig roll när det gäller att uppfylla Parisavtalets mål om att begränsa den globala medeltemperaturen.

Den rådande klimatkrisen kräver att företagen visar sitt engagemang för att minska koldioxidutsläppen och bidra till att hantera klimatförändringarna. Vi har vidtagit olika klimatåtgärder i decennier, och nu ökar vi takten. År 2020 lanserade vi nya, vetenskapligt baserade åtaganden för 2030:

  • Minska utsläppen med 50 % från våra anläggningar, lager och kontor, samt från den energi vi köper in (scope 1 och 2)*.
  • Minska alla utsläpp från verksamheten och vår leveranskedja (scope 1, 2 och 3) med 43 % per ton producerad produkt*.

I december 2020 validerades båda målen av det oberoende Science Based Target-initiativet (SBTi, vetenskapligt förankrade klimatmål). SBTi har bekräftat att Ferreros mål för minskade utsläpp går i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet.

*från 2018 som referensår.

Vår metod för att minska koldioxidutsläppen

För att uppnå vårt första mål, att minska utsläppen från vår verksamhet, investerar vi i energieffektiv teknik, ökar produktionen av förnybar energi på plats och strävar efter att använda alternativa hållbara bränslen för att generera energi.

Som en del av vårt andra mål arbetar vi med våra leverantörer för att minska utsläppen och utveckla lösningar med lägre koldioxidpåverkan. Vi sätter upp lokala mål för minskad transport och lagerhållning för att optimera logistiken i vår leveranskedja. Dessutom följer vi standarderna i Global Logistic Emissions Council, en frivillig sammanslutning av över 150 organisationer som arbetar för att minska utsläppen och förbättra effektiviteten i de globala leveranskedjorna. 

Vi har mätt vårt totala koldioxidavtryck varje år under det senaste decenniet för att identifiera effekterna av vår verksamhet, från råvaror till användningen av våra produkter. En tydlig bild av vår påverkan i hela värdekedjan hjälper oss att identifiera hur vi kan minska våra utsläpp och planera specifika strategiska projekt.

Energy
ENERGI

Vårt mål: 100 % förnybar el i våra anläggningar

Energieffektivitet är vårt viktigaste verktyg för att minska utsläppen samtidigt som vi minskar kostnaderna och förbättrar prestandan i vår verksamhet. Vi gör stora framsteg på vägen mot vårt mål och köper endast in 100 % förnybar el till våra produktionsanläggningar.

I slutet av räkenskapsåret 2021/22 använde 18 anläggningar 100 % förnybar el från nätet. Detta motsvarar ca 92 % av den el vi köper in till alla våra produktionsanläggningar globalt.

Water Management
HANTERING AV VATTEN

En viktig resurs för vår planet

Klimatförändringarna ökar trycket på vattenresurserna, särskilt i områden med vattenbrist, och vi har därför åtagit oss att använda vatten på ett hållbart sätt.

Våra produkter är inte vattenintensiva, men vår verksamhet kräver vatten för kylning och tvätt. Därför har alla våra fabriker satt upp mål för vattenförbrukningen och tagit fram projekt för vattenbesparing, återvinning och återanvändning. Vi garanterar till exempel kvaliteten på avloppsvatten från vår verksamhet genom reningsverk – antingen kommunala eller våra egna som använder bästa tillgängliga teknik och återanvänder vatten där det är möjligt.

Mario Abreu

”Det är vårt ansvar som industri att ingå i lösningen genom att begränsa vårt koldioxidavtryck och samarbeta med alla partners i vår leveranskedja för att vidta konkreta åtgärder för att hantera klimatförändringarna.”

Mario Abreu, Head of Sustainability på Ferrero.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.