Skip to main content

Mångfald, jämställdhet och inkludering på Ferrero

Ferrero har åtagit sig att skapa en mångsidig och inkluderande kultur där alla anställda känner sig välkomna och uppskattade och har samma möjligheter. Vi tror att alla våra medarbetare har sina egna unika talanger. Genom att uppmuntra våra medarbetares nyfikenhet och naturliga förmågor ger vi dem förutsättningar att lyckas både privat och yrkesmässigt, så att de kan forma sin egen resa på Ferrero. Våra olika talanger är det som gör vår arbetsmiljö mångkulturell, innovativ och mycket givande.

Vår strategi

På Ferrero bygger vår strategi för mångfald, jämställdhet och inkludering (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I) på fem dimensioner som fungerar som en kompass för att definiera globala prioriteringar och ambitioner för 2030: Kön, nationaliteter, generationer, arbetskulturer och personer med funktionsnedsättning.

Dessa grundpelare är kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling.

Vårt team

På Ferrero har vi ett DE&I-team som får saker att hända. Det består av:

  • En global chef för mångfald, jämställdhet och inkludering.
  • Regionala DE&I-ambassadörer som främjar, samordnar och leder lokala DE&I-insatser.
  • DE&I-råden stöds av över 150 av våra seniora chefer.

Våra dimensioner

Vi har fem dimensioner som fungerar som en kompass för att definiera globala prioriteringar och ambitioner.

our_dimension2x
our_dimension
EMPOWER PEOPLE
MÅNGFALD

Mångfald i vår globala arbetsstyrka

  • 141 nationaliteter
  • 63 nationaliteter på Casa Ferreros huvudkontor i Luxemburg
  • Total andel kvinnor i personalen: 43 %
  • Kvinnor med chefsbefattningar: 33 %

(Arbetande anställda, januari 2023)

EXECULTIVE CHAIRMAN

“ We believe it is essential to create an inclusive company culture that builds on the full range of our talents to respond to our business priorities. Therefore, we work hard across the world to offer a culture of trust, respect, diversity and opportunity for all.

Giovanni Ferrero, Executive Chairman.

CEO

”Vi anser att det är viktigt att skapa en inkluderande företagskultur som tar tillvara på alla våra talanger för att kunna leva upp till våra affärsprioriteringar. Därför arbetar vi hårt i hela världen för att erbjuda en kultur av förtroende, respekt, mångfald och möjligheter för alla.”

Giovanni Ferrero, styrelseordförande.

TRÄFFA VÅRA SAMARBETSPARTNER SOM HJÄLPER OSS ATT FÖRÄNDRA

Catalyst logo

Catalyst

Catalyst är en global ideell organisation som hjälper organisationer att skapa arbetsplatser som arbetar för kvinnor. Genom evidensbaserad forskning, erfarenhetsbaserat lärande och ett omfattande bibliotek med resurser i världsklass hjälper Catalyst organisationer att öka medvetenheten, bygga upp ett inkluderande ledarskap och driva organisatorisk förändring.

Ferrero är en av de grundande organisationerna i Catalyst-sammanslutningen Measuring for Change och har åtagit sig att använda de avtalade nyckeltalen för att mäta våra framsteg inom DE&I.

Country Navigator Logo

Country Navigator

Country Navigator (CN) är världens ledande multikulturella digitala plattform som bidrar till att förbättra kulturell förståelse. Genom utbildning i andra kulturers normer, värderingar ochi olika länders resurser får Ferreros anställda lära sig hur man anpassar sig till olika kulturer och arbetar framgångsrikt i en internationell miljö.

Business Disability Forum logo

Business Disability Forum

Business Disability Forum (BDF) är en ideell medlemsorganisation som samarbetar med företag för att skapa en smart värld för funktionshindrade.

Partnerskapet hjälper Ferrero genom att dela med sig av ”best practices” från BDF-nätverket av organisationer och ge expertråd om att rekrytera och behålla anställda med funktionsnedsättning samt skapa en organisation utan hinder.

Box Finale Diversity
Vår strategi

Strategi för DE&I

Vår strategi för DE&I är att identifiera möjligheter att införa åtgärder i vårt dagliga arbete, med initiativ som har en stor räckvidd och är effektfulla i sina resultat, och som engagerar Ferreros medarbetare i alla funktioner, i alla länder och på alla nivåer.

Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Vi fortsätter att se över våra policyer och rutiner för att minska risken för partiskhet och för att de ska reflektera vår inställning till DE&I.

Vi fokuserar på att främja en inkluderande kultur genom initiativ som ökar medvetenheten, främjar mångfald och undanröjer hinder. Vi vill mäta våra framsteg där det är möjligt, både när det gäller representation genom medarbetardata och inkludering genom våra medarbetarenkäter.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.