Skip to main content
Cocoa
Cocoa

Kakao

VÅR INKÖPSSTRATEGI FÖR KAKAO

Våra produkter skulle inte vara desamma utan den fylliga smaken av kakao. Förutom att uppfylla våra specifika kvalitetskrav köper vi in vår kakao genom en leveranskedja som förverkligar vår ambition om en kakaoindustri som är bra för människor och miljö. På Ferrero kommer 100 % av kakaon i våra produkter från källor som omfattas av oberoende hållbarhetsstandarder som Rainforest Alliance, Cocoa Horizons eller Fairtrade. Dessutom är våra kakaobönor fysiskt spårbara till odlingarna, vilket hjälper oss att stödja lokala odlare och samhällen i linje med åtagandena i Ferreros deklaration för kakao.

Stöder kakaobönder

Vår fina kakao kommer från kakaobönder över hela världen, men främst från Elfenbenskusten och Ghana som står för 65 % av den globala kakaoproduktionen, och följs av Nigeria, Kamerun, Ecuador och Colombia. Många odlare står inför komplexa ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Av de två miljoner småskaliga kakaobönderna, varav de flesta finns i Västafrika, lever många i fattigdom. Det är en av de grundläggande orsakerna till andra systemrelaterade problem, som exempelvis barnarbete, tvångsarbete och avskogning.

På Ferrero hjälper vi bönderna till en bättre försörjning.

Vi stöder dem vid införandet av hållbara jordbruksmetoder för att förbättra metoderna för kakaoodling. Vi hjälper dem också att sprida sina inkomster för att förbättra försörjningsmöjligheterna för bönder, samhällen och utsatta grupper.

Our main cocoa sourcing areas
Colombia
Ecuador
Cameroon
Nigeria
Côte d'Ivoire
Ghana
cocoa
Key Results

Viktiga resultat

  1. 100 % av vår kakao kommer från källor som uppfyller oberoende hållbarhetsstandarder såsom Rainforest Alliance, Cocoa Horizons, Fairtrade etc.
  2. Vi har byggt och renoverat 103 skolor och 49 skolmatsalar
  3. 99 % av Ferreros kakaobönder omfattas av Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS) eller motsvarande system, som identifierar och åtgärdar fall av barnarbete.
  4. Vi använder teknik för att kartlägga odlingar och inköpsområden så att vi vet var de ligger, hur stora de är och hur produktiva de är.
  5. Vi delade ut över fem miljoner kakaoträd till bönder.
  6. Omkring 1/3 av våra kakaobönder har fått personlig rådgivning om odling och verksamhetsplanering
  7. Vi har hjälpt över 25 000 människor att bygga upp andra inkomstkällor genom tvåltillverkning, biodling eller kycklinguppfödning.

Sedan 2008 har Ferrero varit medlem i International Cocoa Initiative (ICI), som syftar till att ge en bättre framtid åt barn och avskaffa barnarbete i Elfenbenskusten och Ghana. Vi samarbetar också med Child Learning and Education Facility (CLEF), som förenar den ivorianska regeringen, företag och stiftelser för att ge över sex miljoner barn i kakaoodlande samhällen i Elfenbenskusten tillgång till en god utbildning. Vi är också sedan länge medlemmar i World Cocoa Foundation (WCF).

Protecting children's rights
FERRERO HAR ÅTAGIT SIG ATT JOBBA FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Skydd av barns rättigheter

Ferrero jobbar för mänskliga rättigheter i hela vår globala leveranskedja, och vi hjälper till att bekämpa barnarbete. Vi stöder barnen i familjer som bor i kakaoodlande samhällen genom att ge dem tillgång till utbildning, bra kost och rent dricksvatten. Vår integrerade strategi kombinerar aktiviteter på hushållsnivå, distriktsnivå, regional nivå och nationell nivå, i samarbete med viktiga samarbetspartner. För att hjälpa oss att uppnå våra mål har vi ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Rädda Barnen, som vi förnyade 2021. Partnerskapet gynnar 90 000 barn och vuxna i 65 kakaosamhällen i Elfenbenskusten under fem år.Eftersom kvinnor har en viktig roll i att åstadkomma ekonomiska, miljömässiga och sociala förändringar och för att skydda barnen, är vår verksamhet främst inriktad på att öka kvinnornas inflytande. Vi informerar också odlarna om barns rättigheter och inför system som är utformade för att identifiera och åtgärda fall av barnarbete, även kallat CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System).

Daniela Fatarella

”Barnarbete är ett stort problem i Västafrika och har sitt ursprung i fattigdom och brist på grundläggande utbildning och medvetenhet. Endast genom att försöka hantera dessa problem tillsammans med de viktigaste berörda parterna kan vi se till att skydd av barn, tillgång till utbildning och ungdomars inflytande blir centrala tillgångar för samhällenas utveckling. Vi är glada över att arbeta tillsammans med Ferrero och att stödja företagets åtagande att bidra till en rättvis och hållbar leveranskedja för kakao, i samarbete med relevanta aktörer. Tack vare alla dessa insatser kommer tusentals barn att få ett betydligt bättre liv.”

Daniela Fatarella, VD för Rädda Barnen i Italien

Cocoa

Stoppa avskogningen i kakaobranschen

Ferrero åtar sig att säkerställa att kakao som köps in inte kommer från skyddade områden och inte bidrar till avskogning.

Som en av grundarna av Cocoa & Forests Initiative (CFI) har vi åtagit oss att samarbeta med andra ledande globala kakao- och chokladföretag och regeringarna i Elfenbenskusten och Ghana för att stoppa avskogning och skogsförstörelse i den globala leveranskedjan för kakao. Du kan läsa om våra framsteg i vår årliga rapport, Cocoa & Forests Initiative.

På Ferrero har vi i flera år arbetat för att nå en mycket hög nivå av spårbarhet och synlighet i vår leveranskedja. Vi använder teknik för att kartlägga odlingar och inköpsområden så att vi vet var de ligger, hur stora de är och hur produktiva de är, samt att de inte ligger i skyddade områden.

Vi genomför också en rad åtgärder som i hög grad bidrar till miljöskydd och biologisk mångfald och begränsar effekterna av klimatförändringarna. Till exempel utbildar vi kakaobönder i hållbara odlingsmetoder och hjälper till med distribution och plantering av flerfunktionella träd, och utveckling av system för skogsbruk.

För att öka transparensen offentliggör vi varje år en lista över leverantörer och särskilda sammanslutningar av odlare som vi köper in från.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.