Skip to main content
Our Sourcing
Our sourcing approach

Vår strategi för inköp

INGREDIENSERNA BAKOM VÅRA PRODUKTER

På Ferrero är vi noga med vilka ingredienser som får användas i varje varumärke som du har kommit att lära känna och älska. Vi köper inte bara in ingredienser – vi väljer ut och hanterar dem omsorgsfullt och strävar efter att skapa värde för alla i våra leveranskedjor.

För att köpa in råvaror som kakao, palmolja, hasselnötter, socker, mjölk och ägg som behövs i tillverkningen förlitar vi oss på långsiktiga relationer med leverantörer för att säkerställa att de förstår och tillämpar våra värderingar. Med hjälp av spårbarhet kan vi övervaka hur våra råvaror produceras.

”Sacco conosciuto” – ”att veta vad som finns i säcken” – har varit en del av företagets DNA sedan det grundades.

Ända sedan starten har Ferrero utvecklat innovativa förfaranden, exempelvis den så kallade ”sacco conosciuto”, för att kontrollera ingredienserna i varje steg av produktframställningen. Att bokstavligt översatt ”veta vad som finns i säcken” är liktydigt med vårt fokus på färska, högkvalitativa ingredienser som odlas och köps in från noggrant utvalda leverantörer och odlare. Detta fokus ligger till grund för vårt åtagande om att kontrollera ingredienserna i varje steg på vägen. Dessutom gör teknik och nära samarbete med leverantörer att vi kan fortsätta med detta åtagande ända upp i dagens globala leveranskedja.

Vårt ledande ramverk för spårbarhet gör att vi kan spåra alla råvaror tillbaka till deras ursprung. Vi kan påverka leveranskedjorna positivt först när vi vet var våra ingredienser kommer ifrån. Palmolja och kakao kan till exempel oftast spåras tillbaka till plantagen eller odlaren, medan mjölk och ägg har en hög spårbarhetsnivå som vi kommer att fortsätta att förbättra.

Vi använder innovativ teknik för att nå våra mål. Vi samarbetar till exempel med Sourcemap, en ledande leverantör av lösningar för kartläggning av leveranskedjan och digital transparens, samt ett verktyg för att förbättra spårbarheten för råvaror som kakao, palmolja och hasselnötter. Mer information, data och övervakning hjälper oss också att stödja hållbara försörjningsmöjligheter och förebygga risker som avskogning eller barnarbete.

Åtaganden för varje viktig ingrediens

Vi har publicerat råvarupolicyer för alla våra viktigaste ingredienser, t.ex. kakao, palmolja, hasselnötter och mejeriprodukter. Dessa policyer anger de minimikrav som våra leverantörer måste uppfylla, tillsammans med vår leverantörskod och due diligence-process, och anger vilka certifieringar och standarder som vi kräver för kategorin i fråga.

De omfattar också den spårbarhetsnivå som vi eftersträvar och specificerar tillämpbar metodik och teknik. I policyerna beskrivs slutligen vilka åtaganden vi har för att förbättra villkoren ytterligare, med en treårsplan där vi rapporterar våra framsteg offentligt.

Var och en av våra kategorier har en skyddsnivå som baseras på dess risknivå:

  1. Riskhantering och due diligence av leverantörer. Alla våra leverantörer genomgår en riskbedömning och därmed en miniminivå av due diligence.
  2. Synlighet i leveranskedjan. Riskhanteringen av leverantörer hjälper oss att mäta, förbättra och bedöma leverantörernas rutiner. Denna omfattar analys av risker och möjligheter, säkerställande av efterlevnad, åtgärder för förbättringar och kapacitetsuppbyggnad.
  3. Standarder och certifieringar. Vi följer strikta hållbarhetsstandarder för produkter som råvaror och förpackningsmaterial, till exempel RSPO för palmolja, oberoende standarder som Rainforest Alliance och Fairtrade för kakao, FSC och PEFC för nyproducerat papper eller Bonsucro för rörsocker.
  4. Riskreducering. För kategorier med högre risk satsar vi på riskreduceringsplaner för att förbättra standarderna.
Four-Step Approach:

Strategi med fyra steg:

Vi använder en strategi med fyra steg – ju högre risk, desto större måste vår förståelse och vårt skydd av leveranskedjan vara.

Strong Values

Starka värderingar

Ferrero är ett familjeföretag med starka värderingar. Det är vår skyldighet att arbeta för en rättvis, hållbar och transparent leveranskedja och att stödja de samhällen vi köper in från. Vi köper inte bara råvaror – vi bygger upp leveranskedjor och strävar efter att upprätthålla dem. Vi vårdar långsiktiga relationer med leverantörer för att säkerställa att de förstår och tillämpar våra värderingar.  

Stöder EU-förordningen om avskogning

Ferrero stöder rättsliga ramverk för att motverka avskogning kopplad till viktiga ingredienser, detta som en del av ett åtgärdspaket för att uppnå en positiv systemeffekt i leveranskedjorna. Ferrero stöder särskilt EU-förordningen gällande produkter som inte bidrar till avskogning, eftersom den utgör ett harmoniserat ramverk som ger aktörerna i värdekedjan rättslig säkerhet och vägledning om spårbarhet och ansvarighetskrav, samtidigt som den garanterar lika villkor baserat på adekvata due diligence-krav.

Nicola Somenzi

”Vår strategi bygger på robust due diligence, leverantörshantering, spårbarhet och transparens, certifiering och standarder, partnerskap och samarbete. Att bygga långsiktiga relationer och att ha transparens i leveranskedjan är djupt rotat i vår företagskultur.”

Nicola Somenzi, Head of Responsible Sourcing på Ferrero.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.