Skip to main content
Our Core Values
Our Core Values

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden ligger till grund för allt vi gör.

Loyalty & Trust

Lojalitet och förtroende

Vår ständiga lyhördhet inför kundernas behov är grunden till vår företagspolicy, som inspireras av största möjliga öppenhet och enastående kvalitet.

Vår lojalitet gentemot kunderna och det förtroende de visar oss genom att köpa våra produkter är själva essensen i våra långvariga kundrelationer.

Vår företagspraxis bygger på ömsesidigt förtroende mellan kollegor och fullständig hängivenhet och öppenhet gentemot koncernen och alla aktörer i samhället som vi interagerar med dagligen.

Respect & Responsibility

Respekt och ansvar

Baserat på vår respekt för principen om likabehandling främjar vi medarbetarnas professionella och personliga utveckling. Detta stärker också banden mellan oss och lokalsamhället i de regioner vi är verksamma i.

Vi jobbar aktivt för att undvika diskriminering i våra anställningsförhållanden i alla företag inom koncernen, med början vid rekryteringen. Det primära målet med vår anställningsstrategi är att upprätta långvariga relationer som bygger på principerna om professionell utveckling och erkännande av meriter.

Vi garanterar våra medarbetare friheten att ansluta sig till fackföreningar, och vi erkänner fackföreningarnas roll i avtalsfrågor.

Att värna om människors hälsa och visa respekt för miljön är kärnan i allt vi gör. Vi driver våra anläggningar med hållbara resurser, såsom vatten, energi, råvaror och andra material, inklusive förnybara källor. Dessutom strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan i alla led, främst genom att minska utsläppen, eliminera avfallet och avfallshantera produkterna korrekt.

Vi stöder skyddet av mänsklig värdighet, liksom absolut och ovillkorlig respekt för mänskliga rättigheter, oavsett var företagen i Ferrero-koncernen är verksamma.

Vi är fast beslutna att eliminera och förebygga alla former av tvångsarbete och barnarbete i våra leveranskedjor.

Integrity & Moderation

Integritet och kommunikation

Vår kommunikation med kunderna, inklusive reklam, respekterar värden som mänsklig värdighet, familj och barn, i enlighet med våra moraliska och etiska principer. De bygger på att ge råd om korrekt användning av våra produkter och är inspirerade av att främja en hälsosam livsstil.

Vårt påverkansarbete gentemot internationella, nationella och lokala institutioner bygger på gedigen vetenskaplig kunskap och inspireras ständigt av intellektuell och beteendemässig integritet och transparens.

Passion for Quality, Research & Innovation

Vi brinner för kvalitet, forskning och innovation

Vi strävar efter att skapa unika produkter, utveckla innovativa forsknings- och tillverkningsprocesser och använda vår teknik. För oss ligger passionen för forskning, viljan att bryta ner existerande paradigm och lusten att bryta ny mark långt ifrån de traditionellt inrutade disciplinerna. Det är det som gör den här resan till en njutbar upplevelse.

Vi tillämpar beprövade kvalitets- och spårbarhetsförfaranden för att bevara våra råvarors organoleptiska och näringsmässiga egenskaper.

En viktig del i våra framgångar består av att vi noggrant väljer ut råvaror av högsta kvalitet, som anskaffas utifrån en strikt etisk kod för råvarornas ursprung, skörd och tillverkning.

I en global kontext där frågor som kost och fysisk aktivitet uppmärksammas alltmer fokuserar vi vår forskningsstrategi och våra produktionsinvesteringar på att skapa högkvalitativa produkter som är noggrant utvecklade med avseende på näringsvärde och portionering, så att de kan ingå i en balanserad kost, i synnerhet med tanke på behoven hos barn och familjer.

Core

Entreprenörskap

Detta entreprenörskap kan kopplas till ordet ”initiativ”; en värdering som inrymmer konceptet för företag och entreprenörskap, den där impulsen att agera på eget initiativ för att maximera resultaten.

Skillnaden mellan en lysande strategi och framgång ligger i förmågan att skapa en tydlig vision, i att vara proaktiv med sina investeringar, att utföra sina åtaganden i tid och att göra det man gör med excellens.

Ferrero-koncernens framgångssaga beror till mångt och mycket på den solida och djupt rotade kulturen av ”learning by doing”. En viktig faktor inom hållbarheten i Ferreros modell är utvecklingen av tekniska färdigheter och kunskaperna om produkter, marknader och kunder som tar oss från att ”skapa värde” till att stärka ”värdeskapandet”.

En kollektiv enhet som präglas av en tro på framsteg och av förmågan att se en morgondag som är bättre än idag. Detta grundas i att världen alltid kommer att erövras av dem som söker framgång och bekräftelse, och av dem som ständigt strävar efter excellens.

Ferrero Foundation

Arbeta, skapa, donera – Ferrero-stiftelsen

Vi identifierar oss med mottot ’Work, Create, Donate’ som Michele Ferrero myntade och införde redan i verksamhetens begynnelse. I princip föredrar vi ’ethics of doing’ framför ’practice of appearing’.

Samma filosofi har inspirerat till och inspirerar fortfarande:

  • Ferrero-stiftelsen, som har till uppgift att upprätthålla koncernens relationer med pensionerade medarbetare genom sociala och kulturella program, samt att stärka banden med de lokala samhällen där vi är verksamma
  • ”Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero”, som bygger på investeringar och användning av genererade inkomster för att förbättra levnadsvillkoren i utvecklingsländer, med särskilt fokus på barn
  • Hela Ferrero-koncernen, som ända sedan starten har engagerat sig för att socialt ansvarstagande ska vara en integrerad del av vårt sätt att vara och arbeta.
Our Purpose

Idag fortsätter Giovanni Ferrero att framgångsrikt leda företaget i rollen som styrelseordförande. På Ferrero utforskar vi ständigt nya sätt att skapa produkter som uppfyller kundernas föränderliga behov. Vi vet att det är de små detaljerna som är viktiga för att garantera kvaliteten hos våra unika produkter och varumärken.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.