Skip to main content
Palm Oil

Palmolja

VÅR PALMOLJA
Att köpa in palmolja på ett hållbart sätt är helt avgörande för vår strategi för ansvarsfulla inköp.

Människan har konsumerat palmolja i tusentals år. Det är en kvalitetsingrediens som ger våra produkter fylligare smak, bättre konsistens och längre hållbarhet. Över 40 länder producerar palmolja, varav Malaysia och Indonesien står för cirka 85 % av den globala produktionen.

En av utmaningarna med att köpa palmolja är att skördemetoderna kan ha en negativ inverkan på skyddet av den biologiska mångfalden när palmoljan inte köps från hållbar produktion. Palmolja från icke hållbara källor kan i hög grad bidra till förändringar i markanvändningen och till användningen av kemikalier i regnskog och andra artrika livsmiljöer, vilket leder till avskogning. Ävensocialafrågor är inblandade, liksom svårigheten att spåra palmolja tillbaka till dess källa. Dessutom erkänner man ofta inte ursprungsbefolkningarnas markrättigheter, och oljepalmföretagens markröjning kan leda till att bönder på landsbygden tvångsförflyttas.

Ferrero har åtagit sig att köpa in hållbar palmolja. Sedan 2015, då vi blev ett av de första globala företagen att börja köpa endast 100 % RSPO-certifierad segregerad palmolja, har vi ökat våra ansträngningar för att säkerställa att vi bidrar till en hållbar leveranskedja för palmolja. Världsnaturfonden (WWF) har erkänt Ferreros strategi för att hantera utmaningarna och köpa in hållbart producerad palmolja.

Our main palm oil map sourcing areas
Indonesia
Malaysia
Papua
New Guinea
test

Våra specifika inköp baseras på följande
grundläggande principer:

 

 1. Inköp av 100 % RSPO-certifierad segregerad palmolja för Ferrero-produkter från ett begränsat antal pålitliga leverantörer, vilket gör att vi kan spåra vår palmolja tillbaka till plantagenivå samtidigt som vi arbetar med våra leverantörer för att genomföra förbättringar och lösningar.
 2. Övervakning av hela vår leveranskedja för palmolja beträffande avskogning med Starling-satellitteknik (täcker över 1 miljon hektar mark).
 3. En palmoljedeklaration och en leverantörskod beskriver våra standarder och krav för ansvarsfullt anskaffad palmolja.
 4. Redovisning av vår leveranskedja för palmolja för etablerade Ferrero-varumärken och förvärvade produkter. 
 5. Spårbarhet av palmolja till plantager, vilket innebär att Ferrero, Thorntons, Fannie May och Ferrero Mainstream Chocolate köper in 99,6 % RSPO-certifierad segregerad palmolja, varav 99,8 % kan spåras tillbaka till plantagerna. 

I linje med vårt mål att fortsätta utveckla och förnya våra inköpsmetoder genom nära samarbete med intressenter på alla nivåer uppdaterades vår deklaration för palmolja 2013. Här beskriver vi vår ambition att uppnå en palmoljeindustri som är bra för både människor och natur genom att gå längre än de redan höga certifieringsstandarderna. Vi arbetar för att förverkliga denna ambition genom vår strategi för ansvarsfulla inköp av palmolja och genom att skapa värde som får småbönder och jordbrukssamhällen att utvecklas.

 

Palm Oil
DE SJU PRINCIPERNA FÖR RSPO

För att bli certifierade av RSPO måste palmoljeodlare uppfylla sju principer:

(RSPO:s principer och kriterier, uppdatering 2018)

 1. Handla etiskt och transparent
 2. Arbeta lagligt och respektera rättigheter
 3. Optimera produktivitet, effektivitet, positiva effekter och resiliens
 4. Respektera samhället och mänskliga rättigheter och ge förmåner
 5. Stötta inkluderingen av småbönder
 6. Respektera arbetarnas rättigheter och villkor
 7. Skydda, bevara och förbättra ekosystem och miljö
Bastien Sachet

”Vi välkomnar Ferreros deklaration för palmolja, för det första eftersom den bygger på en framgångsrik implementering av tidigare åtaganden och kopplar ord till handling. För det andra visar Ferrero tydligt sitt engagemang för miljömässig och social excellens kopplad till starka kärnvärden och långsiktig förändring. Slutligen kommer denna deklaration att inspirera andra företag till att höja ribban, eftersom kollektivt inflytande och kollektiva åtgärder förblir avgörande för att öka påverkan bortom ett företags leveranskedja.”

Bastien Sachet, VD för Earthworm Foundation.

Palm Oil Charter

Mänskliga rättigheter och social praxis, miljöskydd och transparens gällande leverantörer

Palm Oil Charter
Palm Oil Charter
Palm Oil Charter

De tre grundpelarna bygger på en due diligence-process som omfattar alla Ferreros leverantörer:

 • Ferrero har åtagit sig att förbättra arbets- och levnadsvillkor och rättvis rekrytering i hela värdekedjan.
 • Ferrero övervakar och kontrollerar aktivt att företagets värdekedja är fri från avskogning med hjälp av satelliter.
 • Ferrero uppnår en helt transparent värdekedja med fullständig spårbarhet till plantager, publicering av lista över fabriker och odlingar, en tidsbunden handlingsplan och lägesrapporter.

FERREROS PALMOLJA

RSPO Certified

RSPO-certifierad

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har tagit fram miljömässiga och sociala kriterier som företag måste uppfylla för att producera hållbar palmolja (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Dessa kriterier syftar till att driva igenom hållbara metoder för odling av palmolja. Palmoljan i Ferreros produkter kommer från en certifierad ”segregerad” leveranskedja. Den kommer från olika certifierade plantager och hålls åtskild från vanlig palmolja genom hela leveranskedjan. Tack vare detta system kan Ferreros palmolja spåras tillbaka till odlingarna, vilket garanterar att den inte kommer från plantager som bidrar till avskogning.

Our efforts acknowledged by WWF

Våra insatser uppmärksammas av Världsnaturfonden (WWF)

Våra insatser erkänns av icke-statliga organisationer som Världsnaturfonden. I 2021 års Palm Oil Buyers' Scorecard, som utvärderar globala företags stöd för hållbar palmolja, placerar Världsnaturfonden Ferrero på tredje plats av 227. Med en poäng på 21,7 av 24 rankas Ferrero som ledande inom branschen för stora globala detaljhandlare, konsumtionsvarutillverkare och livsmedelsföretag. Ferrero uppmärksammas särskilt för sina ansträngningar att hantera utmaningen med avskogning i tropiska områden och för öppenheten i sin leveranskedja. Detta resultat är ett viktigt erkännande av våra insatser för hållbar palmolja och en fantastisk uppmuntran för oss att fortsätta vårt arbete.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.