Skip to main content
Packaging
Packaging

Förpackningar

Vi arbetar i partnerskap med andra för att utveckla våra produktförpackningar genom att hitta mer hållbara och cirkulära lösningar.

VÅRT ÅTAGANDE

Förpackningsavfall är en av de största utmaningarna inom livsmedels- och dryckesbranschen. På Ferrero strävar vi efter att inga förpackningar ska bli avfall, och vi har gjort följande åtaganden för att hantera detta:

  1. designa 100 % av förpackningarna så att de kan återvinnas, återanvändas eller komposteras
  2. minska användningen av nytillverkad plast med 10 % jämfört med 2020 som referens
  3. öka andelen återvunnen plast i våra plastförpackningar till 12 %.

Vi har gjort upp en tydlig färdplan för att uppfylla vårt åtagande och har genomfört en grundlig kartläggning av förpackningsmaterial och policyer.

Våra framsteg

Vår ambition, och den viktigaste utmaningen för förpackningar idag, är att öka cirkulariteten i vår process utan att glömma bort övrig relaterad miljöpåverkan. Totalt 88,5 % av våra förpackningar är utformade för att kunna återvinnas, och vi använder 40,2 % förnybara material i våra förpackningar. Dessutom arbetar vi för att minska användningen av ny plast med 10 % (jämfört med 2020) och att öka användningen av återvunnen plast efter konsumtion i plastförpackningar, mot ett mål på 12 % för plastförpackningar totalt.

Packaging
VÅRA PARTNERSKAP

Vi stänger luckorna i förpackningarnas cirkularitet

Med målet att inga av våra förpackningar ska bli avfall som ledstjärna samarbetar vi med partners i hela värdekedjan inom följande områden:

  1. säkerställa tillgången till nya lösningar för återvunnet material på marknaden
  2. se till att konsumenterna får tydliga instruktioner om hur avfallet ska återvinnas
  3. investera i FoU-projekt för att uppgradera nuvarande sorterings- och återvinningsteknik.

Vi samarbetar med: Ellen MacArthur Foundation, Consumer Goods Forum, Circular Plastics Alliance, Association of Plastics Recyclers, CEFLEX, RecyClass, 4evergreen, European Brands Association, Flexible Packaging Initiative, projektet Holy Grail 2.0, Perfect Sorting Consortium och The Recycling Partnership.

VÅRT ÅTAGANDE I PRAKTIKEN

New Ferrero Rocher box
Ny ekodesign

Ny Ferrero Rocher-ask

I september 2021 lanserade Ferrero Rocher en ny ekodesignad ask med polypropen, ett material som är lättare att återvinna globalt. Lanseringen kommer att ske stegvis runt om i världen och inleds med de bästsäljande kompakta askarna med 16 och 30 bitar, som innehåller 40 % respektive 38 % mindre plast. Förutom att de blir enklare att återvinna kommer detta att spara ca 2 000 ton plast under första året. När den nya askdesignen har implementerats i hela Ferrero Rochers sortiment,, kommer den att göra det möjligt att spara uppskattningsvis 10 000 ton plast fram till 2025. De nya askarna minskar också koldioxidavtrycket med minst 30 % jämfört med den föregående asken, och om de återvinns effektivt är CO2-minskningen 70 % jämfört med den föregående asken.

Replacing plastic
Ersättning av plast

Kinder Joys nya papperssked

Sedan 2022 har vi ersatt ca 95 % av plastskedarna i Kinder Joy-ägg med högkvalitativa pappersskedar. Den nya pappersskeden är tillverkad av nyproducerat papper av hög kvalitet från en hållbart certifierad leveranskedja, och den nya skeden är förseglad med plastfilmen med ultraljudsteknik utan användning av kemikalier och tillsatser. När lanseringen är klar kommer den nya pappersskeden att ge uppskattningsvis 45 % lägre koldioxidavtryck för Kinder Joy-skeden och en minskning av plast på över 1 300 ton per år jämfört med den nuvarande skeden.

Reuse pilot project
Pilotprojekt för återanvändning

Nutella går samman med Loop och Carrefour

Under 2020 har Nutella gått samman med Loop – den ledande plattformen för återanvändning – och Carrefour för ett pilotprojekt för återanvändning i Paris, Frankrike. Genom det nya systemet kommer kunderna att kunna köpa en specialdesignad återanvändbar Nutella-burk från de 10 pilotbutikerna och Carrefours webbplats, för vilken de betalar en deposition. Carrefour samlar sedan in de tomma burkarna för diskning och återanvändning.

Ferreros interna designteam hade ett nära samarbete med Loops experter för att utveckla den nya pilotburken för Nutella, den första i sitt slag, som uppfyller alla nödvändiga kriterier för återanvändning. Resultatet av detta samarbete är en specialdesignad burk som är hållbar, säker, hygienisk och har en förbättrad etikett och försegling som enkelt kan tas bort under diskningen.

packaging
VARFÖR BEHÖVER VI FÖRPACKNINGAR?

Förpackningar spelar en viktig roll för att skydda och bevara produkter för konsumenterna.

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.